Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dla zadania nr 2 i zadania nr 3
WYNIK dla zadania 1
Wynik dla zadania 4
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – Zadanie nr 4
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – zadanie nr 4 15.06.2018r.
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – zadanie nr 4 24.07.2018