Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia z 12.10.2018r.
Zmiana ogłoszenia – opublikowana
SIWZ
JEDZ
Zmiana SIWZ – wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Wyjaśnienia 9
Wyjaśnienia 10
Wyjaśnienia 11
Wyjaśnienia 12
Edytowalny Formularz Ofertowy (7) – po zmianach
Wyjaśnienia 13
Wyjasnienia 14
Wyjaśnienia 15
Wyjaśnienia 16
Wyjaśnienia 17
Wyjaśnienia 18
Wyjaśnienia 19
Wyjaśnienia 20
Edytowalny Formularz Ofertowy (4)
Wyjaśnienia 21
Wyjaśnienia 22
Wyjaśnienia 23
Wyjaśnienia 24
Wyjaśnienia 25
Wyjaśnienia 26
Wyjaśnienia 27
Wyjaśnienia 28
Wyjaśnienia 29
Wyjaśnienia 30
Wyjasnienia 31
Wyjaśnienia 32
Wyjaśnienia 33
Wyjaśnienia 34
Wyjaśnienia 35
Edytowalny Formularz Ofertowy (7)
Wyjaśnienia 36
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK I
Sprostowanie wyniku I dot. Zadania nr 14
WYNIK II
Sprostowanie wyniku II