Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

STATUT WSZ KALISZ

STATUS PRAWNY

MISJA

DYREKCJA

RADA SPOŁECZNA WSZ

Wykaz Oddziałów WSZ

Wykaz Poradni Specjalistycznych WSZ

Samodzielne pracownie i zakłady WSZ

Skargi i wnioski

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Strategia podatkowa za rok 2021

MAJATEK PODMIOTU

Instrukcja Kancelaryjna WSZ 2016

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WSZ za 2019 rok

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WSZ za 2020 rok

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WSZ za 2021 rok

——————————

Projekt pn. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – świadczenie usług pocztowych 2020

Wyjaśnienia Usługi Pocztowe 2020

Formularz Ofertowy Nowy Poczta 2020

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – świadczenie usług pocztowych 2020

Wynik postępowania poczta 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- świadczenie usług pocztowych 2020

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – świadczenie usług pocztowych 2018

Wynik postępowania