Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT WSZ KALISZ

Statut WSZ Schemat

Statut WSZ Schemat ZMIANA

Statut zmiana

STATUS PRAWNY

MISJA

DYREKCJA SZPITALA

RADA SPOŁECZNA

Wykaz Oddziałów WSZ

Wykaz Poradni Specjalistycznych WSZ

Samodzielne pracownie i zakłady WSZ

Skargi i wnioski

Regulamin Organizacyjny WSZ luty 2016 JT

Załączniki do RO 1_12__2016

MAJATEK PODMIOTU

Instrukcja Kancelaryjna WSZ 2016

——————————

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – świadczenie usług pocztowych

Wynik postępowania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Budowa strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu została dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu pn. „Budowa strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.