Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni pracowników do Centralnej Sterylizatorni.

 

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni w ramach umowy cywilno-prawnej

pielęgniarki w Oddziałach Chorób Wewnętrznych I i II

Wymagania dotyczące stanowiska:

– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (preferowane wykształcenie wyższe),

– preferowane doświadczenie w pracy na oddziale o podobnym profilu,

– umiejętność pracy w zespole,

– dyspozycyjność,

– dobra organizacja pracy,

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Danuta Brykowska, tel. 627651445

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                             ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                               PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. 8. Oświadczenie kandydata o  braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY

 1. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30  dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert.Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07 CZERWCA 2017

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                          ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                           PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH II

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. Oświadczenie kandydata o braku  prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY

 1. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07 CZERWCA 2017

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu zatrudni magistrów fizjoterapii na umowę o pracę na czas zastępstwa do pracy w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii,
 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
  z Bankiem Krwi – mile widziane uprawnienia w zakresie immunologii transfuzjologicznej,
 • pielęgniarki lub diagnostów laboratoryjnych do punktu pobierania krwi,
 • pielęgniarki do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (również w ramach umów cywilno-prawnych). Wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego
  z pielęgniarstwa systemu ratownictwa, tj. pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologicznego, pediatrycznego i chirurgicznego.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                    ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                           PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH II

 

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY ul. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                           ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                      PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

 

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY UL. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert.Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dot. postępowania na wyłonienie nabywcy sprzętu ogrodniczego

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ogłasza sprzedaż następującego sprzętu ogrodniczego:

1. Ciągnik ogrodniczy  Agrozet TZ-4K-14 – rok produkcji 1980 r., cena minimalna 4797,00
2. Ciągnik Ursus C-360 3P – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 16 482,00
3. Ciągnik ogrodniczy Agrozet TZ-4K-14 – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 8610,00
4. Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-732 03 – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 7 995,00
5. Wózek akumulatorowy Platformowy FM Leżajsk WNA 1320 – rok produkcji 1983 r., cena minimalna 3690,00
6. Kosiarka rotacyjna zawieszana Agromet – rok produkcji 1988 r., cena minimalna  1599,00
7. Multikar M 25 – samochód ciężarowy – rok produkcji 1989 r., cena minimalna 5 043,00

Oferty cenowe należy składać w kancelarii Szpitala w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 09.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzęt ogrodniczy”.

Z nabywcą, który złoży ofertę z najwyższą ceną, zostanie podpisana umowa.
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Świec – Dział Logistyki tel. 062-765-13-62.
Zastrzegamy prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni

na stanowisko pielęgniarka /położna instrumentariuszka w Bloku Operacyjnym

wymagania dotyczące stanowiska:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,
 • posiadanie kwalifikacji poświadczonych odpowiednim dokumentem (preferowane wykształcenie wyższe oraz kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego),
 • preferowane doświadczenie w pracy w bloku operacyjnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • forma zatrudnienia umowa cywilno-prawna.

Aplikacje prosimy nadsyłać na adres : Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, lub osobiście w Kancelarii Szpitala.