Dyrekcja

Dyrektor – Radosław Kołaciński

Olga Michalska – Sałata – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Danuta Brykowska – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Anna Juszczak – Naczelna Pielęgniarka

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

lek. Rafał Malczewski

lek. Agnieszka Kroszczyńska

lek. Sławomir Kaczmarek

lek. Marcin Lisiecki

lek. Krzysztof Drewnicki

Rejestracja oraz udzielanie informacji: 62 765 12 25 – 27