Dyrekcja

Włodzimierz Szewczyk – p.o. Dyrektor
Mariusz Kurpik – Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Danuta Brykowska – Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa
Seweryn Figlak – Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych