Dyrekcja

Wojciech Grzelak – Dyrektor naczelny
Mariusz Kurpik – Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Włodzimierz Szewczyk – Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Danuta Brykowska – Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa
Andrzej Jeżyk – Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych