Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik – lek. Bożena Cieślak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 17 67, +48 (62) 765 17 68

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej. Personel Oddziału wykonuje rocznie ok. 8,5 tysiąca znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej (w tym protezowanie dużych naczyń tętniczych), neurotraumatologii i neurochirurgii naczyń, chirurgii szczękowej, laryngologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii dziecięcej oraz położnictwa i ginekologii.

Personel oddziału to 18 lekarzy, w tym trzy osoby z 1 stopniem specjalizacji i trzy osoby szkolące się. Kadra pielęgniarska składa się z 65 osób.

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik: lek. Wojciech Czuba – specjalista chirurgii dziecięcej
Zastępca kierownika: lek. Wiktor Wilimborek – specjalista chirurgii dziecięcej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Pilarska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 1808, +48 (62) 765 1807

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Kaliszu powstał w 1970 r. i zajmuje się leczeniem dzieci w wieku od 28 dnia życia do 18 roku życia. Chorzy przyjmowani są w tzw. trybie planowym oraz w ramach ostrego dyżuru.

Wysoko wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki dostępne dzięki rozwojowi technologii medycznych. Staramy się wprowadzać techniki operacyjne mini-inwazyjne jak np. laparoskopia.

Oddział dysponuje 16 łóżkami dla pacjentów z wydzielonym obejściem dla dzieci oparzonych oraz salą intensywnego nadzoru. Pacjenci mogą przebywać z rodzicami lub opiekunami, dla których wydzielono odpłatnie łóżka hotelowe.

Od początku istnienia oddziału dla dzieci istnieje szkoła, w której nauczyciele mają możliwość indywidualnej nauki z każdym dzieckiem.

 

Kadra:

lek. Wiktor Wilimborek – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Dariusz Szambelan – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Radosław Rudolf – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Ewa Grzelak-Bugaj – lekarz rezydent

Kadrę pielęgniarską stanowi 14 pielęgniarek.

W oddziale w trybie planowym wykonywane są operacje:
– chirurgia głowy, szyi
– wodogłowia
– zmiany skórne w obrębie głowy i szyi
– torbiele szyi
– operacja plastyczne głowy i szyi
– chirurgia jamy brzusznej
– wady powłoki brzusznej
– przepukliny brzuszne
– operacje żołądka, dwunastnicy i jelit
– operacje śledziony
– operacje pęcherzyka żółciowego
– operacje wodniaków jąder
– operacje wnętrostwa (brak jąder w mosznie)
– operacje żylaków powrózka nasiennego
– operacje stulejki
– operacja spodziectwa

W trybie pilnym przyjmowane są wszystkie dzieci wymagające podjęcia natychmiastowego procesu leczenia jak np.:
– ostre zespoły bólowe jamy brzusznej
– ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
– niedrożności jelit
– nadciśnienia śródczaszkowego (dzieci z wodogłowiem i wszczepioną zastawką)

Wszystkie dzieci, które uległy urazom:
– stłuczenie głowy
– wstrząśnienie mózgu
– urazy powłok brzucha oraz urazy narządów wewnętrznych jamy brzusznej
– złamania
– zwichnięcia
– rany
– oparzenia

Od wielu lat, w urazach kończyn, których nie udaje się nastawić, stosujemy leczenie operacyjne metodą Metaizeau, śródszpikowego zespolenia kości, która w znacznym stopniu skróciła proces leczenia dzieci z pobytem w szpitalu od kilku tygodni do kilku, kilkunastu dni. Również od kilku lat stosujemy u młodzieży gwoździe blokowane.

W trakcie hospitalizacji dziecka w naszym Oddziale spotkacie się Państwo ze specjalistyczną opieką lekarską i pielęgniarską oraz gwarancją pomocy w ewentualnym dalszym leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym.

Godziny odwiedziny na oddziale: codziennie w godz. 9.00 – 19.00.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Bogusz, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jarosław Kasperczak, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Kaczmarek

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1717
Punkt Pielęgniarski Odcinek B: +48 (62) 765 1727
Sekretariat: +48 (62) 765 1729

 

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przeprowadzane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym radykalne operacje resekcyjne trzustki, żołądka i dalszej części przełyku, jelita grubego i odbytnicy, wszystkie operacje tarczycy, operacje guzów zaotrzewnowych i guzów nadnerczy. Wykonujemy także operacje w przebiegu kamicy żółciowej, w tym operacje małoinwazyjne (laparoskopowe -jako pierwszy ośrodek w Południowej Wielkopolsce).

W oddziale wykonywane są wszelkie operacje w zakresie chirurgii naczyniowej, takie jak operacje rekonstrukcyjne w obrębie dużych naczyń, aorty i tętnic biodrowych, tętnic kończyn dolnych i tętnic odchodzących od łuku aorty. Oddział pełni ciągły ostry dyżur w zakresie chirurgii naczyń dla subregionu Południowa Wielkopolska, lecząc ostre schorzenia naczyniowe tj. pęknięte tętniaki aorty brzusznej, ostre niedokrwienia kończyn dolnych i jelit, a także wykonując operacje rekonstrukcyjne w urazach naczyniowych, także u dzieci. Wytwarzane są przetoki tętniczo-żylne dla celów leczenia nerkozastępczego, wykonywane operacje żylaków kończyn dolnych.

Od 2005 roku Oddział, jako drugi ośrodek w Wielkopolsce i jeden z nielicznych w kraju, zaczął leczyć tętniaki aorty brzusznej i piersiowej sposobem endowaskularnym (małoinwazyjnym).

Od 2012 roku leczymy niedrożność i zwężenia tętnic kończyn dolnych oraz szyjnych metodą endowaskularną (małoinwazyjną).

 

Oddział wyposażony jest w 45 łóżek w salach 1, 2 i 3-osobowych.

 

Godziny odwiedzin:

– w dni robocze: 14.00-17.00
– soboty, niedziele i święta: 12.00-17.00

 

Przyjęcia planowe odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu w oddziale.

 

Personel lekarski:

dr n. med. Jarosław Kasperczak – specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Dariusz Mrowiński – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Andrzej Proszowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Bogusław Szczepaniak – specjalista chirurg
lek. Tadeusz Zaleski – specjalista chirurg
lek. Rafał Malczewski – chirurg
lek. Dorota Skubiszewska – specjalista chirurg
lek. Agnieszka Kroszczyńska – lekarz medycyny
lek. Dariusz Banach – lekarz medycyny
lek. Miłosz Konieczny – lekarz rezydent

Kadrę pielęgniarską stanowi 28 pielęgniarek.

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Kierownik: dr n. med. Marek Sierakowski – specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca kierownika: lek. Krzysztof Drewnicki – specjalista chirurgii ogólnej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Irena Rutkowska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefon: +48(62) 765 1747, +48(62) 765 1748

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego świadczy usługi z zakresu chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu trawiennego. Przyjmowani są chorzy zarówno w trybie planowym, jak i w ramach ostrego dyżuru.

W zakresie działalności znajdują się również zabiegi z powodów onkologicznych, głównie dotyczące jamy brzusznej. Wysoko wykwalifikowany personel wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki kładąc szczególny nacisk na techniki mini inwazyjne (laparoskopia, torakoskopia i endoskopia), które pozwalają zmniejszyć uraz około operacyjny, skrócić pobyt w szpitalu i zdecydowanie przyspieszyć powrót do pełnej sprawności. Możemy poszczycić się wykonaniem w 2009 r. pierwszej w Kaliszu i jednej z pierwszych w Polsce cholecystektomii laparoskopowej z jednego nacięcia (SILS – Single Incision Laparoscopy). W Oddziale wykonujemy ponad 1000 zabiegów rocznie.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego jako pierwszy w naszym szpitalu wprowadził kompleksowe postępowanie obejmujące leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe według najwyższych standardów. Przy Oddziale powstał Szpitalny Zespół Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego i Dojelitowego. Posiada akredytację i prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, oferuje staże kierunkowe dla lekarzy kształcących się w innych specjalizacjach, umożliwia odbycie praktyk i staży dla studentów uniwersytetów medycznych, uczestniczy w kształceniu studentów kierunków medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Oddział dysponuje 35 łóżkami. Sale 2 i 3 osobowe z oddzielnym węzłem sanitarnym (całkowicie odnowiony w 2010 roku). Oddział wyposażony jest w gabinet zabiegowy i opatrunkowy. Dodatkowo dysponujemy pełnym dostępem do laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego, do pracowni endoskopowej z ECPW, oraz pracowni radiodiagnostycznej, w tym TK, NMR oraz Cholangio NMR.

Godziny odwiedzin pacjentów: 14.00 – 17.00

Operatywa:
1. Operacje z zakresu jamy brzusznej:
– Wszystkie operacje zarówno planowe jak i ostre z zakresu chirurgii ogólnej, w tym operacje niedrożności jelit, powikłań choroby wrzodowej, choroby uchyłkowej jelita grubego
– Chirurgia onkologiczna- radykalne operacje resekcji żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego oraz odbytnicy
– Chirurgia proktologiczna (ropnie, żylaki, przetoki odbytu)
– Chirurgia dróg żółciowych- metodą klasyczną oraz laparoskopową
– Operacje przepuklin brzusznych metodą klasyczną oraz przy użyciu siatek
2. Pozostałe operacje:
– Operacje guzów zaotrzewnowych
– Operacje gastrostomii metodą klasyczną, oraz przy użyciu endoskopu (PEG)
– Operacje radykalne w raku piersi
– Chirurgia tarczycy
– Chirurgia żył kończyn dolnych
– Sympatektomia piersiowa laparoskopowa
– Operacyjne leczenie oraz diagnostyka nowotworów skóry

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Kałużna

Telefony:
Dyżurka: +48 (62) 765 1827/1828
Sekretariat: +48 (62) 765 1826

 

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Kaliszu jest (poza Kliniką UM w Poznaniu), jedynym oddziałem tego typu w całej Wielkopolsce.

W oddziale leczone są przypadki od najdrobniejszych, tj. dłutowania i resekcji zębów, chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, do bardzo skomplikowanych. Leczymy złamania w obrębie kości twarzoczaszki, operujemy drobne nowotwory twarzy, szyi i jamy ustnej, zatoki szczękowe. Wykonujemy rekonstrukcję warg oraz zabiegi wysoko specjalistyczne, takie jak rekonstrukcje dna oczodołu przy złamaniach zespołów jarzmowo-szczękowo-oczodołowych.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chirurgii Stomatologicznej. Wyspecjalizowaliśmy już 17 lekarzy, a kolejnych sześciu jest obecnie w trakcie specjalizacji.

 

Godziny odwiedzin:

12.00-18.00

 

Personel lekarski:

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Z-ca Kierownika – lek. stom. Przemysław Janiszuk, specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci Oddziału:
dr n. med. Maciej Stagraczyński, specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Dominik Stolarczyk, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Marek Rataj, specjalista chirurgii stomatologicznej

Kadrę pielęgniarską stanowi osiem pielęgniarek.

Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie pediatrii wszystkim dzieciom od 0 do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałym w Kaliszu i powiecie kaliskim (ogółem jest to 190 000 mieszkańców, liczba dzieci w w/w zakresie wiekowym wynosi ok. 50 000).

Hospitalizacja jest świadczona we wszystkich nagłych przypadkach, w tym również dla dzieci bez skierowania. Hospitalizowane są także dzieci w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki schorzeń wymagających pogłębionych badań szpitalnych.

Zakres hospitalizowanych schorzeń obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego poza schorzeniami zakaźnymi i gastroenterologii, które są przyjmowane na sąsiedni Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Gastroenterologii Dziecięcej (lek. dyżurny pediatra jednocześnie dyżuruje na obydwu oddziałach).

Najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanych i leczonych na oddziale to choroby dróg oddechowych, choroby układu nerwowego oraz układu moczowego. Są również diagnozowane i leczone wszystkie przypadki schorzeń w sytuacji braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadawalającego efektu po leczeniu. Dodatkowo w celu udzielenia specjalistycznych świadczeń medycznych są przekazywane dzieci z innych szpitali, między innymi z Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Kępna i Turku.

W szpitalu całodobowy dyżur pełnią ( poza lekarzem pediatrą) anestezjolog, chirurg, ortopeda, ginekolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurolog, neurochirurg, otolaryngolog, internista, okulista, chirurg szczękowy, radiolog. W ciągu całej doby jest możliwe wykonanie tomografii komputerowej z możliwością sedacji, a w godzinach dopołudniowych rezonansu magnetycznego. Istnieje również możliwość, w razie potrzeby, przeprowadzenia w trybie pilnym konsultacji przez wszystkich w/w dyżurujących specjalistów.

Oddział Chorób Dziecięcych utrzymuje ścisłą współpracę z Klinikami chorób dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Na tutejszym oddziale udzielane są świadczenia specjalistyczne przed przekazaniem do odpowiednich klinik lub przeprowadzana jest całość świadczenia specjalistycznego pod nadzorem merytorycznym odpowiedniej kliniki (np. w przypadku braku miejsc w klinice).

Pacjenci mogą przebywać w oddziale z rodzicem lub opiekunem.

Istnieje możliwość korzystania przez rodziców z łóżka hotelowego za opłatą.

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział chorób wewnętrznych I zajmuje dwa segmenty, w których – w salach dwu- i trzyosobowych jest przygotowanych 70 łóżek dla pacjentów opieki stacjonarnej..
Dwie trzyosobowe sale (po jednej w każdym segmencie) są wyposażone w specjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru umożliwiający nieinwazyjne monitorowanie funkcji życiowych pacjentów oraz leczenie internistycznych stanów zagrożenia życia.

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorób wewnętrznych:
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu krążenia,
– chorób układu oddechowego,
– chorób układu wewnątrzwydzielniczego,
a także:
– diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego
oraz diagnostyką onkologiczną i chorób układu krwiotwórczego

W ramach oddziału działa Pracownia Endoskopowa wykonująca badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych

Kierownik: lek. Katarzyna Burchart-Adamczyk – specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Zdunek – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Telefon: Punkt Pielęgniarski +48 (62) 757 9194

 

Oddział Chorób Zakaźnych świadczy całodobowe usługi z zakresu chorób zakaźnych. Przyjmujemy pacjentów powyżej 18 roku życia. Oddział wyposażony jest w 14 łóżek w salach 1 i 2-łóżkowych. Oddział prowadzi leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w ramach programów lekowych.

Przy Oddziale zlokalizowana jest Poradnia Chorób Zakaźnych. Oddział prowadzi współpracę z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym w Poznaniu oraz Oddziałem Transplantologii w Szczecinie.

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Oddział dysponuje 16 łóżkami. Pracownia endoskopowa wyposażona jest m.in. w dwa wideogastrofiberoskopy, jeden kolonoskop, aparat do 24 godzinnej pH-metrii, manometr.

Opieka nad pacjentami w poszczególnych salach należy do lekarzy wyznaczonych na ustalony okres przez kierownika. W dni wolne od pracy za całość oddziału odpowiada lekarz dyżurny, pełniący dyżur również w Oddziale Chorób Dziecięcych.