Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik – lek. Bożena Cieślak
Pielęgniarka Oddziałowa: Anita Latańska
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 17 67, +48 (62) 765 17 68

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej. Personel Oddziału wykonuje rocznie ok. 8,5 tysiąca znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej (w tym protezowanie dużych naczyń tętniczych), neurotraumatologii i neurochirurgii naczyń, chirurgii szczękowej, laryngologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii dziecięcej oraz położnictwa i ginekologii.

Personel oddziału to 18 lekarzy, w tym trzy osoby z 1 stopniem specjalizacji i trzy osoby szkolące się. Kadra pielęgniarska składa się z 65 osób.

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik: lek. Wojciech Czuba
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Pilarska
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 1808, +48 (62) 765 1807

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Kaliszu powstał w 1970 r. i zajmuje się leczeniem dzieci w wieku od 28 dnia życia do 18 roku życia. Chorzy przyjmowani są w tzw. trybie planowym oraz w ramach ostrego dyżuru.

Wysoko wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki dostępne dzięki rozwojowi technologii medycznych. Staramy się wprowadzać techniki operacyjne mini-inwazyjne jak np. laparoskopia.

Oddział dysponuje 16 łóżkami dla pacjentów z wydzielonym obejściem dla dzieci oparzonych oraz salą intensywnego nadzoru. Pacjenci mogą przebywać z rodzicami lub opiekunami, dla których wydzielono odpłatnie łóżka hotelowe.

Od początku istnienia oddziału dla dzieci istnieje szkoła, w której nauczyciele mają możliwość indywidualnej nauki z każdym dzieckiem.

 

W oddziale w trybie planowym wykonywane są operacje:
– chirurgia głowy, szyi
– wodogłowia
– zmiany skórne w obrębie głowy i szyi
– torbiele szyi
– operacja plastyczne głowy i szyi
– chirurgia jamy brzusznej
– wady powłoki brzusznej
– przepukliny brzuszne
– operacje żołądka, dwunastnicy i jelit
– operacje śledziony
– operacje pęcherzyka żółciowego
– operacje wodniaków jąder
– operacje wnętrostwa (brak jąder w mosznie)
– operacje żylaków powrózka nasiennego
– operacje stulejki
– operacja spodziectwa

W trybie pilnym przyjmowane są wszystkie dzieci wymagające podjęcia natychmiastowego procesu leczenia jak np.:
– ostre zespoły bólowe jamy brzusznej
– ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
– niedrożności jelit
– nadciśnienia śródczaszkowego (dzieci z wodogłowiem i wszczepioną zastawką)

Wszystkie dzieci, które uległy urazom:
– stłuczenie głowy
– wstrząśnienie mózgu
– urazy powłok brzucha oraz urazy narządów wewnętrznych jamy brzusznej
– złamania
– zwichnięcia
– rany
– oparzenia

Od wielu lat, w urazach kończyn, których nie udaje się nastawić, stosujemy leczenie operacyjne metodą Metaizeau, śródszpikowego zespolenia kości, która w znacznym stopniu skróciła proces leczenia dzieci z pobytem w szpitalu od kilku tygodni do kilku, kilkunastu dni. Również od kilku lat stosujemy u młodzieży gwoździe blokowane.

W trakcie hospitalizacji dziecka w naszym Oddziale spotkacie się Państwo ze specjalistyczną opieką lekarską i pielęgniarską oraz gwarancją pomocy w ewentualnym dalszym leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym.

Godziny odwiedziny na oddziale: codziennie w godz. 9.00 – 19.00.

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Bogusz
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Sadłowska

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1717
Punkt Pielęgniarski Odcinek B: +48 (62) 765 1727
Sekretariat: +48 (62) 765 1729

 

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przeprowadzane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym radykalne operacje resekcyjne trzustki, żołądka i dalszej części przełyku, jelita grubego i odbytnicy, wszystkie operacje tarczycy, operacje guzów zaotrzewnowych i guzów nadnerczy. Wykonujemy także operacje w przebiegu kamicy żółciowej, w tym operacje małoinwazyjne (laparoskopowe -jako pierwszy ośrodek w Południowej Wielkopolsce).

W oddziale wykonywane są wszelkie operacje w zakresie chirurgii naczyniowej, takie jak operacje rekonstrukcyjne w obrębie dużych naczyń, aorty i tętnic biodrowych, tętnic kończyn dolnych i tętnic odchodzących od łuku aorty. Oddział pełni ciągły ostry dyżur w zakresie chirurgii naczyń dla subregionu Południowa Wielkopolska, lecząc ostre schorzenia naczyniowe tj. pęknięte tętniaki aorty brzusznej, ostre niedokrwienia kończyn dolnych i jelit, a także wykonując operacje rekonstrukcyjne w urazach naczyniowych, także u dzieci. Wytwarzane są przetoki tętniczo-żylne dla celów leczenia nerkozastępczego, wykonywane operacje żylaków kończyn dolnych.

Od 2005 roku Oddział, jako drugi ośrodek w Wielkopolsce i jeden z nielicznych w kraju, zaczął leczyć tętniaki aorty brzusznej i piersiowej sposobem endowaskularnym (małoinwazyjnym).

Od 2012 roku leczymy niedrożność i zwężenia tętnic kończyn dolnych oraz szyjnych metodą endowaskularną (małoinwazyjną).

 

Oddział wyposażony jest w 45 łóżek w salach 1, 2 i 3-osobowych.

 

Godziny odwiedzin:

– w dni robocze: 14.00-17.00
– soboty, niedziele i święta: 12.00-17.00

 

Przyjęcia planowe odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu w oddziale.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej

Kierownik Oddziału: dr n. med. Sławomir Kaczmarek
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Irena Rutkowska
Telefon: +48(62) 765 1747, +48(62) 765 1748

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego świadczy usługi z zakresu chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu trawiennego. Przyjmowani są chorzy zarówno w trybie planowym, jak i w ramach ostrego dyżuru.

W zakresie działalności znajdują się również zabiegi z powodów onkologicznych, głównie dotyczące jamy brzusznej. Wysoko wykwalifikowany personel wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki kładąc szczególny nacisk na techniki mini inwazyjne (laparoskopia, torakoskopia i endoskopia), które pozwalają zmniejszyć uraz około operacyjny, skrócić pobyt w szpitalu i zdecydowanie przyspieszyć powrót do pełnej sprawności. Możemy poszczycić się wykonaniem w 2009 r. pierwszej w Kaliszu i jednej z pierwszych w Polsce cholecystektomii laparoskopowej z jednego nacięcia (SILS – Single Incision Laparoscopy). W Oddziale wykonujemy ponad 1000 zabiegów rocznie.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego jako pierwszy w naszym szpitalu wprowadził kompleksowe postępowanie obejmujące leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe według najwyższych standardów. Przy Oddziale powstał Szpitalny Zespół Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego i Dojelitowego. Posiada akredytację i prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, oferuje staże kierunkowe dla lekarzy kształcących się w innych specjalizacjach, umożliwia odbycie praktyk i staży dla studentów uniwersytetów medycznych, uczestniczy w kształceniu studentów kierunków medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Oddział dysponuje 35 łóżkami. Sale 2 i 3 osobowe z oddzielnym węzłem sanitarnym (całkowicie odnowiony w 2010 roku). Oddział wyposażony jest w gabinet zabiegowy i opatrunkowy. Dodatkowo dysponujemy pełnym dostępem do laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego, do pracowni endoskopowej z ECPW, oraz pracowni radiodiagnostycznej, w tym TK, NMR oraz Cholangio NMR.

Godziny odwiedzin pacjentów: 14.00 – 17.00

Operatywa:
1. Operacje z zakresu jamy brzusznej:
– Wszystkie operacje zarówno planowe jak i ostre z zakresu chirurgii ogólnej, w tym operacje niedrożności jelit, powikłań choroby wrzodowej, choroby uchyłkowej jelita grubego
– Chirurgia onkologiczna- radykalne operacje resekcji żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego oraz odbytnicy
– Chirurgia proktologiczna (ropnie, żylaki, przetoki odbytu)
– Chirurgia dróg żółciowych- metodą klasyczną oraz laparoskopową
– Operacje przepuklin brzusznych metodą klasyczną oraz przy użyciu siatek
2. Pozostałe operacje:
– Operacje guzów zaotrzewnowych
– Operacje gastrostomii metodą klasyczną, oraz przy użyciu endoskopu (PEG)
– Operacje radykalne w raku piersi
– Chirurgia tarczycy
– Chirurgia żył kończyn dolnych
– Sympatektomia piersiowa laparoskopowa
– Operacyjne leczenie oraz diagnostyka nowotworów skóry

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Kałużna

Telefony:
Dyżurka: +48 (62) 765 1827/1828
Sekretariat: +48 (62) 765 1826

 

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Kaliszu jest (poza Kliniką UM w Poznaniu), jedynym oddziałem tego typu w całej Wielkopolsce.

W oddziale leczone są przypadki od najdrobniejszych, tj. dłutowania i resekcji zębów, chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, do bardzo skomplikowanych. Leczymy złamania w obrębie kości twarzoczaszki, operujemy drobne nowotwory twarzy, szyi i jamy ustnej, zatoki szczękowe. Wykonujemy rekonstrukcję warg oraz zabiegi wysoko specjalistyczne, takie jak rekonstrukcje dna oczodołu przy złamaniach zespołów jarzmowo-szczękowo-oczodołowych.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chirurgii Stomatologicznej. Wyspecjalizowaliśmy już 17 lekarzy, a kolejnych sześciu jest obecnie w trakcie specjalizacji.

 

Godziny odwiedzin:

12.00-18.00

Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Suda
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Pawlicka-Salamon

Oddział Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie pediatrii wszystkim dzieciom od 0 do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałym w Kaliszu i powiecie kaliskim (ogółem jest to 190 000 mieszkańców, liczba dzieci w w/w zakresie wiekowym wynosi ok. 50 000).

Hospitalizacja jest świadczona we wszystkich nagłych przypadkach, w tym również dla dzieci bez skierowania. Hospitalizowane są także dzieci w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki schorzeń wymagających pogłębionych badań szpitalnych.

Zakres hospitalizowanych schorzeń obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego poza schorzeniami zakaźnymi i gastroenterologii, które są przyjmowane na sąsiedni Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Gastroenterologii Dziecięcej (lek. dyżurny pediatra jednocześnie dyżuruje na obydwu oddziałach).

Najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanych i leczonych na oddziale to choroby dróg oddechowych, choroby układu nerwowego oraz układu moczowego. Są również diagnozowane i leczone wszystkie przypadki schorzeń w sytuacji braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadawalającego efektu po leczeniu. Dodatkowo w celu udzielenia specjalistycznych świadczeń medycznych są przekazywane dzieci z innych szpitali, między innymi z Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Kępna i Turku.

W szpitalu całodobowy dyżur pełnią ( poza lekarzem pediatrą) anestezjolog, chirurg, ortopeda, ginekolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurolog, neurochirurg, otolaryngolog, internista, okulista, chirurg szczękowy, radiolog. W ciągu całej doby jest możliwe wykonanie tomografii komputerowej z możliwością sedacji, a w godzinach dopołudniowych rezonansu magnetycznego. Istnieje również możliwość, w razie potrzeby, przeprowadzenia w trybie pilnym konsultacji przez wszystkich w/w dyżurujących specjalistów.

Oddział Chorób Dziecięcych utrzymuje ścisłą współpracę z Klinikami chorób dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Na tutejszym oddziale udzielane są świadczenia specjalistyczne przed przekazaniem do odpowiednich klinik lub przeprowadzana jest całość świadczenia specjalistycznego pod nadzorem merytorycznym odpowiedniej kliniki (np. w przypadku braku miejsc w klinice).

Pacjenci mogą przebywać w oddziale z rodzicem lub opiekunem.

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Kierownik Oddziału: lek. Grzegorz Kędzia
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Owczarek

Oddział chorób wewnętrznych I zajmuje dwa segmenty, w których – w salach dwu- i trzyosobowych jest przygotowanych 70 łóżek dla pacjentów opieki stacjonarnej..
Dwie trzyosobowe sale (po jednej w każdym segmencie) są wyposażone w specjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru umożliwiający nieinwazyjne monitorowanie funkcji życiowych pacjentów oraz leczenie internistycznych stanów zagrożenia życia.

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorób wewnętrznych:
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu krążenia,
– chorób układu oddechowego,
– chorób układu wewnątrzwydzielniczego,
a także:
– diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego
oraz diagnostyką onkologiczną i chorób układu krwiotwórczego

W ramach oddziału działa Pracownia Endoskopowa wykonująca badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Kierownik Oddziału: lek. Sławomir Waszczyński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Angelika Molka

Wykwalifikowany personel lekarsko – pielęgniarski świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnowania pacjentów.

Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych

Kierownik Oddziału: lek. Katarzyna Burchart-Adamczyk – 
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Zdunek

Telefon: Punkt Pielęgniarski +48 (62) 757 9194

 

Oddział Chorób Zakaźnych świadczy całodobowe usługi z zakresu chorób zakaźnych. Przyjmujemy pacjentów powyżej 18 roku życia. Oddział wyposażony jest w 14 łóżek w salach 1 i 2-łóżkowych. Oddział prowadzi leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w ramach programów lekowych.

Przy Oddziale zlokalizowana jest Poradnia Chorób Zakaźnych. Oddział prowadzi współpracę z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym w Poznaniu oraz Oddziałem Transplantologii w Szczecinie.

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Kierownik Oddziału: lek. Piotr Podgórny
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Grabarczyk
tel. sekretariat oddziału 62 765 17 01
tel. dyżurka pielęgniarek 62 765 17 07

Oddział dysponuje 16 łóżkami. Pracownia endoskopowa wyposażona jest m.in. w dwa wideogastrofiberoskopy, jeden kolonoskop, aparat do 24 godzinnej pH-metrii, manometr.

Opieka nad pacjentami w poszczególnych salach należy do lekarzy wyznaczonych na ustalony okres przez kierownika. W dni wolne od pracy za całość oddziału odpowiada lekarz dyżurny, pełniący dyżur również w Oddziale Chorób Dziecięcych.