Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny powstał w 2005 r. Jest Oddziałem całodobowym, ogólnopsychiatrycznym, zamkniętym i koedukacyjnym. Przyjmuje pacjentów ze wszystkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Liczy 32 łóżka, rozlokowane na 2, 3 i 4 osobowych salach, dostosowanych do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Nasz Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji pacjentów pozostaje również świetlica i kuchnia.

Oddział Psychiatryczny zapewnia całodobową opiekę stacjonarną, a przyjęcia na oddział realizowane są w trybie planowym oraz w wyznaczone dni miesiąca w trybie ostrym.

Nasz zespół wypracował metody kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych, zapewniając pacjentom leczenie biologiczne (farmakoterapię), psychoterapię oraz oddziaływania rehabilitacyjne. W trakcie leczenia chorych zwraca się uwagę na problemy ich rodzin, proponując wsparcie i elementy psychoedukacyjne.

W szczególności Oddział świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń oraz chorób psychicznych, w tym:
– Zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem,
– Zaburzenia lękowe,
– Zaburzenia afektywne,
– Zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia),
– Zaburzenia urojeniowe,
– Zaburzenia behawioralne (snu, odżywiania),
– Zaburzenia osobowości,
– Otępienia.

W Oddziale Psychiatrycznym realizowane są następujące procedury terapeutyczne:
– szeroka diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna,
– farmakoterapia,
– interwencje kryzysowe oraz terapia podtrzymująca i wspierająca,
– techniki relaksacyjne,
– psychoedukacja,
– kinezyterapia,
– terapia zajęciowa (biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia przez zabawę).

Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

Nasi chorzy jako pacjenci szpitala wielospecjalistycznego mają dostęp do konsultacji lekarzy innych dziedzin medycznych (m.in. internistów, neurologów, kardiologów) oraz specjalistycznej diagnostyki medycznej (m.in. Tomografii Komputerowej, EEG, diagnostyki mikrobiologicznej, MRI).

Ze szczegółowym regulaminem organizacyjnym Oddziału możecie się Państwo zapoznać – tutaj.

Prawa i obowiązki pacjentów naszego Oddziału określa – załącznik nr 1.

Informacje pomocne dla osób odwiedzających nasz Oddział określa – załącznik nr 2

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt świadczy usługi w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami OUN. Mali pacjenci otaczani są opieką od chwili narodzin do 18 roku życia.

Numer telefonu: 62 757 9184

Programem rehabilitacji objęte są dzieci:

1) z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
2) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
3) z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
4) z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
5) z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu,
6) z zespołami aberracji chromosomów (w tym zespół Downa),
7) z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
8) z zaburzeniami integracji sensorycznej,
9) nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
10) z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Zespół fizjoterapeutów prowadzi terapię wykorzystując następujące metody i koncepcje terapeutyczne:

1) Koncepcja NDT – Bobath,
2) Integracja Sensoryczna,
3) PNF,
4) Terapia czaszkowo – krzyżowa,
5) Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych wg Swietłany Masgutowej,
6) Terapia Taktylna wg Swietłany Masgutowej,
7) Masaż niemowlęcy Shantala,
8) Terapia tkanek miękkich
9) Kinesiology Taping

Na oddziale odbywają się konsultacje lekarza specjalisty neurologa. Dzieci będące pod opieką oddziału otrzymują wsparcie ze strony logopedy i psychologa.

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny

Kierownik: lek. Aurelia Kompanowska – neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej
Pielęgniarka Oddziałowa: Olga Gołaszewska – specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego i zachowawczego
Telefony:
Sekretariat: +48(62) 765 1943, Punkt Pielęgniarski Odcinek C: +48(62) 765 1937, Punkt Pielęgniarski Odcinek D: +48(62) 765 1947

 

Oddział realizuje kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne w zakresie:

1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa – obejmuje pacjentów po:

– urazach narządu ruchu
– zabiegach operacyjnych
– amputacjach kończyn
– w zaostrzeniach chorób przewlekłych jak:

· choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa (w tym po leczeniu operacyjnym)
· choroby reumatyczne
· zespoły bólowe kręgosłupa
· dysfunkcje w przebiegu wad wrodzonych

– przewlekłe schorzenia neurologiczne:
· choroba Parkinsona
· stwardnienie rozsiane
· porażenia i niedowłady wskutek uszkodzenia układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego o różnej etiologii
· schorzeniach rdzenia kręgowego (naczyniowe, zapalne, guzy)
· polineuropatie

2. Rehabilitacja neurologiczna – obejmuje pacjentów po:

– ostrych incydentach mózgowych (udary niedokrwienne, krwotoczne)
– urazach OUN
· urazy mózgu (krwiaki, stłuczenia itp.)
· urazy rdzenia kręgowego (paraplegie, tetraplegie)

– zabiegach na OUN (operacje guzów, krwiaków, tętniaków mózgu)

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach:
a) rehabilitacji neurologicznej wczesnej – dotyczy pacjentów do 3 m-cy po ostrym incydencie OUN
b) rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń OUN – dotyczy pacjentów z 5º wg zmodyfikowanej skali Rankina
c) rehabilitacji neurologicznej wtórnej – dotyczy pacjentów neurologicznych, nie spełniających kryteriów a i b

Kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

1. Fizykoterapię, w tym:
elektroterapia
magnetoterapia
światłoterapia i laseroterapia
krioterapia miejscowa
hydroterapia
leczenie ciepłem

2. Kinezyterapię – różne formy ćwiczeń indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem technik PINF, NDT, Bobath, terapii manualnej, McKenzie
3. Masaż leczniczy
4. Psychoterapię
5. Terapię logopedyczną
6. Całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego
7. Opiekę lekarską z całodobowym dostępem do wielospecjalistycznych konsultacji

 

Personel lekarski oddziału:

Z-ca Kierownika: lek. Alina Bartczak – specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Malwina Witoń-Dominikowska – specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Teresa Kazimierczak – lek. ortopeda i chirurg urazowy, specjalista rehabilitacji medycznej

 

 

Personel pielęgniarski:

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej – Beata Łukowska, starsza pielęgniarka
W oddziale pracuje łącznie 15 pielęgniarek w systemie zmianowym 12-godzinnym.

 

Personel terapeutyczny:

Kierownik Pracowni Fizjoterapii – mgr Piotr Brykowski, mgr rehabilitacji ruchowej

W oddziale pracuje łącznie 13 terapeutów w systemie jednozmianowym.

Neurologopeda – mgr Marcin Całus

Psycholog – mgr Paulina Ordoczyńska-Derdziak

Terapeuta zajęciowy – mgr Elwira Michalak-Kukurenda

 

Odwiedziny w Oddziale – codziennie w godz. 12.00-18.00

Kwalifikacje do przyjęcia w Oddział odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00
– osobiście ze skierowaniem
– telefonicznie: (62) 7651 946, (62) 7651 934

Oddział Reumatologiczny

Oddział Reumatologiczny

Oddział Reumatologiczny

Kierownik: lek. Maria Bartosik-Twardowska
Zastępca Kierownika: lek. Halina Mencel
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Różewicz

Telefony:
Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765 1927
Sekretariat: +48 (62) 765 1922

 

Oddział Reumatologiczny w zakresie leczenia szpitalnego udziela całodobowych świadczeń z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej dla pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi, takimi jak:

– choroby zapalne stawów obwodowych i kręgosłupa w tym reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
– choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa,
– układowe choroby tkanki łącznej
– choroby mięśni, maziówki, ścięgien i innych tkanek miękkich
– zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej – osteoporoza.

Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych, konsultacji lekarzy specjalistów, szerokiej gamy zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

 

Świadczenia dodatkowe:

Oprócz standardowych metod leczenia w oddziale stosowane jest leczenie przy użyciu leków biologicznych w ramach Programów Terapeutycznych NFZ.

W ramach szpitala, oddział współpracuje z Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym w zakresie zabiegów reumoortopedycznych i endoprotezoplastyki stawów oraz Oddziałem Neurochirurgicznym w zakresie stabilizacji kręgosłupa szyjnego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Asystenci Oddziału Reumatologicznego poza pracą w oddziale przyjmują pacjentów w przyszpitalnej Poradni Reumatologicznej.

Oddział współpracuje z Klinikami Reumatologicznymi Profesora M. Puszczewicza i Profesora W. Samborskiego w Poznaniu.

 

Personel lekarski:

Kierownik: lek. Maria Bartosik-Twardowska – specjalista reumatolog, I stopień chorób wewnętrznych
Z-ca Kierownika: lek. Halina Mencel – specjalista reumatolog, I stopień chorób wewnętrznych
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Różewicz

Asystenci:

– lek. Grzegorz Zdunek – specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych
– lek. Radosław Biela – specjalista reumatolog
– lek. Justyna Klajber – specjalista chorób wewnętrznych
– lek. Ewa Ziemniarska-Figaj – specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z reumatologii

Kadrę pielęgniarską stanowi 8 pielęgniarek.

 

Oddział Udarowy

Oddział Udarowy

Kierownik Oddziału – lek. Marta Dziedzic

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Marciniak – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Kierownik: dr n. med. Ireneusz Urbaniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa: Katarzyna Banaszkiewicz – Surowa

Telefon: +48(62) 765 18 77

 

Liczba łóżek: 35, w tym 5 łóżek septycznych.

Oddział to sale 2 i 3 osobowe z oddzielnym węzłem sanitarnym (całkowicie odnowiony w 2010 roku).

Każda sala wyposażona w system telewizyjny, nowoczesne łóżka ortopedyczne i system szybkiego powiadamiania personelu medycznego.

Jedna sala pełni funkcję sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego, wyposażona jest w sprzęt do monitorowania parametrów życiowych (kardiomonitory, pulsoksymetry) i sprzęt od prowadzenia ciągłej terapii przeciwbólowej.

Osiągnięcia:

W 2013 roku oddział był organizatorem połączonego posiedzenia naukowego oddziałów poznańskiego i łódzkiego PTOiTR w Gołuchowie.

W 2004 roku w ramach Dni Ortopedycznych plakat z Oddziału zajął II miejsce w sesji plakatowej.

W 2015 roku oddział był organizatorem 36 Dni Ortopedycznych.

Asystenci oddziału biorą czynny udział konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, odbywają staże szkoleniowe w odrodkach krajowych i zagranicznych (Niemcy, USA).

 

Oddział jako jedyny w Południowej Wielkopolsce pełni 24-godzinny, stacjonarny ostry dyżur urazowy.

W Oddziale rocznie wykonuje się ok. 1500 zabiegów, w tym ok. 300 endoprotez stawu biodrowego i 100 endoprotez stawu kolanowego.

Pobyt w Oddziale w wybranych przypadkach staramy się skrócić do minimum (pobyt 1-dniowy).

Z Oddziałem współpracuje Por. Ortopedyczna Przyszpitalna oraz Por. Preluksacyjna.

W Oddziale prowadzone są zajęcia ze studentami PWSZ w Kaliszu.

Oddział współpracuje z wieloma ośrodkami klinicznym w tym z Kliniką Ortopedii w Poznaniu i Kliniką CMKP w Otwocku.

Usługi:

– alloplastyka pierwotna stawu biodrowego – endoprotezy całkowite, bezcementowe, cementowe, bi-polarne, połowicze.

– alloplastyka pierwotna stawu kolanowego – endoprotezy całkowite i jednoprzedziałowe.

– alloplastyka rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego (wymiana zużytych endoprotez stawów na nowe).

– artoroskopia stawów:

Staw kolanowy: urazy stawu kolanowego, szycie łąkotek, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, zabiegi naprawcze na chrząstce stawowej, synowektomie.

Staw barkowy: urazy stawu barkowego, rekonstrukcja obrąbka stawowego, rekonstrukcja stożka rotatorów, odbarczenie przestrzeni podbarkowej z akromioplastyką.

– Traumatologia narządu ruchu:

– Opieka nad pacjentami z urazami wielonarządowymi – współpracujemy na tym polu z innymi oddziałami szpitalnym (SOR, Oddz. Neurochirurgii, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Urologii, Chirurgii Dziecięcej, Okulistyki, Laryngologii i Intensywnej Terapii),

– leczenie operacyjne i zachowawcze złamań w obrębie narządu ruchu (złamania kości długich, złamania miednicy, złamania śródstawowe,

– złamania patologiczne w przebiegu nowotworów i przerzutów do kości złamania,

– złamania okołoprotezowe po alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego,

– zespolenia śródszpikowe, stabilizatory zewnętrzne (Dynastab, Synthes, BHH, Zespol), płytki typu LCP kątowo-stabilne, DHS, DCS, system LISS, systemy integracja i BMP,

– leczenie operacyjne i zachowawcze zwichnięć stawów,

– leczenie urazów ręki (szycie ścięgien, nerwów, naczyń),

– leczenie operacyjne urazów mięśni ścięgien, nerwów i naczyń,

– leczenie operacyjne powikłań urazów (zaburzenia zrostu kostnego, stawy rzekome, destabilizacje zespoleń),

– operacyjne leczenie zapaleń kości i stawów,

– leczenie operacyjne korekcyjne zniekształceń stóp (haluksy, palce młotkowate) i rąk (przykurcz Dupuytrena, zapalenia pochewek ścięgnistych, zniekształcenia w przebiegu RZS, epikondylity).

– operacyjne leczenie zespołów uciskowych nerwów obwodowych (zespół kanału nadgarstka, kanału Gayona, rowka nerwu łokciowego, kanału stępu, metatarsalgii Mortona).

– diagnostyka nowotworów narządu ruchu,

– przeszczepy skórne w przebiegu pourazowych ubytków skóry.

Stosujemy w leczeniu metody biologiczne: komórki macierzyste, czynniki wzrostu.

 

Kadra:

Kierownik:

dr n. med. Ireneusz Urbaniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Z-ca Kierownika:

lek. Maciej Jakubek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa:

Katarzyna Banaszkiewicz – Surowa

Starsi asystenci/specjaliści:

– dr n. med. Jakub Madejczyk

– dr n. med. Andrzej Przybylski

lek. Tomasz Gawlak

– lek. Krzysztof Sieradzki

– lek. Artur Zagwojski

– lek. Piotr Wojciechowski

– lek. Paweł Krzymianowski

 

Starsi asystenci/rezydenci:

– lek. Tomasz Dekert

– lek. Patryk Szymański

Rehabilitanci:

mgr rehabilitacji Sława Wleklak

mgr fizjoterapii Tomasz Lis

Personel pielęgniarski:

Łącznie w Oddziale pracuje 19 pielęgniarek. Trzy z nich są magistrami pielęgniarstwa i mają specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego.

Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny

Kierownik: lek. Jarosław Turkiewicz
Zastępca Kierownika: lek. Bartosz Kucharczyk
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Dębowska

Telefony:
Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765 1867
Sekretariat: +48 (62) 765 1861

 

Oddział Urologiczny w Kaliszu rozpoczął działalność w 1989 roku. Obecnie oddział dysponuje 26 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z osobnymi węzłami sanitarnymi. Oddział posiada własną salę endoskopową. W oddziale zatrudnionych jest czterech asystentów. Co roku hospitalizowanych jest blisko 2000 pacjentów, a średni czas pobytu wynosi 3,5 dnia.

Oddział Urologiczny w Kaliszu zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego męskiego i moczowego u kobiet.

Badania diagnostyczne przeprowadzane w Oddziale: pełen zakres diagnostyki urologicznej we współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej.

Oddział wykonuje szeroki profil operacji endoskopowych, klasycznych, laparoskopowych.

 

Terminy przyjęcia ustala Kierownik Oddziału w każdy czwartek w godz. 13.00 – 14.00.

 

Godziny odwiedzin:

– w dni robocze: 14.00 – 18.00
– soboty, niedziele i święta: 12.00 – 18.00

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się na czczo do godz. 7.30 (przyjęcia planowe II piętro segment B).
Należy przynieść ze sobą:
– wszystkie karty wypisowe z pobytów w Szpitalu
– płyty CD (np. RTG, urografii, USG, tomografii komputerowej)
– nazwy leków, które pacjent aktualnie przyjmuje
oraz
– pidżamę, zmienne obuwie, przybory toaletowe, ręcznik, klapki kąpielowe, kubek

W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie – Oddział Urologiczny (62) 765 1868/67

 

Personel lekarski:

Kierownik: lek. Jarosław Turkiewicz – specjalista urolog, specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca Kierownika: lek. Bartosz Kucharczyk – specjalista urolog
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Dębowska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Asystenci:
– lek. Jacek Ganszer – specjalista urolog
– lek. Marek Pogorzelec – lekarz w trakcie specjalizacji
– lek. Oktawiusz Wierzbicki – lekarz w trakcie specjalizacji
– lek. Przemysław Paterek

Kadrę pielęgniarską stanowi 15 pielęgniarek i jeden pielęgniarz.

 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu czy zatrucia, u dorosłych i dzieci.