Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Chorób Zakaźnych

lek. Magdalena Czajkowska
Poniedziałek: godz. 9.00 – 13.00

lek. Katarzyna Burchart-Adamczyk
Wtorek: godz. 14.35 – 18.35.

lek. Katarzyna Bernacka-Andrzejewska
Piątek: godz. 14.35 – 18.35.

Rejestracja w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek, w godzinach 12.00 – 16.30. Numer telefonu: (62) 757 91 96.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

lek. Marek Zieliński

lek. Paweł Suchecki

lek. Rafał Bartliński

lek. Sylwia Pisarek-Chruścicka

lek. Agata Serwecińska

lek. Aleksandra Greberska

lek. Justyna Krzewińska

lek. Andrzej Fic

lek. Wiktor Tokarski

lek. Grażyna Borej-Nowicka

Rejestracja oraz udzielanie informacji: 62 765 12 25-27

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik – lek. Bożena Cieślak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 17 67, +48 (62) 765 17 68

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej. Personel Oddziału wykonuje rocznie ok. 8,5 tysiąca znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej (w tym protezowanie dużych naczyń tętniczych), neurotraumatologii i neurochirurgii naczyń, chirurgii szczękowej, laryngologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii dziecięcej oraz położnictwa i ginekologii.

Personel oddziału to 18 lekarzy, w tym trzy osoby z 1 stopniem specjalizacji i trzy osoby szkolące się. Kadra pielęgniarska składa się z 65 osób.

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik: lek. Wojciech Czuba – specjalista chirurgii dziecięcej
Zastępca kierownika: lek. Wiktor Wilimborek – specjalista chirurgii dziecięcej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Pilarska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 1808, +48 (62) 765 1807

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Kaliszu powstał w 1970 r. i zajmuje się leczeniem dzieci w wieku od 28 dnia życia do 18 roku życia. Chorzy przyjmowani są w tzw. trybie planowym oraz w ramach ostrego dyżuru.

Wysoko wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki dostępne dzięki rozwojowi technologii medycznych. Staramy się wprowadzać techniki operacyjne mini-inwazyjne jak np. laparoskopia.

Oddział dysponuje 16 łóżkami dla pacjentów z wydzielonym obejściem dla dzieci oparzonych oraz salą intensywnego nadzoru. Pacjenci mogą przebywać z rodzicami lub opiekunami, dla których wydzielono odpłatnie łóżka hotelowe.

Od początku istnienia oddziału dla dzieci istnieje szkoła, w której nauczyciele mają możliwość indywidualnej nauki z każdym dzieckiem.

 

Kadra:

lek. Wiktor Wilimborek – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Dariusz Szambelan – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Radosław Rudolf – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Ewa Grzelak-Bugaj – lekarz rezydent

Kadrę pielęgniarską stanowi 14 pielęgniarek.

W oddziale w trybie planowym wykonywane są operacje:
– chirurgia głowy, szyi
– wodogłowia
– zmiany skórne w obrębie głowy i szyi
– torbiele szyi
– operacja plastyczne głowy i szyi
– chirurgia jamy brzusznej
– wady powłoki brzusznej
– przepukliny brzuszne
– operacje żołądka, dwunastnicy i jelit
– operacje śledziony
– operacje pęcherzyka żółciowego
– operacje wodniaków jąder
– operacje wnętrostwa (brak jąder w mosznie)
– operacje żylaków powrózka nasiennego
– operacje stulejki
– operacja spodziectwa

W trybie pilnym przyjmowane są wszystkie dzieci wymagające podjęcia natychmiastowego procesu leczenia jak np.:
– ostre zespoły bólowe jamy brzusznej
– ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
– niedrożności jelit
– nadciśnienia śródczaszkowego (dzieci z wodogłowiem i wszczepioną zastawką)

Wszystkie dzieci, które uległy urazom:
– stłuczenie głowy
– wstrząśnienie mózgu
– urazy powłok brzucha oraz urazy narządów wewnętrznych jamy brzusznej
– złamania
– zwichnięcia
– rany
– oparzenia

Od wielu lat, w urazach kończyn, których nie udaje się nastawić, stosujemy leczenie operacyjne metodą Metaizeau, śródszpikowego zespolenia kości, która w znacznym stopniu skróciła proces leczenia dzieci z pobytem w szpitalu od kilku tygodni do kilku, kilkunastu dni. Również od kilku lat stosujemy u młodzieży gwoździe blokowane.

W trakcie hospitalizacji dziecka w naszym Oddziale spotkacie się Państwo ze specjalistyczną opieką lekarską i pielęgniarską oraz gwarancją pomocy w ewentualnym dalszym leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym.

Godziny odwiedziny na oddziale: codziennie w godz. 9.00 – 19.00.