Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Bogusz, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jarosław Kasperczak, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Kaczmarek

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1717
Punkt Pielęgniarski Odcinek B: +48 (62) 765 1727
Sekretariat: +48 (62) 765 1729

 

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przeprowadzane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym radykalne operacje resekcyjne trzustki, żołądka i dalszej części przełyku, jelita grubego i odbytnicy, wszystkie operacje tarczycy, operacje guzów zaotrzewnowych i guzów nadnerczy. Wykonujemy także operacje w przebiegu kamicy żółciowej, w tym operacje małoinwazyjne (laparoskopowe -jako pierwszy ośrodek w Południowej Wielkopolsce).

W oddziale wykonywane są wszelkie operacje w zakresie chirurgii naczyniowej, takie jak operacje rekonstrukcyjne w obrębie dużych naczyń, aorty i tętnic biodrowych, tętnic kończyn dolnych i tętnic odchodzących od łuku aorty. Oddział pełni ciągły ostry dyżur w zakresie chirurgii naczyń dla subregionu Południowa Wielkopolska, lecząc ostre schorzenia naczyniowe tj. pęknięte tętniaki aorty brzusznej, ostre niedokrwienia kończyn dolnych i jelit, a także wykonując operacje rekonstrukcyjne w urazach naczyniowych, także u dzieci. Wytwarzane są przetoki tętniczo-żylne dla celów leczenia nerkozastępczego, wykonywane operacje żylaków kończyn dolnych.

Od 2005 roku Oddział, jako drugi ośrodek w Wielkopolsce i jeden z nielicznych w kraju, zaczął leczyć tętniaki aorty brzusznej i piersiowej sposobem endowaskularnym (małoinwazyjnym).

Od 2012 roku leczymy niedrożność i zwężenia tętnic kończyn dolnych oraz szyjnych metodą endowaskularną (małoinwazyjną).

 

Oddział wyposażony jest w 45 łóżek w salach 1, 2 i 3-osobowych.

 

Godziny odwiedzin:

– w dni robocze: 14.00-17.00
– soboty, niedziele i święta: 12.00-17.00

 

Przyjęcia planowe odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu w oddziale.

 

Personel lekarski:

dr n. med. Jarosław Kasperczak – specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Dariusz Mrowiński – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Andrzej Proszowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Bogusław Szczepaniak – specjalista chirurg
lek. Tadeusz Zaleski – specjalista chirurg
lek. Rafał Malczewski – chirurg
lek. Dorota Skubiszewska – specjalista chirurg
lek. Agnieszka Kroszczyńska – lekarz medycyny
lek. Dariusz Banach – lekarz medycyny
lek. Miłosz Konieczny – lekarz rezydent

Kadrę pielęgniarską stanowi 28 pielęgniarek.

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Kierownik: dr n. med. Marek Sierakowski – specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca kierownika: lek. Krzysztof Drewnicki – specjalista chirurgii ogólnej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Irena Rutkowska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefon: +48(62) 765 1747, +48(62) 765 1748

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego świadczy usługi z zakresu chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu trawiennego. Przyjmowani są chorzy zarówno w trybie planowym, jak i w ramach ostrego dyżuru.

W zakresie działalności znajdują się również zabiegi z powodów onkologicznych, głównie dotyczące jamy brzusznej. Wysoko wykwalifikowany personel wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki kładąc szczególny nacisk na techniki mini inwazyjne (laparoskopia, torakoskopia i endoskopia), które pozwalają zmniejszyć uraz około operacyjny, skrócić pobyt w szpitalu i zdecydowanie przyspieszyć powrót do pełnej sprawności. Możemy poszczycić się wykonaniem w 2009 r. pierwszej w Kaliszu i jednej z pierwszych w Polsce cholecystektomii laparoskopowej z jednego nacięcia (SILS – Single Incision Laparoscopy). W Oddziale wykonujemy ponad 1000 zabiegów rocznie.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego jako pierwszy w naszym szpitalu wprowadził kompleksowe postępowanie obejmujące leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe według najwyższych standardów. Przy Oddziale powstał Szpitalny Zespół Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego i Dojelitowego. Posiada akredytację i prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, oferuje staże kierunkowe dla lekarzy kształcących się w innych specjalizacjach, umożliwia odbycie praktyk i staży dla studentów uniwersytetów medycznych, uczestniczy w kształceniu studentów kierunków medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Oddział dysponuje 35 łóżkami. Sale 2 i 3 osobowe z oddzielnym węzłem sanitarnym (całkowicie odnowiony w 2010 roku). Oddział wyposażony jest w gabinet zabiegowy i opatrunkowy. Dodatkowo dysponujemy pełnym dostępem do laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego, do pracowni endoskopowej z ECPW, oraz pracowni radiodiagnostycznej, w tym TK, NMR oraz Cholangio NMR.

Godziny odwiedzin pacjentów: 14.00 – 17.00

Operatywa:
1. Operacje z zakresu jamy brzusznej:
– Wszystkie operacje zarówno planowe jak i ostre z zakresu chirurgii ogólnej, w tym operacje niedrożności jelit, powikłań choroby wrzodowej, choroby uchyłkowej jelita grubego
– Chirurgia onkologiczna- radykalne operacje resekcji żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego oraz odbytnicy
– Chirurgia proktologiczna (ropnie, żylaki, przetoki odbytu)
– Chirurgia dróg żółciowych- metodą klasyczną oraz laparoskopową
– Operacje przepuklin brzusznych metodą klasyczną oraz przy użyciu siatek
2. Pozostałe operacje:
– Operacje guzów zaotrzewnowych
– Operacje gastrostomii metodą klasyczną, oraz przy użyciu endoskopu (PEG)
– Operacje radykalne w raku piersi
– Chirurgia tarczycy
– Chirurgia żył kończyn dolnych
– Sympatektomia piersiowa laparoskopowa
– Operacyjne leczenie oraz diagnostyka nowotworów skóry

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Kałużna

Telefony:
Dyżurka: +48 (62) 765 1827/1828
Sekretariat: +48 (62) 765 1826

 

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Kaliszu jest (poza Kliniką UM w Poznaniu), jedynym oddziałem tego typu w całej Wielkopolsce.

W oddziale leczone są przypadki od najdrobniejszych, tj. dłutowania i resekcji zębów, chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, do bardzo skomplikowanych. Leczymy złamania w obrębie kości twarzoczaszki, operujemy drobne nowotwory twarzy, szyi i jamy ustnej, zatoki szczękowe. Wykonujemy rekonstrukcję warg oraz zabiegi wysoko specjalistyczne, takie jak rekonstrukcje dna oczodołu przy złamaniach zespołów jarzmowo-szczękowo-oczodołowych.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chirurgii Stomatologicznej. Wyspecjalizowaliśmy już 17 lekarzy, a kolejnych sześciu jest obecnie w trakcie specjalizacji.

 

Godziny odwiedzin:

12.00-18.00

 

Personel lekarski:

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Z-ca Kierownika – lek. stom. Przemysław Janiszuk, specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci Oddziału:
dr n. med. Maciej Stagraczyński, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Dominik Stolarczyk, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Marek Rataj, specjalista chirurgii stomatologicznej

Rezydenci:
lek. stom. Joanna Kaniewska
lek. stom. Zofia Krawczyk
lek. stom. Michał Mikulski
lek. stom. Katarzyna Szablewska-Siebert
lek. stom. Monika Wójcik

Kadrę pielęgniarską stanowi osiem pielęgniarek.

Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie pediatrii wszystkim dzieciom od 0 do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałym w Kaliszu i powiecie kaliskim (ogółem jest to 190 000 mieszkańców, liczba dzieci w w/w zakresie wiekowym wynosi ok. 50 000).

Hospitalizacja jest świadczona we wszystkich nagłych przypadkach, w tym również dla dzieci bez skierowania. Hospitalizowane są także dzieci w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki schorzeń wymagających pogłębionych badań szpitalnych.

Zakres hospitalizowanych schorzeń obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego poza schorzeniami zakaźnymi i gastroenterologii, które są przyjmowane na sąsiedni Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Gastroenterologii Dziecięcej (lek. dyżurny pediatra jednocześnie dyżuruje na obydwu oddziałach).

Najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanych i leczonych na oddziale to choroby dróg oddechowych, choroby układu nerwowego oraz układu moczowego. Są również diagnozowane i leczone wszystkie przypadki schorzeń w sytuacji braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadawalającego efektu po leczeniu. Dodatkowo w celu udzielenia specjalistycznych świadczeń medycznych są przekazywane dzieci z innych szpitali, między innymi z Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Kępna i Turku.

W szpitalu całodobowy dyżur pełnią ( poza lekarzem pediatrą) anestezjolog, chirurg, ortopeda, ginekolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurolog, neurochirurg, otolaryngolog, internista, okulista, chirurg szczękowy, radiolog. W ciągu całej doby jest możliwe wykonanie tomografii komputerowej z możliwością sedacji, a w godzinach dopołudniowych rezonansu magnetycznego. Istnieje również możliwość, w razie potrzeby, przeprowadzenia w trybie pilnym konsultacji przez wszystkich w/w dyżurujących specjalistów.

Oddział Chorób Dziecięcych utrzymuje ścisłą współpracę z Klinikami chorób dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Na tutejszym oddziale udzielane są świadczenia specjalistyczne przed przekazaniem do odpowiednich klinik lub przeprowadzana jest całość świadczenia specjalistycznego pod nadzorem merytorycznym odpowiedniej kliniki (np. w przypadku braku miejsc w klinice).

Pacjenci mogą przebywać w oddziale z rodzicem lub opiekunem.

Istnieje możliwość korzystania przez rodziców z łóżka hotelowego za opłatą.

Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii

Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii

Oddział chorób wewnętrznych I i gastroenterologii zajmuje dwa segmenty, w których – w salach dwu- i trzyosobowych jest przygotowanych 70 łóżek dla pacjentów opieki stacjonarnej..
Dwie trzyosobowe sale (po jednej w każdym segmencie) są wyposażone w specjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru umożliwiający nieinwazyjne monitorowanie funkcji życiowych pacjentów oraz leczenie internistycznych stanów zagrożenia życia.

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorób wewnętrznych:
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu krążenia,
– chorób układu oddechowego,
– chorób układu wewnątrzwydzielniczego,
a także:
– diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego
oraz diagnostyką onkologiczną i chorób układu krwiotwórczego

W ramach oddziału działa Pracownia Endoskopowa wykonująca badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Oddział dysponuje 16 łóżkami. Pracownia endoskopowa wyposażona jest m.in. w dwa wideogastrofiberoskopy, jeden kolonoskop, aparat do 24 godzinnej pH-metrii, manometr.

Opieka nad pacjentami w poszczególnych salach należy do lekarzy wyznaczonych na ustalony okres przez kierownika. W dni wolne od pracy za całość oddziału odpowiada lekarz dyżurny, pełniący dyżur również w Oddziale Chorób Dziecięcych.

Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł Czaja
Zastępcy Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński, dr n. med. Jan Peruga
Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek A: Alina Wesołowska
Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek D: Alina Poźniak

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1757
Punkt Pielęgniarski Odcinek D: +48 (62) 765 1787
Sekretariat: +48 (62) 765 1754

 

Nasz zespół to doświadczeni lekarze zapewniający naszym pacjentom profesjonalną całodobową opiekę.

Oferowane zabiegi:

• Kompleksowa diagnostyka i terapia w zakresie kardiologii inwazyjnej
• Zabiegi koronarografii i koronaroplastyka wieńcowa z użyciem stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania tętnic wieńcowych metodami ultrasonograficznymi IVUS, FFR
• Możliwość leczenia inwazyjnego zwężeń tętnic obwodowych (szyjnych, biodrowych oraz tętnic kończyn dolnych)
• Nowoczesne leczenie świeżego zawału serca metodami kardiologii inwazyjnej w systemie całodobowego dyżuru hemodynamicznego.
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiostymulatorów
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiowerterów i defibrylatorów (AICD)
• Implantacja oraz kontrola i programowanie układów resynchronizujących (CRT-D, CRT-P)
• Implantacja pętlowych rejestratorów zdarzeń
• Kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna
• Echo serca
• EKG metodą HOLTERA
• Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
• Testy pionizacyjne
• Stymulacja przezprzełykową lewego przedsionka
• Holter ciśnieniowy
• Ambulatoryjne porady kardiochirurgiczne i kardiologiczne w ramach oddziałowej poradni kardiologicznej
• Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą zabiegów ablacji

Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do kompleksowej, inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, miedzy innymi: angiograf AXIOM ARTIS FC firmy Siemens, ultrasonograf wewnątrz-wieńcowy firmy Boston-Scientific, nowoczesne echokardiografy, zestaw holterowski Oxford.

 

Godziny odwiedzin: 14.00 – 17.00

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

Przyjęcia planowe odbywają się w godzinach porannych w Izbie Przyjęć Planowych, która mieści się na II piętrze, segment B. Pacjent zgłasza się na czczo, z całą dokumentacją medyczną, w szczególności z kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego, wynikami badań dodatkowych, informacją o przyjmowanych lekach.

 

Personel lekarski:

Zastępca Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński – specjalista kardiolog
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jan Peruga – specjalista kardiolog
lek. Paweł Zygulski – specjalista kardiolog
lek. Rafał Bartliński – specjalista kardiolog
lek. Sylwia Pisarek-Chruścicka – specjalista kardiolog
lek. Grażyna Borej-Nowicka – specjalista kardiolog
lek. Jarosław Frątczak – specjalista kardiolog
lek. Paweł Suchecki – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Andrzej Fic- specjalista chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Greberska –  lekarz chorób wewnętrznych
lek. Dariusz Karbowy – rezydent
lek. Justyna Krzewińska – rezydent
lek. Agata Serwecińska – rezydent
lek. Dariusz Wojciechowski – rezydent
lek. Wiktor Tokarski – rezydent

Rehabilitantka:
mgr Alina Naskręcka

Sekretarka Oddziału:
Beata Musielak

Personel pielęgniarski, odc. A:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alina Wesołowska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: Magdalena Danikowska
Ewa Bugajna
mgr Urszula Balcerzak
Marzena Wojtczak
Joanna Wojtkowiak
Lidia Deka
Anna Włodarska
Jadwiga Musielak
Małgorzata Felińska
Wanda Lesień
Waldemar Karolak
mgr Marta Janczewska
mgr Marta Włodarczyk
mgr Barbara Bączyk
Beata Stępniak
Aneta Sikora
Dorota Gradkowska
Danuta Gadomska
Grażyna Dymalska

Personel pielęgniarski, odc. D:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alina Poźniak
mgr Jadwiga Soińska
Anna Nieborak
lic. Renata Bryja
Elżbieta Kozłowska
Beata Pawlak
lic. Dorota Ostrychalska
lic. Grażyna Pomykała
lic. Aneta Nawrocka
mgr Magdalena Kurkowska
Monika Jakóbek
mgr Agnieszka Węgierska
Elżbieta Sobczak
mgr Agata Graczyńska
lic. Patrycja Łazarek
Marzena Pikulska

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Pacjenci ze schorzeniami nerek zakwalifikowani do leczenia zachowawczego i nerkozastępczego.

Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, diagnostyka pacjenta przed przeszczepem nerki, powikłań hemodializoterapii i dializoterapii otrzewnowej, przygotowanie do leczenia nerkozastępczego.

W ramach szpitala oddział współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi.

Poza szpitalem – z Pulmonologią i Chirurgią Transplantacyjną.

Stacja Dializ udziela całodobowych wysokospecjalistycznych procedur z zakresu wykonywania dializ.

Zabiegi hemodializ i dializ otrzewnowych. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek.

Szatnia dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci otrzymują posiłki regeneracyjne.
Usługi w zakresie dowozu pacjentów na dializy i z powrotem świadczy Pogotowie Ratunkowe.

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu działa od 1991 roku. Oddział dysponuje 32 łóżkami w salach dwuosobowych z własnymi węzłami sanitarnymi oraz czteroosobową salą intensywnego nadzoru.
Przyjmujemy ponad 1100 pacjentów rocznie, z czego około 15% spoza Wielkopolski. Oddział jest pełnoprofilowy i pełni całodobowy ostry dyżur dla południowej i wschodniej Wielkopolski. Posiadamy akredytacje na szkolenie specjalizacyjne oraz prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy innych specjalności. W Oddziale odbywają się zajęcia dla studentów PWSZ.

Przyjęcie chorego w trybie planowym wymaga wcześniejszej, ambulatoryjnej kwalifikacji przez lekarza Oddziału.