Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

lek. Wiesław Skowroński

lek. Krzysztof Szczęsny

lek. Wojciech Orczyk

dr n. med. Aleksander Sinkiewicz

Rejestracja oraz udzielanie informacji: 62 765 12 25 – 27

Wojewódzki Szpital Zespolony

Deutsch English

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu powstał w 2006 r., w wyniku połączenia Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny (przy ul. Poznańskiej 79) oraz Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka (przy ul. Toruńskiej 7).

Główną siedzibą Szpitala jest gmach przy ul. Poznańskiej 79, potocznie zwany przez mieszkańców Kalisza „Okrąglakiem”.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, to wieloprofilowy zakład opieki zdrowotnej, który posiada 837 łóżek, leczy swoich pacjentów na 24 oddziałach (20 oddziałów przyjmuje dorosłych pacjentów, 4 oddziały przeznaczone są dla dzieci) oraz w 25 poradniach specjalistycznych (15 poradni dla dorosłych i 10 poradni dla dzieci).

Rocznie, Szpital hospitalizuje ok. 37 tyś. chorych. Poradnie działające w placówce udzielają ok. 70 tys. porad specjalistycznych każdego roku. Natomiast Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), to kolejne ok. 25 tys. Pacjentów placówki, którzy uzyskują pomoc bez konieczności leczenia na oddziałach.

Od 1 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu świadczy usługi medyczne dodatkowo w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zwanej potocznie „wieczorynką”, która zaledwie w pierwszym miesiącu funkcjonowania udzieliła około 2300 porad ambulatoryjnych. Rok wcześniej, 1 marca 2013 r. w struktury Szpitala włączono również Pogotowie Ratunkowe.

Wojewódzki Szpital Zespolony to zespól profesjonalistów medycznych, prowadzących pacjentów zgodnie z najnowszymi trendami medycznymi. Placówka zatrudnia łącznie 1595 osób (1392 przedstawicieli zawodów medycznych), w tym m.in. 320 lekarzy, 616 pielęgniarek, 79 położnych, oraz 377 reprezentantów wysokiego i podstawowego personelu medycznego.

Wzmocnieniem wysokiej jakości usług jest wyposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę najnowszej generacji (uzyskane m.in. z dotacji unijnych), dzięki czemu – za swoją działalność WSzZ został uhonorowany wieloma wyróżnieniami. Kaliski Szpital jest m.in.:

•    liderem zakładów opieki zdrowotnej w Południowej Wielkopolsce;
•    najlepszym szpitalem wielkopolskim wśród placówek samorządowych biorących udział w Projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości”;
•    laureatem „Pereł Medycyny” w kategorii Szpitale Publiczne powyżej 400 łóżek;
•    zwycięzcą Plebiscytu „Modernizacja Roku 2011” – Termomodernizacja Szpitala;
•    posiadaczem Certyfikatu ISO 9001:2008 oraz certyfikatu „Najwyższa Jakość w Medycynie”.

Dużym atutem Szpitala jest też sposób zarządzania placówką, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich, co przynosi WSZ coroczne dodatnie wyniki finansowe, które w połączeniu z uzyskanymi dotacjami unijnymi pozwalają na stały rozwój i modernizację zarówno oddziałów, zakładów czy pracowni, jak i generalnie całego Szpitala.

W związku z tym, Szpital może pochwalić się wieloma osiągnięciami w zakresie lecznictwa, a na czoło listy cenionej przez pacjentów wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej wychodzą m.in.:

•    Kardiologia z kardiologią inwazyjną i elektrofizjologią
•    Chirurgia naczyniowa
•    Ginekologia laparoskopowa
•    Neurochirurgia
•    Ortopedia
•    Patologia Noworodka z Intensywną Terapią
•    Gastroenterologia Dziecięca
•    Oddział Chorób Dziecięcych wraz ze Szkołą Przyszpitalną.

O jakości działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu świadczą dane statystyczne mówiące o dużym stopniu zaufania do Szpitala nie tylko mieszkańców Kalisza, ale także licznej grupy chorych z ościennych miast i powiatów. Warto też dodać, że przeprowadzona wśród pacjentów anonimowa ankieta na temat leczenia i opieki nad chorymi przyniosła bardzo dobre i dobre oceny, co jedynie potwierdza kompetencje pracowników Szpitala i zachęca ich do dalszej wytężonej pracy na rzecz pacjenta, ponieważ troska i walka o zdrowie chorego jest dla nich najważniejsza.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jolanta Wysocka
Telefon: rejestracja – +48(62) 765 1416

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz dla podmiotów zewnętrznych, które mają podpisaną umowę ze szpitalem.

Rejestracja na badania laboratoryjne – nr tel. 62 765 14 02
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-10.00

Pobieranie materiału do badań
– codziennie w godzinach 7.00-12.30

Odbiór wyników
– dnia następnego w godzinach 12.30-14.30 oraz drogą elektroniczną

Przed pobraniem krwi należy uiścić opłatę w kasie szpitala zgodnie z cennikiem opłat za badania laboratoryjne zamieszczonym na stronie szpitala.

W trosce o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejszą rejestrację, abyśmy mogli sprawnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Prosimy stosować się do wskazówek wizualnych odnośnie obowiązujących zasad i kierunków poruszania się w obrębie szpitala. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu odstępów.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań (certyfikaty do wglądu).

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.
Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.
Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

• oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej
• umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:
• hematologii
• koagulologii
• biochemii
• analityki ogólnej
• immunochemii
• immunologii transfuzjologicznej
• autoimmunologii
• alergologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:
• chorób układu krążenia
• chorób wątroby
• chorób nerek
• chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)
• chorób nowotworowych
• funkcji tarczycy
• funkcji rozrodczych
• cukrzycy
• osteoporozy

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej można nabyć „KARTĘ GRUPY KRWI” – jedyną kartę posiadającą pozytywną opinię Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakładu Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Banku Krwi.
„KARTA GRUPY KRWI” jest formatu nowego dowodu osobistego i kart kredytowych. Raz wyrobiona i potwierdzona jest aktualna przez całe życie.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dostępny jest w bazie Alergiczne.Info.

Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Koordynator ds. asystentów fizjoterapii i fizjoterapeutów – mgr Krzysztof Piotrowski
Telefon: +48(62) 765 1207

 

Zakład realizuje zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kadra:

mgr Marek Krupiński – asystent fizjoterapii
lic. Anna Kubisiak – asystent fizjoterapii
Anna Krzemińska – fizjoterapeuta
Mirosława Wajgielt – fizjoterapeuta
Ewa Włodarczyk – fizjoterapeuta
Ilona Gmurowska – fizjoterapeuta
Aleksander Mizera – fizjoterapeuta
Katarzyna Kozłowska – fizjoterapeuta
Mgr inż. Anna Matusiak – sekretarka medyczna

 

Wykonywane świadczenia:

A)    Kinezyterapia
•    ćwiczenia indywidualne
•    terapia manualna
•    ćwiczenia metodą Mc Kenziego
•    ćwiczenia czynno-bierne
•    mobilizacja (odcinka szyjnego, piersiowego. Lędźwiowego oraz małych i dużych stawów)
•    plastrowanie dynamiczne – kineziotaping
•    ćwiczenia w odciążeniu
•    ćwiczenia czynne wolne
•    ćwiczenia izometryczne
•    nauka czynności lokomocyjnych

B)    Fizykoterapia
•    jonoforeza
•    galwanizacja
•    elektrostymulacja
•    prądy diadynamiczne
•    prądy interferencyjne
•    prądy TENS
•    prądy Kotza
•    prądy Traeberta
•    ultradźwięki
•    ultrafonoforeza
•    naświetlanie promieniami IR
•    laser
•    impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
•    impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

C)    Masaż
•    masaż suchy
•    masaż limfatyczny ręczny

D)    Hydroterapia
•    kąpiel wirowa kończyn (górnych i dolnych)

 

Zakład jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. PERZYNY W KALISZU
Wykonuje badania mikrobiologiczne dla oddziałów i poradni szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych

Pracownie Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
– Bakteriologii
– Parazytologii
– Mikologii
Pracowni Bakteriologii

Posiewy materiałów, izolacje i identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów oraz określanie ich lekowrażliwości.
Posiewy w atmosferze tlenowej, beztlenowej jak również w warunkach podwyższonej zawartości CO2, materiałów : krew, p.m.r., plwocina, płyny z jam ciała, treść ropna, mocz, cewniki, dreny, wymazy ze środowiska szpitalnego, testy biologiczne typu Sporal.
Identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów przeprowadza się metodami biochemicznymi (manualnymi lub przy zastosowaniu gotowych paneli w systemie automatycznym VITEC) oraz serologicznymi (testy lateksowe), sporządza również preparaty barwione metodą Grama.
Zakres identyfikacji obejmuje:
• paciorkowce o typie hemolizy gamma;
• paciorkowce o typie hemolizy alfa z wyodrębnieniem Streptococcus pneumoniae;
• paciorkowce o typie hemolizy beta z podziałem na grupy serologiczne A, B, C, D, F, G;
• wyodrębnienie w gr. serologicznej D rodzaju Enterococcus;
• gronkowce z podziałem na koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus) i grupę koagulazo-ujemnych obejmującą 30 gatunków;
• pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae);
• dwoinki Gram-ujemne z rodzaju Branhamella i Neisseria do gatunku;
• pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriacae do gatunku;
• pałeczki Gram-ujemne niefermentujące w tym Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
i Acinetobacter spp.;
• maczugowce do gatunku;
• mikrokoki;
• drożdże, pleśnie, dermatofity.

Lekowrażliwość określa się następującymi metodami:
• dyfuzyjno-krążkową;
• dyfuzyjną przy użyciu E – testów (MIC – minimalne stężenie hamujące);
• przy użyciu aparatu VITEC 2 COMPACT ( MIC – minimalne stężenia hamujące)
• wg EUCAST 2014

Pracowni Parazytologii

Prowadzi badania kału i wymazów z odbytu w kierunku obecności cyst i jaj pasożytów jelitowych, wykonując preparaty bezpośrednie podbarwiane płynem Lugola oraz preparaty po opracowaniu materiału metodą flotacji lub sedymentacji – zestaw PARASEPT MINI SF).
Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia lamblia w kale.

Pracownia Mikologii
Wykonuje badania: zeskrobin skórnych, paznokci, włosów sporządzając preparaty bezpośrednie w 10% roztworze KOH oraz zakładając hodowle na podłożach agar Sabouraud i agar Sabouraud z actidionem w systemie Mycoline.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej współpracuje z następującymi jednostkami :
• Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Diagnostyki Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
• Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
• Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii w zakresie: identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń – uzyskując od 15 lat bardzo dobre wyniki (w załączeniu aktualne świadectwo – 2014).

Materiały do badań od pacjentów ambulatoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku (włącznie) od godz. 7.30 – do 13.00, w tym czasie również wydawane są wyniki badań.

Zakład prowadzi badania mikrobiologiczne tlenowej i beztlenowej flory bakteryjnej
z materiałów klinicznych w zakresie preparatów barwionych, hodowli i identyfikacji oraz określania lekowrażliwości. Mikroskopową i makroskopową identyfikację drożdży i pleśni. Badania mikroskopowe kału w kierunku pasożytów jelitowych.

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii wykonuje usługi w zakresie obróbki:
1) materiału tkankowego
2) płynów z jam ciała
3) rozmazów ginekologicznych
4) aspiratów cienkoigłowych

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Koordynator i zespół pielęgniarek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej


Lokalizacja: budynek B (Pogotowie Ratunkowe), ul. Poznańska 79

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

– Zgłoszenia wizyty domowej pielęgniarki w dni powszednie od poniedziałku do czwartku po godzinie 18 na dany dzień zabiegu pod numerem zgłoszeniowym 62 765 16 54

– Zgłoszenie wizyt domowych lekarza są przyjmowane w dni powszednie od godziny 18 do 8 rano pod numerem zgłoszeniowym 62 765 16 54

– Zgłoszenia wizyty domowej pielęgniarki w dni wolne i święta w każdy piątek od godziny 9 na bieżący dzień i cały weekend pod numerem 62 765 16 54

– Zgłoszenia wizyty domowej lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia są przyjmowane w dni wolne i święta od każdego piątku, od godziny 18, przez całą dobę pod numerem zgłoszeniowym 62 765 16 54

 

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie Ratunkowe

Lokalizacja: Budynek B, przy ul. Poznańskiej 79, obok „okrąglaka”

 

W kaliskim Pogotowiu Ratunkowym (z miejscem postoju w: Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7; Brzezinach, Stawiszynie i Liskowie) funkcjonują, łącznie, następujące zespoły ratownictwa medycznego:

 • 3 karetki specjalistyczne (lekarz + ratownik med. + ratownik med.-kierowca)
 • 4 karetki podstawowych (ratownik med. + ratownik med.-kierowca),
 • 2 karetki transportowe
 • 1 bus – transport pacjentów dializowanych

 

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zatrudnia:

 • 21 lekarzy (kontrakty)
 • 47 ratowników medycznych
 • 39 ratowników-kierowców
 • 11 kierowców
 • 11 dyspozytorów medycznych
 • 3 pielęgniarki

Ratownicy medyczni to profesjonalna kadra o bardzo dobrym przygotowaniu medycznym (znaczna część ma wykształcenie wyższe), która ustawiczne doskonali się zawodowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Prowadzą również szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego dla innych.

Dyspozytorami medycznymi są doświadczone pielęgniarki, z których 8 pracowało w ZRM. Dyspozytorzy posiadają następujące, wymagalne kwalifikacje:

 • 4 osoby – specjalizację: pielęgniarstwo ratunkowe,
 • 1 osoba – specjalizację: pielęgniarstwo anestezjologiczne,
 • 5 osób – kurs z pielęgniarstwa ratunkowego,
 • 1 osoba – kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Dyspozytorzy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ustawiczne doskonalą się zawodowo poprzez kursy, seminaria itp.