Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jolanta Wysocka

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz dla podmiotów zewnętrznych, które mają podpisaną umowę ze szpitalem.

Rejestracja na badania laboratoryjne – nr tel. 62 765 14 02
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-10.00

Pobieranie materiału do badań
– codziennie w godzinach 7.15-12.30

Odbiór wyników
– dnia następnego w godzinach 10.00-13.00 oraz drogą elektroniczną

Przed pobraniem krwi należy uiścić opłatę w kasie szpitala zgodnie z cennikiem opłat za badania laboratoryjne zamieszczonym na stronie szpitala.

W trosce o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejszą rejestrację, abyśmy mogli sprawnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Prosimy stosować się do wskazówek wizualnych odnośnie obowiązujących zasad i kierunków poruszania się w obrębie szpitala. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu odstępów.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań (certyfikaty do wglądu).

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.
Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.
Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

• oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej
• umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:
• hematologii
• koagulologii
• biochemii
• analityki ogólnej
• immunochemii
• immunologii transfuzjologicznej
• autoimmunologii
• alergologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:
• chorób układu krążenia
• chorób wątroby
• chorób nerek
• chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)
• chorób nowotworowych
• funkcji tarczycy
• funkcji rozrodczych
• cukrzycy
• osteoporozy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dostępny jest w bazie Alergiczne.Info.

Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Koordynator ds. asystentów fizjoterapii i fizjoterapeutów – dr n. kf. Krzysztof Piotrowski
Telefon: +48(62) 765 1207

 

Zakład realizuje zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Wykonywane świadczenia:

A)    Kinezyterapia
•    ćwiczenia indywidualne
•    terapia manualna
•    ćwiczenia metodą Mc Kenziego
•    ćwiczenia czynno-bierne
•    mobilizacja (odcinka szyjnego, piersiowego. Lędźwiowego oraz małych i dużych stawów)
•    plastrowanie dynamiczne – kineziotaping
•    ćwiczenia w odciążeniu
•    ćwiczenia czynne wolne
•    ćwiczenia izometryczne
•    nauka czynności lokomocyjnych

B)    Fizykoterapia
•    jonoforeza
•    galwanizacja
•    elektrostymulacja
•    prądy diadynamiczne
•    prądy interferencyjne
•    prądy TENS
•    prądy Kotza
•    prądy Traeberta
•    ultradźwięki
•    ultrafonoforeza
•    naświetlanie promieniami IR
•    laser
•    impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
•    impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

C)    Masaż
•    masaż suchy
•    masaż limfatyczny ręczny

D)    Hydroterapia
•    kąpiel wirowa kończyn (górnych i dolnych)

 

Zakład jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. PERZYNY W KALISZU
Wykonuje badania mikrobiologiczne dla oddziałów i poradni szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych

Pracownie Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
– Bakteriologii
– Parazytologii
– Mikologii
Pracowni Bakteriologii

Posiewy materiałów, izolacje i identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów oraz określanie ich lekowrażliwości.
Posiewy w atmosferze tlenowej, beztlenowej jak również w warunkach podwyższonej zawartości CO2, materiałów : krew, p.m.r., plwocina, płyny z jam ciała, treść ropna, mocz, cewniki, dreny, wymazy ze środowiska szpitalnego, testy biologiczne typu Sporal.
Identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów przeprowadza się metodami biochemicznymi (manualnymi lub przy zastosowaniu gotowych paneli w systemie automatycznym VITEC) oraz serologicznymi (testy lateksowe), sporządza również preparaty barwione metodą Grama.
Zakres identyfikacji obejmuje:
• paciorkowce o typie hemolizy gamma;
• paciorkowce o typie hemolizy alfa z wyodrębnieniem Streptococcus pneumoniae;
• paciorkowce o typie hemolizy beta z podziałem na grupy serologiczne A, B, C, D, F, G;
• wyodrębnienie w gr. serologicznej D rodzaju Enterococcus;
• gronkowce z podziałem na koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus) i grupę koagulazo-ujemnych obejmującą 30 gatunków;
• pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae);
• dwoinki Gram-ujemne z rodzaju Branhamella i Neisseria do gatunku;
• pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriacae do gatunku;
• pałeczki Gram-ujemne niefermentujące w tym Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
i Acinetobacter spp.;
• maczugowce do gatunku;
• mikrokoki;
• drożdże, pleśnie, dermatofity.

Lekowrażliwość określa się następującymi metodami:
• dyfuzyjno-krążkową;
• dyfuzyjną przy użyciu E – testów (MIC – minimalne stężenie hamujące);
• przy użyciu aparatu VITEC 2 COMPACT ( MIC – minimalne stężenia hamujące)
• wg EUCAST 2014

Pracowni Parazytologii

Prowadzi badania kału i wymazów z odbytu w kierunku obecności cyst i jaj pasożytów jelitowych, wykonując preparaty bezpośrednie podbarwiane płynem Lugola oraz preparaty po opracowaniu materiału metodą flotacji lub sedymentacji – zestaw PARASEPT MINI SF).
Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia lamblia w kale.

Pracownia Mikologii
Wykonuje badania: zeskrobin skórnych, paznokci, włosów sporządzając preparaty bezpośrednie w 10% roztworze KOH oraz zakładając hodowle na podłożach agar Sabouraud i agar Sabouraud z actidionem w systemie Mycoline.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej współpracuje z następującymi jednostkami :
• Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Diagnostyki Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
• Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
• Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii w zakresie: identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń – uzyskując od 15 lat bardzo dobre wyniki (w załączeniu aktualne świadectwo – 2014).

Materiały do badań od pacjentów ambulatoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku (włącznie) od godz. 7.30 – do 13.00, w tym czasie również wydawane są wyniki badań.

Zakład prowadzi badania mikrobiologiczne tlenowej i beztlenowej flory bakteryjnej
z materiałów klinicznych w zakresie preparatów barwionych, hodowli i identyfikacji oraz określania lekowrażliwości. Mikroskopową i makroskopową identyfikację drożdży i pleśni. Badania mikroskopowe kału w kierunku pasożytów jelitowych.

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii wykonuje usługi w zakresie obróbki:
1) materiału tkankowego
2) płynów z jam ciała
3) rozmazów ginekologicznych
4) aspiratów cienkoigłowych