Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jolanta Wysocka
Telefon: rejestracja – +48(62) 765 1416

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz dla podmiotów zewnętrznych, które mają podpisaną umowę ze szpitalem.
Dla pacjentów ambulatoryjnych bez skierowań Zakład wykonuje badania zgodnie z aktualnym cennikiem usług:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30

Odbiór wyników przez pacjentów ambulatoryjnych:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00

Odbiór wyników przez pacjentów komercyjnych:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-14.30

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań (certyfikaty do wglądu).

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.
Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.
Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

• oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej
• umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:
• hematologii
• koagulologii
• biochemii
• analityki ogólnej
• immunochemii
• immunologii transfuzjologicznej
• autoimmunologii
• alergologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:
• chorób układu krążenia
• chorób wątroby
• chorób nerek
• chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)
• chorób nowotworowych
• funkcji tarczycy
• funkcji rozrodczych
• cukrzycy
• osteoporozy

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej można nabyć „KARTĘ GRUPY KRWI” – jedyną kartę posiadającą pozytywną opinię Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakładu Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Banku Krwi.
„KARTA GRUPY KRWI” jest formatu nowego dowodu osobistego i kart kredytowych. Raz wyrobiona i potwierdzona jest aktualna przez całe życie.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dostępny jest w bazie Alergiczne.Info.

Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Koordynator ds. asystentów fizjoterapii i fizjoterapeutów – mgr Krzysztof Piotrowski
Telefon: +48(62) 765 1207

 

Zakład realizuje zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kadra:

mgr Marek Krupiński – asystent fizjoterapii
lic. Anna Kubisiak – asystent fizjoterapii
Anna Krzemińska – fizjoterapeuta
Mirosława Wajgielt – fizjoterapeuta
Ewa Włodarczyk – fizjoterapeuta
Ilona Gmurowska – fizjoterapeuta
Aleksander Mizera – fizjoterapeuta
Katarzyna Kozłowska – fizjoterapeuta
Mgr inż. Anna Matusiak – sekretarka medyczna

 

Wykonywane świadczenia:

A)    Kinezyterapia
•    ćwiczenia indywidualne
•    terapia manualna
•    ćwiczenia metodą Mc Kenziego
•    ćwiczenia czynno-bierne
•    mobilizacja (odcinka szyjnego, piersiowego. Lędźwiowego oraz małych i dużych stawów)
•    plastrowanie dynamiczne – kineziotaping
•    ćwiczenia w odciążeniu
•    ćwiczenia czynne wolne
•    ćwiczenia izometryczne
•    nauka czynności lokomocyjnych

B)    Fizykoterapia
•    jonoforeza
•    galwanizacja
•    elektrostymulacja
•    prądy diadynamiczne
•    prądy interferencyjne
•    prądy TENS
•    prądy Kotza
•    prądy Traeberta
•    ultradźwięki
•    ultrafonoforeza
•    naświetlanie promieniami IR
•    laser
•    impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
•    impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

C)    Masaż
•    masaż suchy
•    masaż limfatyczny ręczny

D)    Hydroterapia
•    kąpiel wirowa kończyn (górnych i dolnych)

 

Zakład jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. PERZYNY W KALISZU
Wykonuje badania mikrobiologiczne dla oddziałów i poradni szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych

Pracownie Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
– Bakteriologii
– Parazytologii
– Mikologii
Pracowni Bakteriologii

Posiewy materiałów, izolacje i identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów oraz określanie ich lekowrażliwości.
Posiewy w atmosferze tlenowej, beztlenowej jak również w warunkach podwyższonej zawartości CO2, materiałów : krew, p.m.r., plwocina, płyny z jam ciała, treść ropna, mocz, cewniki, dreny, wymazy ze środowiska szpitalnego, testy biologiczne typu Sporal.
Identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów przeprowadza się metodami biochemicznymi (manualnymi lub przy zastosowaniu gotowych paneli w systemie automatycznym VITEC) oraz serologicznymi (testy lateksowe), sporządza również preparaty barwione metodą Grama.
Zakres identyfikacji obejmuje:
• paciorkowce o typie hemolizy gamma;
• paciorkowce o typie hemolizy alfa z wyodrębnieniem Streptococcus pneumoniae;
• paciorkowce o typie hemolizy beta z podziałem na grupy serologiczne A, B, C, D, F, G;
• wyodrębnienie w gr. serologicznej D rodzaju Enterococcus;
• gronkowce z podziałem na koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus) i grupę koagulazo-ujemnych obejmującą 30 gatunków;
• pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae);
• dwoinki Gram-ujemne z rodzaju Branhamella i Neisseria do gatunku;
• pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriacae do gatunku;
• pałeczki Gram-ujemne niefermentujące w tym Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
i Acinetobacter spp.;
• maczugowce do gatunku;
• mikrokoki;
• drożdże, pleśnie, dermatofity.

Lekowrażliwość określa się następującymi metodami:
• dyfuzyjno-krążkową;
• dyfuzyjną przy użyciu E – testów (MIC – minimalne stężenie hamujące);
• przy użyciu aparatu VITEC 2 COMPACT ( MIC – minimalne stężenia hamujące)
• wg EUCAST 2014

Pracowni Parazytologii

Prowadzi badania kału i wymazów z odbytu w kierunku obecności cyst i jaj pasożytów jelitowych, wykonując preparaty bezpośrednie podbarwiane płynem Lugola oraz preparaty po opracowaniu materiału metodą flotacji lub sedymentacji – zestaw PARASEPT MINI SF).
Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia lamblia w kale.

Pracownia Mikologii
Wykonuje badania: zeskrobin skórnych, paznokci, włosów sporządzając preparaty bezpośrednie w 10% roztworze KOH oraz zakładając hodowle na podłożach agar Sabouraud i agar Sabouraud z actidionem w systemie Mycoline.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej współpracuje z następującymi jednostkami :
• Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Diagnostyki Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
• Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
• Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii w zakresie: identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń – uzyskując od 15 lat bardzo dobre wyniki (w załączeniu aktualne świadectwo – 2014).

Materiały do badań od pacjentów ambulatoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku (włącznie) od godz. 7.30 – do 13.00, w tym czasie również wydawane są wyniki badań.

Zakład prowadzi badania mikrobiologiczne tlenowej i beztlenowej flory bakteryjnej
z materiałów klinicznych w zakresie preparatów barwionych, hodowli i identyfikacji oraz określania lekowrażliwości. Mikroskopową i makroskopową identyfikację drożdży i pleśni. Badania mikroskopowe kału w kierunku pasożytów jelitowych.

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii wykonuje usługi w zakresie obróbki:
1) materiału tkankowego
2) płynów z jam ciała
3) rozmazów ginekologicznych
4) aspiratów cienkoigłowych