Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Otolaryngologicznym.

Aplikacje prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

52/18_Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
SIWZ- ZMIANA
SIWZ-ZMIANA 2
Edytowalny Formularz Cenowy dla zadania nr 26- po zmianach
Edytowalny Formularz Cenowy dla zadania nr 31- po zmianach
Wyjaśnienia nr 1
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Wyjaśnienia nr 5
Wyjaśnienia nr 6
Wyjaśnienia nr 7
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK