Tytuł Data Dokumenty Tagi
27/19_świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z wykorzystaniem technologii RFID wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem 10-05-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz wynajmowanej bielizny szpitalnej i operacyjnej
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_ankieta_jakości_usługi
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

usługa

101/19 Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 29-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zestawienie ofert
WYNIK
WYNIK- Korekta

usługa poniżej 30 tys. euro

26/19_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 24-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 08.05.2019 roku
JEDZ_ZMIANA_17.05.2019

Dostawy

pow. 30 tys. euro

25/19_Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów 19-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Formularz Cenowy (1) aktualany – aktywny
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.

Dostawy

pow. 30 tys. euro

24/19 Usługa w zakresie utrzymania terenów zielonych i terenów utwardzonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i przy ul Toruńskiej 7 17-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

usługa

23/19_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli 16-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 30-04-2019r.).
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 30-04-2019r.)
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

22/19_Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku C Szpitala” 11-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 7 do siwz
Załącznik Nr 8 do siwz
Załącznik Nr 9 do siwz
Załącznik Nr 10 do siwz
Załącznik Nr 11 do siwz
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

21/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pomp infuzyjnych i stacji dokujących produkcji firm: Medima, Kwapisz oraz Ascor 08-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia</a
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

20/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 04-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 24.04.2019
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 16.04.2019
Wyjaśnienia 18.04.2019
Wyjaśnienia 23.04.2019
Wyjaśnienia 24.04.2019
Wyjaśnienia 24.04.2019 (A)
Wyjaśnienia 25.04.2019
Wyjaśnienia 25.04.2019 (A)
Wyjaśnienia 25.04.2019 (B)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

19/19_Sukcesywne dostawy elektrod oraz osprzętu do aparatów elektrochirurgicznych 04-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 15-04-2019r.).
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Zmiana treści siwz
Aktualny_załącznik_nr_1_do_siwz
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

18/19 Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 01-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana Ogłoszenia
SIWZ
Dokumentacja
Przedmiar
Zmiana Treści SIWZ
Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Roboty Budowlane

16/19 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I i Oddział Gastroenterologiczny ( kondygnacja 10 segment C) 01-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja
Przedmiar
Wyjaśnienia 04.04.2019
Zmiana Treści SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp

Roboty Budowlane

17/19_świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z wykorzystaniem technologii RFID wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem 28-03-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści siwz
Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_wykaz wynajmowanej bielizny szpitalnej i operacyjnej
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_ankieta_jakości_usługi
JEDZ
Klucz publiczny
Uniważnienie postepowania

Usługi

wynajem 1,00 m² powierzchni znajdującej się w budynku głównym szpitala przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu, z przeznaczeniem pod automat snakowy do sprzedaży przekąsek i zdrowej żywności 20-03-2019

Ogłoszenie
WARUNKI KONKURSU
WYNIK

Wynajem powierzchni

15/19_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych 18-03-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 22.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

14/19_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 08-03-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – termin
SIWZ
Wyjaśnienia 18.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/19_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 27-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
JEDZ
Wyjaśnienia 13.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

13/19_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, jednorazowych narzędzi laparoskopowych, łat naczyniowych dzianych, protez naczyniowych, siatek do przepuklin oraz płytek i śrub dla zabiegów Chirurgii Szczękowej 26-02-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Zmiana terminu
Zmiana terminu 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Zestawienie ofert dodatkowych
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

11/19_Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 21-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 06-03-2019r.)
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert na 06-03-2019r.)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych_10/19 20-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 26.02.2019
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow

09/19_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 07-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

08/19 Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 06-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw kardiomonitorów produkcji firmy Emtel 04-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana Formularz Cenowy (1)
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

6/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi 25-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 30.01.2019
Zmiana Formularza – zadanie nr 7
Wyjaśnienia 31.01.2019
Wyjaśnienia 01.02.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

04/19_Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych 25-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Unieważnienie wyniku
Zmiana wyniku
Sprostowanie wyniku

Dostawy

pow. 30 tys. euro

05/19_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran 24-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.02.2019
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 19- po zmianach
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 34- po zmianach
Wyjaśnienia 13.02.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Sprostowanie „Informacji zgodnej z art.86 ust.5 ustawy Pzp”
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

03/19_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 11-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

2/19_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 09-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 22.01.19
Wyjaśnienia 28.01.19
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

01/19 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 04-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 17.01.2019 r.)
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana SIWZ
Formularz Ofertowy – po zmianach
Załącznik nr 8- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi