Tytuł Data Dokumenty Tagi
03/19_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 11-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia

dostawa

2/19_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 09-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

Dostawy

pow. 30 tys. euro

01/19 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 04-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 17.01.2019 r.)
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana SIWZ
Formularz Ofertowy – po zmianach
Załącznik nr 8- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp

pow. 30 tys. euro

Usługi