Tytuł Data Dokumenty Tagi
31/17_Obsługa serwisowa sterylizatorów i myjni – dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych. 26-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ

pow. 30 tys. euro

Usługi

29/17_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 25-04-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

30/17_Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu aktualizacji ekspertyzy technicznej wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 24-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Ekspertyza
Ekspertyza – rysunki
Zmiana siwz

pow. 30 tys. euro

Usługi

28/17_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A) 19-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki od 7-11

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

27/17_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 19-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjasnienia 26.04.17

Dostawy

pow. 30 tys. euro

23/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 13-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki od 7 do 12
Zmiana siwz (zmiana zał. nr 6)_19.04.17r.
Wyjaśnienia 19.04.17r. + zmiana zał. nr 12_5
Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz 2

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

26/17_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul Poznańskiej 79” oraz dla zadania pn.: „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym”. 12-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

25/17_Kalisz: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu aktualizacji ekspertyzy technicznej wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 04-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Ekspertyza
Ekspertyza – rysunki
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

24/17_Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 29-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia-terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/17_Sukcesywne dostawy leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 27-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 30.03.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/17_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firmy Siemens 27-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia
Zmiana ogłoszenia 2

pow. 30 tys. euro

Usługi

21/17_Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego 23-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Sprostowanie

dostawa

pow. 30 tys. euro

19_17_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A) 21-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8_1
Załącznik nr 8_2
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 9_2
Załącznik nr 9_3
Załącznik nr 9_4
Załącznik nr 9_5
Załącznik nr 9_6
Załącznik nr 9_7
Załącznik nr 9_8
Załącznik nr 9_9
Załacznik nr 9_10
Załącznik nr 9_11
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Wyjaśnienia 22.03.2017r.
Zmiana ogłoszenia_nowy termin składania ofert:12.04.2017
04.04.2017_Wyjaśnienie oraz
zmiany SIWZ

Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

01/17_Wynajem parkingu o powierzchni 3 999,00 m² położonego przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu 17-03-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogloszenia
Warunki konkursu
Wyjaśnienie
Wyjaśnienia 2
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienie
Odwołanie

Konkurs

105/17_Sukcesywne dostawy klipsów polimerowych i worków z zastawką do systemu firmy Serres, klipsownic laparoskopowych oraz amnioskopów 16-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wtyjaśnienia
Wynik

dostawa poniżej 30 tys euro

18/17_Sukcesywne dostawy artykułów technicznych i produktów chemicznych 13-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu_składania ofert
Zmiana_treści_SIWZ_zmiana_terminu_ składania_ofert
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert_28_03_2017
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_nowy_termin_sładania_ofert_29_03_2017
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA NR 7
Wynik postępowania

Dostawy

17/17_Sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznych: diagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących 11-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 20.03.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/17_Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica oraz AMMS 07-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

usługa

15/17_Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 03-03-2017

Ogłosszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

dostawa

pow. 30 tys. euro

14/17_sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 28-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe zadania nr 1 do 70
Formularze Cenowe zadania nr 71 do 139
JEDZ
Wyjasnienia 08.03.17
Wyjasnienia 10.03.17
Wyjasnienia 14.03.17
Formularz Cenowy – Zadanie 62
Wyjasnienia 16.03.17
Wyjasnienia 17.03.17
Wyjasnienia 17.03.17_BIS
Wyjasnienia 21.03.17
Wyjasnienia 21.03.17_BIS
JEDZ – zmiana
Wyjasnienia 29.03.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

13/17_Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów 27-02-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
ZMIANA OGŁOSZENIA 3
SIWZ
Zmiana terminu
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/17_Sukcesywne dostawy elektrod oraz innych akcesorii dla potrzeb Bloku Operacyjnego 21-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

11/17_Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiał do badań histopatologicznych 17-02-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Unieważnienie
Wynik po powtórzeniu czynności

Dostawy

pow. 30 tys. euro

09/17_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm: General Electric, Datex Ohmeda, Versamed Medical System Limited 14-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

10/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 10-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 – Część opisowa_1
Załącznik nr 7 – Część opisowa_2
Załącznik nr 7 – Część opisowa_3
Załącznik nr 7 – Część opisowa_4
Załącznik nr 7 – Część opisowa_5
Załącznik nr 7 – Część opisowa_6
Załącznik nr 7 – Część opisowa_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_8
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_9
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_10
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_11
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_12
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_13
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_1
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_1
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_3
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_4
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_5
Załącznik nr 8_1
Załącznik nr 8_2
Załącznik nr 8_3
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 9_2
Załącznik nr 9_3
Załącznik nr 9_4
Załącznik nr 9_5
Załącznik nr 9_6
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12_1
Załącznik nr 12_2
Załącznik nr 12_3
Załącznik nr 12_4
Załącznik nr 12_5
Zmiana siwz/zmiana załącznika nr_12_5
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia_23.02.2017
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_1)
Załącznik nr 3 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 4 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_5)
Załącznik nr 5 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr 3)
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana siwz 2/zmiana załącznika nr
6

Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
Wyjaśnienia_06.03.2017 + zmiana załącznika nr 6
Zmiana siwz 3
Zmiana ogłoszenia 5
Zmiana siwz 4
Zmiana siwz 5
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

08/17_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 10-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

dostawa

pow. 30 tys. euro

103/17_Dostawa i uruchomienie cieplarek mikrobiologicznych 09-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

7/17_sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat oraz protez naczyniowych 08-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

6/17_Dostawa odzieży dla personelu medycznego 02-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

05/17_Wykonywanie przeglądów technicznych, kompleksowych napraw karetek, samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. 19-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

04/17_Dostawa i uruchomienie wiertarki neurochirurgicznej dla Bloku Operacyjnego 19-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Nowy Formularz Ofertowy
Wyjaśnienie SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

102/17_dostawa i uruchomienie myjni-dezynfektora 16-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Aktualny Formularz Ofertowy
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

02/17_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 14-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana godziny otwarcia ofert
Wyjasnienia 25.01.17
Wyjasnienia 27.01.17
Wyjasnienia 01.02.17
Wyjasnienia 02.02.17
Wyjasnienia 02.02.17_BIS
Wyjasnienia 03.02.17
Wyjasnienia 03.02.17_BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania
Wynik postępowania – dot. zadania nr 21

Dostawy

Ogłoszenia Przetargowe

101/17_sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 13-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/17_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji. 13-01-2017

Ogłoszenie</
SIWZ
Wyjaśnienia
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro