Tytuł Data Dokumenty Tagi
13/17_Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów 27-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/17_Sukcesywne dostawy elektrod oraz innych akcesorii dla potrzeb Bloku Operacyjnego 21-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia

Dostawy

pow. 30 tys. euro

11/17_Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiał do badań histopatologicznych 17-02-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3

Dostawy

pow. 30 tys. euro

09/17_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm: General Electric, Datex Ohmeda, Versamed Medical System Limited 14-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ

pow. 30 tys. euro

Usługi

10/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 10-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 – Część opisowa_1
Załącznik nr 7 – Część opisowa_2
Załącznik nr 7 – Część opisowa_3
Załącznik nr 7 – Część opisowa_4
Załącznik nr 7 – Część opisowa_5
Załącznik nr 7 – Część opisowa_6
Załącznik nr 7 – Część opisowa_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_8
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_9
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_10
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_11
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_12
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_13
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_1
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_1
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_3
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_4
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_5
Załącznik nr 8_1
Załącznik nr 8_2
Załącznik nr 8_3
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 9_2
Załącznik nr 9_3
Załącznik nr 9_4
Załącznik nr 9_5
Załącznik nr 9_6
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12_1
Załącznik nr 12_2
Załącznik nr 12_3
Załącznik nr 12_4
Załącznik nr 12_5
Zmiana siwz/zmiana załącznika nr_12_5
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia_23.02.2017
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_1)
Załącznik nr 3 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 4 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_5)
Załącznik nr 5 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr 3)
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana siwz 2/zmiana załącznika nr 6

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

08/17_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 10-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ

dostawa

pow. 30 tys. euro

103/17_Dostawa i uruchomienie cieplarek mikrobiologicznych 09-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

7/17_sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat oraz protez naczyniowych 08-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

6/17_Dostawa odzieży dla personelu medycznego 02-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

05/17_Wykonywanie przeglądów technicznych, kompleksowych napraw karetek, samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. 19-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

04/17_Dostawa i uruchomienie wiertarki neurochirurgicznej dla Bloku Operacyjnego 19-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Nowy Formularz Ofertowy
Wyjaśnienie SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

102/17_dostawa i uruchomienie myjni-dezynfektora 16-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Aktualny Formularz Ofertowy
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

02/17_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 14-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana godziny otwarcia ofert
Wyjasnienia 25.01.17
Wyjasnienia 27.01.17
Wyjasnienia 01.02.17
Wyjasnienia 02.02.17
Wyjasnienia 02.02.17_BIS
Wyjasnienia 03.02.17
Wyjasnienia 03.02.17_BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Dostawy

Ogłoszenia Przetargowe

101/17_sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 13-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/17_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji. 13-01-2017

Ogłoszenie</
SIWZ
Wyjaśnienia
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro