Tytuł Data Dokumenty Tagi
19/23 „Odzież robocza i ochronna dla pracowników” 29-03-2023

INFORMACJA – link do strony prowadzonego postępowania

Dostawa pow.130 000 pln

18/23_Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów 29-03-2023

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Roboty Budowlane

16/23 Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych 24-03-2023

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

17/23_Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap” 24-03-2023

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Roboty Budowlane

15/23_Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych 17-03-2023

INFORMACJA – link do strony prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

14/23_sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 15-03-2023

INFORMACJA – link do strony prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

13/23 Zakup aparatury medycznej oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków” 10-03-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

Dostawy

12/23 Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, bramki SMS, dostępu do Internetu, dzierżawy włókna światłowodowego , dzierżawy rozbudowy istniejącego systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 24-02-2023

INFORMACJA – link do strony prowadzonego postępowania

Usługi

10/23_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz zestawów do krioablacji 24-02-2023

INFORMACJA – link do strony prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

11/23_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 23-02-2023

INFORMACJA – link do strony prowadzonego postępowania

Dostawy

Pow. 130 tys. netto

09/23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” 16-02-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

Usługi

8/23_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ (…) 10-02-2023

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Usługi

7/23_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 10-02-2023

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

06/23 „Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych” 08-02-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

dostawa

05/23 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 03-02-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

Usługi

104/23 System do wykonywania testów wysiłkowych 01-02-2023

SWZ
Wyjasnienia nr 1 z dnia 06.02.2023
Wyjasnienia nr 2 z dnia 06.02.2023
Wyjasnienia nr 3 z dnia 06.02.2023
Wynik

Dostawy

poniżej 130 000 PLN

04/23 Dostawa testów genetycznych PCR do własnego aparatu GenExpert 24-01-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

Dostawy

3/23_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzenia w/w testów (…) 20-01-2023

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawy

02/23 Kompleksowa usługa doradcza i nadzorcza w celu poprawy funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wraz z utrzymaniem optymalizacji kosztowej uzyskanej w ramach realizacji umowy 17-01-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

Usługi

01/23 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 17-01-2023

Informacja – link do strony prowadzonego postepowania

Dostawy

103/23 „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych” 16-01-2023

103/23 Specyfikacja warunków zamówienia
103/23 Formularz cenowy Załącznik nr 3 SWZ
103/23 Informacja o ofertach
103/23 Wynik postępowania

dostawa poniżej 130 000

102/23 Usługi wdrażania oraz uruchomienia automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kalisz ul. Poznańska 79 wraz z 12 miesięczną gwarancją” 12-01-2023

102/23 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
102/ 23 Załącznik nr 3 SWZ – Projekt umowy
102/23 Informacja o ofertach
102/23 Wynik postępowania o udzielenia zamówienia

usługa poniżej 130 000 PLN.

101/23 Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 12-01-2023

101/23 Informacja o ofertach101/ 23 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
101/ 23 Formularze cenowe – Załącznik nr 3 SWZ
101/23 Wyjasnienia
101/23 Wynik postępowania

dostawa poniżej 130 000

66/22_Bezgotówkowy zakup oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej (Pb 95) 02-01-2023

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

dostawa

64/22_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” – etap I 02-01-2023

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Usługi