Tytuł Data Dokumenty Tagi
wynajem 1,00 m² powierzchni znajdującej się w budynku głównym szpitala przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu, z przeznaczeniem pod automat snakowy do sprzedaży przekąsek i zdrowej żywności 20-03-2019

Ogłoszenie
WARUNKI KONKURSU

Wynajem powierzchni

15/19_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych 18-03-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 22.03.2019

Dostawy

pow. 30 tys. euro

14/19_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 08-03-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – termin
SIWZ
Wyjaśnienia 18.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/19_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 27-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
JEDZ
Wyjaśnienia 13.03.2019

Dostawy

pow. 30 tys. euro

13/19_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, jednorazowych narzędzi laparoskopowych, łat naczyniowych dzianych, protez naczyniowych, siatek do przepuklin oraz płytek i śrub dla zabiegów Chirurgii Szczękowej 26-02-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Zmiana terminu
Zmiana terminu 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Zestawienie ofert dodatkowych

Dostawy

pow. 30 tys. euro

11/19_Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 21-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 06-03-2019r.)
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert na 06-03-2019r.)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych_10/19 20-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 26.02.2019
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow

09/19_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 07-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

08/19 Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 06-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw kardiomonitorów produkcji firmy Emtel 04-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana Formularz Cenowy (1)
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

6/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi 25-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 30.01.2019
Zmiana Formularza – zadanie nr 7
Wyjaśnienia 31.01.2019
Wyjaśnienia 01.02.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

04/19_Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych 25-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.

Dostawy

pow. 30 tys. euro

05/19_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran 24-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.02.2019
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 19- po zmianach
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 34- po zmianach
Wyjaśnienia 13.02.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Sprostowanie „Informacji zgodnej z art.86 ust.5 ustawy Pzp”

Dostawy

pow. 30 tys. euro

03/19_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 11-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

2/19_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 09-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 22.01.19
Wyjaśnienia 28.01.19
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

01/19 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 04-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 17.01.2019 r.)
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana SIWZ
Formularz Ofertowy – po zmianach
Załącznik nr 8- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi