Tytuł Data Dokumenty Tagi
31/21_Usługa pralnicza bielizny szpitalnej i operacyjnej wraz z serwisem oraz usługa pralnicza odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem w pralni Zamawiającego oraz transport od i do wskazanych komórek organizacyjnych 21-07-2021

Informacja

Usługi

32/21_Usługi pomocy prawnej w zakresie prowadzonej przez zamawiającego działalności 20-07-2021

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

pow. 130 000 PLN

Usługi

26/21_ Usługa na przygotowanie posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, z produktów własnych, na bazie kuchni Zamawiającego 15-07-2021

Informacja

Usługi

28/21_Sukcesywne dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej 14-07-2021

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

30/21_sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów 12-07-2021

Informacja

Dostawy

29/21_Modernizacja Zakładu Patomorfologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej ( O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii) 09-07-2021

INFORMACJA

roboty budowlana

27/21_Sukcesywne dostawy cewników diagnostycznych 07-07-2021

Informacja

Dostawy

25/21_Dostawa ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 25-06-2021

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

23/21_Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów ablacji 3D wraz z dzierżawą systemu trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego rok produkcji 2020 lub 2021 wraz z kompletnym wyposażeniem 17-06-2021

Informacja

Dostawy

pow. 130 000 PLN

24/21_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, przedniokomorowych oraz kontaktowych 16-06-2021

INFORMACJA

dostawa

22/21_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji GE, Datex Ohmeda, Versamed Medical System Limited 04-06-2021

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 214 tys. euro

Usługi

21/21_Sukcesywne dostawy leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 27-05-2021

Informacja

Dostawy

Pow. 130 tys. PLN

102/21_Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowegoo o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 26-05-2021

Ogłoszenie
SWZ
zmiana ogłoszenia
wyjaśnienia oraz zmiany swz (nowy termin składania ofert 07-06-2021r.)
zdiecia rozdzielni SN, NN
Wynik_postępowania

dostawa

101/21 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap” 21-05-2021

Ogłoszenie
SWZ
Zestawienie ofert
Wynik_postępowania

poniżej 130000 PLN

Usługi

20/21_Sukcesywne dostawy elementów zamkniętego systemu odsysania wydzielin i płynów od pacjenta przy użyciu próżni podczas zabiegów medycznych 27-04-2021

Informacja

Dostawy

pow

18/2021_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, narzędzi laparoskowych jednorazowego użytku, narzędzi elektrochirurgicznych LigaSure jednorazowego użytku, klipsów polimerowych, łat naczyniowych dzianych, siatek do przepuklin, protez naczyniowych, elektrod oraz osprzętu do aparatów elektrochirurgicznych na Bloku Operacyjnym 27-04-2021

Informacja

Dostawy

Pow. 214 tys. euro

19/21_Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na tlen ciekły medyczny 27-04-2021

INFORMACJA

Dostawy

17/21 Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów 23-04-2021

Informacja

Dostawy

16/23_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 23-04-2021

Informacja

Dostawy

pow. 130000 PLN

12/21_„Modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 23-04-2021

INFORMACJA

roboty budowlana

14/21 Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji oraz sukcesywne dostawy akcesoriów do systemu Midas Rex Legend firmy Medtronic 20-04-2021

Informacja

Dostawy

15/21_Świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych i terenów utwardzonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i przy ul Toruńskiej 7 20-04-2021

Informacja

pow. 130000 PLN

Usłga

13/21_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 16-04-2021

Informacja

Dostawy

pow. 130 000 PLN

11/21_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 09-04-2021

Informacja

Dostawy

pow. 130 000 PLN

10/21_ Sukcesywne dostawy pieluchomajtek jednorazowych dla dzieci i dorosłych 31-03-2021

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

3/21_wynajem powierzchni 2,00 m² z przeznaczeniem pod dystrybutory z ciepłymi napojami 29-03-2021

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wynajem powierzchni

2/21_wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 29-03-2021

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wynajem pomieszczeń

08/21_„Zakup ambulansu typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 15-03-2021

INFORMACJA

dostawa

Pow. 130 tys. PLN

7/21_Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego 10-03-2021

INFORMACJA

Dostaw

Dostawy

6/21_Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów, krążków do antybiogramów, testów identyfikacyjnych, odczynników, barwników mikroskopowych i drobnego sprzętu jednorazowego, używanych w ZMK 05-03-2021

Informacja

Dostawy

pow. 130 000 PLN

04/21_Usługa kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 17-02-2021

Informacja

Usługi

01/21_wynajem powierzchni 2,00 m² znajdującej się na II kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79, z przeznaczeniem pod dystrybutory z ciepłymi napojami 17-02-2021

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik ( INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU)

Wynajem

03/21_ „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” 11-02-2021

INFORMACJA

Usługi

02/21_Zakup urządzeń w ramach projektu „Program rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu” – etap III 11-02-2021

Informacja

Dostawy

01/21_Świadczenie usługi dostarczania posiłków do Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 09-02-2021

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
SIWZ
Wyjaśnienia z dnia 11.02.2021r
Wyjaśnienia 2 z dnia 12 lutego 2021r.
Zał. do wyjaśnień – Lista wydanych posiłków
Zał. do wyjaśnień – Jadłospisy
Regulamin ZFŚS
Aneksy nr 1-10
Aneksy nr 11-24
Aneksy nr 25-31
Aneksy do Regulaminu Pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin Premiowania
Aneksy Reul. Wynagradzania
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Zmiana – numer konta do wadium- WAŻNE !
Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
Zestawienie_ofert_art.222ust5
ODWOŁANIE
Informacja o odwołaniu
Informacja o przystąpieniu Wykonawcy do odwołania
Przystąpienie do odwołania

pow. 130 000 PLN

Usłga