Tytuł Data Dokumenty Tagi
10/18_Sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat i protez naczyniowych oraz innego sprzętu medycznego 16-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 21.02.2018
Wyjaśnienia 23.02.2018

Dostawy

pow. 30 tys. euro

9/18 Świadczenie usług pocztowych 13-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja

pow. 30 tys. euro

Usługi

08/18_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 08-02-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

06/18_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 06-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia 1 z 08.02.2018
JEDZ – załącznik do wyjaśnień 1
Wyjaśnienia 2
Wyjasnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/18_wykonywanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw karetek oraz samochodów służbowych 05-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

05/18_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 31-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 09.02.2018
Wyjaśnienia 21.02.2018

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Wynajem pomieszczenia o powierzchni 14,90 m/2 z przeznaczeniem na działalność handlową-sprzedaż prasy_sprawa nr 01/18 18-01-2018

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wynajem

04/18_sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych manualnej i maszynowej, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran, skóry, błon śluzowych i mycia ciała 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ _nowy termin składania ofert 26.01.2018r.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

03/18 Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego dla Oddziału Wewnętrznego II 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Aktualne formularze cenowe
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

02/18_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 15-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

102/18_Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ 11-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 16.01.2018
Zbiorcze zestawienie ofert
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/18_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 10-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

101/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpital przy ul. Toruńskiej” 05-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana terminu 3
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

usługa