Tytuł Data Dokumenty Tagi
75/17_Sukcesywne dostawy odzieży, prześcieradeł, serwet jednorazowych niesterylnych i sterylnych oraz obłożeń chirurgicznych 15-12-2017

Ogłoszenie
SIWZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

74/17_Termomodernizacja budynku głównego „A” Szpitala przy ul. Toruńskiej 07-12-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Załącznik nr 7 – 12 /projekty/
Załącznik nr 13-14 /SIWiOR/
Załącznik nr 15-18 /przedmiary/
Załącznik nr 19 – Wzór harmonogramu
Zmiana SIWZ

pow. 30 tys. euro

Roboty Budowlane

73/17_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 06-12-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

72/17_Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych, akcesoriów do systemu Midas Rex Legend f-my Medtronic oraz materiałów opatrunkowych 01-12-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 06.12.2017
Wyjaśnienia 08.12.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

124/17_Dostawa wraz montażem kurtyn powietrznych elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” 29-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

Poniżej 30 tys. euro

71/17_Sukcesywne dostawy naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej 28-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.

dostawa

pow. 30 tys. euro

70/17_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 21-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 29.11.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 11.12.2017

Dostawy

pow. 30 tys. euro

69/17_ „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ – Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych 21-11-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia

dostawa

pow. 30 tys. euro

68/17_Dostawa leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 16-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 20.11.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

122/17_Dostawa wraz montażem folii okiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” 14-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

do 30 tys. euro

66/17_Sukcesywne dostawy etyliny 95 i oleju napędowego 14-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

67/17_Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu:,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ 11-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 24.11.2017
Wyjaśnienia 01.12.2017
Wyjaśnienia 04.12.2017
Wyjaśnienia 11.12.2017

Dostawy

pow. 30 tys. euro

65/17_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 09-11-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Formularze Cenowe
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

64/17_sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 08-11-2017

Ogłoszenie
SIWZ
I_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nowy termin składania ofert 21-11-2017r.)
I_Zmiana SIWZ
II_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nowy termin składania ofert 24-11-2017r.)
II_Zmiana SIWZ
III_Ogłoszenie_o_ zmianie_ogłoszenia
Odpowiedzi_na_pytania_oraz_zmiany_SIWZ
Aktualny_Formularz_Ofertowy
Aktualne_Formularze_Cenowe_dla_zadania_3,9,11
Nowo_utworzone_Formularze_Cenowe_dla_zadania_15,16,17
Sprostowanie_do odpowiedzi_na_pytania_z dnia_20_11_2017r.
Informacja zgodna z art.86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik_postępowania

Dostawy

63/17_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek: Ginekologia, Ginekologia Onkologiczna” oraz „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 26-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 do siwz
Załącznik nr 8 do siwz
Załącznik nr 9 do siwz
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

62/17_Sukcesywne dostawy akcesoriów do endoskopii 19-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

60/17_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 17-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 02.11.2017
Wyjaśnienia 07.11.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

121/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: dostawa i montaż 7 sztuk ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych z profili aluminiowych wraz z zamontowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60 oraz 4 sztuk drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowycho odporności ogniowej EI 60 w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79” 16-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

61/17_Sukcesywna dostawa zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi do badań laboratoryjnych. 16-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nowy termin składania ofert 26-10-2017r.)
odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

120_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymiw ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 09-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

59/17_Sukcesywne dostawy pieluchomajtek jednorazowych dla dzieci i dorosłych 07-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 12.10.17
Wyjasnienia 12.10.17 – BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

58/17_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Nefrologiczny i Oddział Otolaryngologiczny”. 05-10-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

57/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ Zadanie 6: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego 04-10-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogloszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia 09.10.2017r.
Wyjaśnienia 10.10.2017r.
Wyjaśnienia 11.10.2017r.
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

119_sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do laparoskopów Firmy Richard Wolf 29-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

56/17_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 27-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wyjasnienia 05.10.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

55/17_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek: Ginekologia, Ginekologia Onkologiczna”, „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” oraz „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych I i Oddziału Gastroenterologicznego”. 25-09-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ<
Załącznik nr 7 – Porjekt budowlany do Zadania nr 1 i 2
Załącznik nr 8 – Postanowienie do Zadania nr 1 i 2
Załącznik nr 9 – Ekspertyza do Zadania nr 1 i 2
Zmiana siwz
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie Zadania Nr 1 i 2
WYNIK – Zadanie Nr 3

pow. 30 tys. euro

Usługi

54/17_roboty budowlane pn.: Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: dostawa i montaż 7 sztuk ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych z profili aluminiowych wraz z zamontowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60 oraz 4 sztuk drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 60 w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79 22-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do Siwz (nr 7-9)
Zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (nowy termin składania ofert:12-10-2017)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

robota budowlana

53/17_roboty budowlane pn.: Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 21-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do Siwz (nr 7-12)
Zmiana SIWZ
Aktualny Formularz Ofertowy
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

robota budowlana

52/17_Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 20-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 28.09.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

04/17_Wynajem parkingu o powierzchni 3 999,00 m² położonego przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu 19-09-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
Warunki konkursu
Informacja z 21.09.2017r.
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Zestawienie złożonych ofert
WYNIK

Konkurs

najem

51/17_Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu 09-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjasnienia 21.09.17
Wyjasnienia 26.09.17
Wyjasnienia 27.09.17
Wyjasnienia 27.09.17 – BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Zmiana informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

50/17_sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym, preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów i urządzeń do dializy, preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych 06-09-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (nowy termin składania ofert 18-09-2017) .
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

49/17_sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu 23-08-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ_Nowy Formularz Cenowy
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

118/17_„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym 21-08-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

Dzierżawa pomieszczenia użytkowego o powierzchni 19, m2 znajdującego się na kondygnacji II w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z przeznaczeniem na działalność handlową 08-08-2017

Ogłoszenie
Warunki_Konkursu
Wynik postępowania

Konkurs Ofert

117/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 02-08-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

48/17_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów 31-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjasnienia 07.08.17
Wyjasnienia 08.08.17
Zmiana ogłoszenia
Wyjasnienia 22.08.17
Wyjasnienia 23.08.17
Wyjasnienia 23.08.17 – BIS
Wyjasnienia 24.08.17
Zmiana ogłoszenia – terminy
Zmiana ogłoszenia – terminy
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Dzierżawa pomieszczenia użytkowego o powierzchni 19,30 m² znajdującego się na kondygnacji II w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 28-07-2017

Ogłoszenie
Warunki_Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Konkurs Ofert

116/17_Wykonywanie przeglądów technicznych oraz kompleksowych napraw karetek oraz holowanie pojazdów firmy Mercedes 28-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik

Pon. 30 tys. euro

Usługi

47/17_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy 28-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 02.08.17
Wyjasnienia 04.08.17
Wyjasnienia 08.08.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Ogłoszenie _ Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu poszukuje wykonawcy usługi polegającej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej na kondygnacji 5 segment C tutejszego szpitala. 27-07-2017

Ogłoszenie

46/17_Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem techniczno – gospodarczym. 26-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 7 – STWiOR
Zał. nr 8 – Projekt Budowlano-Wykonawczy
Zał. nr 9 – Przedmiar robót
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik postępowania

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

115/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A)” 25-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

45/17_Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 24-07-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zał. nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy
Zał. nr 8 – Rysunek poglądowy przyszłej lokalizacji windy
Zał. nr 9a – Inwentaryzacja pomieszczeń – rzut I piętra
Zał. nr 9b – Inwentaryzacja pomieszczeń -przekrój
Zał. nr 10 – Projekt p.poż.
Zał. nr 10 – ciąg dalszy
Zał. nr 10 – ciąg dalszy
Wyjaśnienia
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

114/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 24-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

usługa poniżej 30 tys. euro

3/17_Wynajem parkingu o powierzchni 3 999,00 m² położonego przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu 17-07-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Warunku konkursu
Wyjaśnienia
Zał. nr 4 – Plan sytuacyjny
Zał. nr 5 – Propozycje pkt obsługi
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia
Wynik

Konkurs

112/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące klatkę schodową I i klatkę schodową II w budynku C Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do postanowień zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla tego budynku w 2012 r.” 12-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik

Pon. 30 tys. euro

Usługi

113/17_Usługi analityczno-programistyczne w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala 10-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ</a
WYNIK

Pon. 30 tys. euro

Usługi

43/17_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych 07-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 17.07.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

44/17_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 05-07-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjasnienia 11.07.17
Wyjasnienia 13.07.17
Wyjasnienia 18.07.17</
Wyjasnienia 24.07.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania – dot. zadań nr 1 i 2
Wynik postępowania – dot. zadań nr 3 – 15

Dostawy

pow. 30 tys. euro

42/17_Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem techniczno – gospodarczym 30-06-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 7 – STWiOR etap I
Załącznik nr 8 – Projekt
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót /etap I/
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

41/17_Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 27-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 – STWiOR etap I
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót – roboty budowlane
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót – montaż wind
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

40/17_Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące klatkę schodową I i klatkę schodową II w budynku „C” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do postanowień zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla tego budynku w 2012r. 24-06-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 28.06.2017
SIWZ
Załącznik nr 7 – STWiOR /instalacja elektryczna/
Załącznik nr 8 – Przedmiar robót /roboty elektryczne/
Załącznik nr 9 – Projekt wykonawczy /branża elektryczna/
Załącznik nr 10 – STWiOR /system oddymiania/
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót
Załącznik nr 12 – Projekt systemu oddymiania
Załącznik nr 13 – STWiOR /wydzielenia pożarowego/
Załącznik nr 14 – Przedmiar robót
Załącznik nr 15 – Projekt wydzielenia pożarowego
Załącznik nr 16 – Ekspertyza techniczna
Załącznik nr 17 – Rysunki
Załącznik nr 18 – Postanowienie
Wyjaśnienia
Rysunki – załącznik do wyjaśnień
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

111/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” 23-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

110/17Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami elektrycznymi w ramach zadania pn. „Montaż centralnego UPS-a oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 22-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

usługa

109/17_Sukcesywne dostawy odczynników i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Pracowni Histopatologii 12-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

39/17_Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych 08-06-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

108/17_Sukcesywne dostawy elementów trokarów do laparoskopu 05-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik

Dostawy

Pon. 30 tys. euro

107/17_Sukcesywne dostawy naturalnej niegazowanej wody źródlanej wraz z użyczeniem urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów 02-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

poniżej 30 tys. euro dostawy

106/17_1. Montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 01-06-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Złącznik nr 7 – Projekt wykonawczy
Załącznik nr 8 – STWiOR
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót
Wyjaśnienie
WYNIK

Dostaw

Poniżej 30 tys. euro

38/17_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A) 30-05-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki od 7-11
Wyjaśnienia 07.06.17r.
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

37/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Zadanie 6: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego 27-05-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana siwz
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia_13.07.17r.
Wyjaśnienia_21.07.17r.
Wyjaśnienia1_24.07.17r.
Załącznik nr 1 do wyjaśnień1 z dnia 24.07.17r.
Załącznik nr 2 do wyjaśnień1 z dnia 24.07.17r.
Wyjaśnienia2_24.07.17r.
Wyjaśnienia3_24.07.17r.
Załącznik nr 1 do wyjaśnień3 z dnia 24.07.17r.
Załącznik nr 2 do wyjaśnień3 z dnia 24.07.17r.
Załącznik nr 3 do wyjaśnień3 z dnia 24.07.17r.
Załącznik nr 4 do wyjaśnień3 z dnia 24.07.17r.
Załącznik nr 5 do wyjaśnień3 z dnia 24.07.17r.
Wyjaśnienia4_24.07.17r.
Załącznik nr 1 do wyjaśnień4 z dnia 24.07.17r.
Zmiana siwz 2
Wyjaśnienia1_26.07.17r.
Wyjaśnienia2_26.07.17r.
Wyjaśnienia3_26.07.17r.
Wyjaśnienia4_26.07.17r.
Wyjaśnienia5_26.07.17r.
Zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 04.08.2017r.
Wyjaśnienia 07.08.2017r.
Wyjaśnienia 08.08.2017r.
Wyjaśnienia 08.08.2017r.
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
Zmiana ogłoszenia 5
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Sprostowanie Informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIKI – 15.09.2017r.
WYNIK II 03.10.2017r.
Korekta do zestawienia ofert załączoneo do wyniku II

Dostawy

Ogłoszenia Przetargowe

36/17_Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 23-05-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9a
Załącznik nr 9b
Załącznik nr 10
Załącznik nr 10 c.d.
Załącznik nr 10 c.d. 2
Zmina siwz
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Roboty Budowlane

35/17_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 18-05-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Formularze Cenowe
JEDZ
Wyjasnienia 25.05.17
Wyjasnienia 31.05.17
Wyjasnienia 06.06.17
Wyjasnienia 07.06.17
Wyjasnienia 07.06.17 BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

34/17_Sukcesywne dostawy druków medycznych i administracyjnych 11-05-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty i oceny ofert
Informacja_o_ponownej_ocenie_i_wyborze_oferty

dostawa

33/17_Sukcesywne dostawy elementów zamkniętego systemu odsysania wydzielin i płynów od pacjenta przy użyciu próżni podczas zabiegów medycznych 05-05-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Wynajem powierzchni 1,00 m² z przeznaczeniem na ustawienie wagi 04-05-2017

Ogłoszenie
Warunki_Konkursu
Wynik postępowania konkursowego

Konkurs

32/17_Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów elektrotechnicznych, zestawów testowych do badania wody 28-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

31/17_Obsługa serwisowa sterylizatorów i myjni – dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych. 26-04-2017

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_nowy_ termin składania ofert_20_06_2017
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

29/17_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 25-04-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

30/17_Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu aktualizacji ekspertyzy technicznej wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 24-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Ekspertyza
Ekspertyza – rysunki
Zmiana siwz
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

28/17_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A) 19-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki od 7-11
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

27/17_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 19-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjasnienia 26.04.17
Wyjasnienia 08.05.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

23/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 13-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki od 7 do 12
Zmiana siwz (zmiana zał. nr 6)_19.04.17r.
Wyjaśnienia 19.04.17r. + zmiana zał. nr 12_5
Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz 2
Zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 28.04.17r.
Załącznik do wyjaśnień z dnia 28.04.17r. (zmiana załacznika nr 3 do siwz)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

26/17_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul Poznańskiej 79” oraz dla zadania pn.: „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym”. 12-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

25/17_Kalisz: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu aktualizacji ekspertyzy technicznej wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 04-04-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Ekspertyza
Ekspertyza – rysunki
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

24/17_Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 29-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia-terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/17_Sukcesywne dostawy leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 27-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 30.03.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/17_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firmy Siemens 27-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia
Zmiana ogłoszenia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

21/17_Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego 23-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Sprostowanie

dostawa

pow. 30 tys. euro

19_17_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A) 21-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8_1
Załącznik nr 8_2
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 9_2
Załącznik nr 9_3
Załącznik nr 9_4
Załącznik nr 9_5
Załącznik nr 9_6
Załącznik nr 9_7
Załącznik nr 9_8
Załącznik nr 9_9
Załacznik nr 9_10
Załącznik nr 9_11
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Wyjaśnienia 22.03.2017r.
Zmiana ogłoszenia_nowy termin składania ofert:12.04.2017
04.04.2017_Wyjaśnienie oraz
zmiany SIWZ

Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

01/17_Wynajem parkingu o powierzchni 3 999,00 m² położonego przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu 17-03-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogloszenia
Warunki konkursu
Wyjaśnienie
Wyjaśnienia 2
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienie
Odwołanie

Konkurs

105/17_Sukcesywne dostawy klipsów polimerowych i worków z zastawką do systemu firmy Serres, klipsownic laparoskopowych oraz amnioskopów 16-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wtyjaśnienia
Wynik

dostawa poniżej 30 tys euro

18/17_Sukcesywne dostawy artykułów technicznych i produktów chemicznych 13-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu_składania ofert
Zmiana_treści_SIWZ_zmiana_terminu_ składania_ofert
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert_28_03_2017
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_nowy_termin_sładania_ofert_29_03_2017
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA NR 7
Wynik postępowania

Dostawy

17/17_Sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznych: diagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących 11-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjasnienia 20.03.2017
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/17_Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica oraz AMMS 07-03-2017

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

usługa

15/17_Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 03-03-2017

Ogłosszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

dostawa

pow. 30 tys. euro

14/17_sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 28-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe zadania nr 1 do 70
Formularze Cenowe zadania nr 71 do 139
JEDZ
Wyjasnienia 08.03.17
Wyjasnienia 10.03.17
Wyjasnienia 14.03.17
Formularz Cenowy – Zadanie 62
Wyjasnienia 16.03.17
Wyjasnienia 17.03.17
Wyjasnienia 17.03.17_BIS
Wyjasnienia 21.03.17
Wyjasnienia 21.03.17_BIS
JEDZ – zmiana
Wyjasnienia 29.03.17
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania
Wynik postępowania – dot. zadania nr 83

Dostawy

pow. 30 tys. euro

13/17_Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów 27-02-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
ZMIANA OGŁOSZENIA 3
SIWZ
Zmiana terminu
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/17_Sukcesywne dostawy elektrod oraz innych akcesorii dla potrzeb Bloku Operacyjnego 21-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

11/17_Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiał do badań histopatologicznych 17-02-2017

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Unieważnienie
Wynik po powtórzeniu czynności

Dostawy

pow. 30 tys. euro

09/17_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm: General Electric, Datex Ohmeda, Versamed Medical System Limited 14-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

10/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 10-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 – Część opisowa_1
Załącznik nr 7 – Część opisowa_2
Załącznik nr 7 – Część opisowa_3
Załącznik nr 7 – Część opisowa_4
Załącznik nr 7 – Część opisowa_5
Załącznik nr 7 – Część opisowa_6
Załącznik nr 7 – Część opisowa_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_8
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_9
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_10
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_11
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_12
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_13
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_1
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_1
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_3
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_4
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_5
Załącznik nr 8_1
Załącznik nr 8_2
Załącznik nr 8_3
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 9_2
Załącznik nr 9_3
Załącznik nr 9_4
Załącznik nr 9_5
Załącznik nr 9_6
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12_1
Załącznik nr 12_2
Załącznik nr 12_3
Załącznik nr 12_4
Załącznik nr 12_5
Zmiana siwz/zmiana załącznika nr_12_5
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia_23.02.2017
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_1)
Załącznik nr 3 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 4 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_5)
Załącznik nr 5 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr 3)
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana siwz 2/zmiana załącznika nr
6

Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
Wyjaśnienia_06.03.2017 + zmiana załącznika nr 6
Zmiana siwz 3
Zmiana ogłoszenia 5
Zmiana siwz 4
Zmiana siwz 5
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenia Przetargowe

Roboty Budowlane

08/17_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 10-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

dostawa

pow. 30 tys. euro

103/17_Dostawa i uruchomienie cieplarek mikrobiologicznych 09-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

7/17_sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat oraz protez naczyniowych 08-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

6/17_Dostawa odzieży dla personelu medycznego 02-02-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

05/17_Wykonywanie przeglądów technicznych, kompleksowych napraw karetek, samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. 19-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

04/17_Dostawa i uruchomienie wiertarki neurochirurgicznej dla Bloku Operacyjnego 19-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Nowy Formularz Ofertowy
Wyjaśnienie SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z_art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

dostawa

102/17_dostawa i uruchomienie myjni-dezynfektora 16-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana_ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Aktualny Formularz Ofertowy
Wynik postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

02/17_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 14-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana godziny otwarcia ofert
Wyjasnienia 25.01.17
Wyjasnienia 27.01.17
Wyjasnienia 01.02.17
Wyjasnienia 02.02.17
Wyjasnienia 02.02.17_BIS
Wyjasnienia 03.02.17
Wyjasnienia 03.02.17_BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania
Wynik postępowania – dot. zadania nr 21

Dostawy

Ogłoszenia Przetargowe

101/17_sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 13-01-2017

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/17_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji. 13-01-2017

Ogłoszenie</
SIWZ
Wyjaśnienia
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro