Tytuł Data Dokumenty Tagi
24/18_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu AlleRad produkcji firmy Pixel Technology Sp. z o.o. 21-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 25.04.2018

pow. 30 tys. euro

Usługi

23/18 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatuyczneg 13-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/18_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 13-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz Cenowy
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

21/18_Sukcesywne dostawy odczynników do badań koagulologicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów, jak również odczynników do badań parametrów krytycznych do aparatów będących własnością Zamawiającego 10-04-2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
JEDZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/18 Usługi pomocy prawnej 05-04-2018

SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Wyjaśnienia

pow. 30 tys. euro

Usługi

19/18_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Adaptacja pomieszczeń w budynku „B” Szpitala w celu utworzenia Pododziału Psychogeriatrycznego oraz Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku „C” Szpitala” 05-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja_dot._zadania_nr_1
Dokumentacja_dot._zadania_nr_2
Zmiana treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu zadania nr 2

usługa

18/18_Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej. 31-03-2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Formularz Cenowy
Zmiana SIWZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

17/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną 28-03-2018

Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 1
Informacja o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 1 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 2 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 3 z 19.04.2018
Wyjaśnienia 4 z 20.04.2018
Wyjaśnienia 5 z 20.04.2018r.
Wyjaśnienia 6 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 7 z 23.04.2018r.
Wyjasnienia 8 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 9 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 10 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 11 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 – korekta dot. pytania nr 15
Wyjaśnienia 13 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 14 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 15 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 16 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 – korekta dot. nr FO
Wyjaśnienia 18 z 26.04.2018r.

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/18 Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów 16-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dla zadania nr 2 i zadania nr 3

Dostawy

pow. 30 tys. euro

15/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 14-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

14/18_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników na materiał do badań histopatologicznych, pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli 13-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana treści SIWZ – nowy termin składania ofert 28.03.2018r.
Formularz Cenowy (4) po modyfikacji
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

13/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpitala przy ul. Toruńskiej” 09-03-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana siwz 2
Zmiana siwz 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

11/18_Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 06-03-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 7 – Projekt budowlany
Załącznik nr 8 – STWiORB /architektura/
Załącznik nr 9 – STWiORB / b. elektryczna/
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót /b. elektryczna/
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót /architektura/
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

12/18_Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego 06-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

10/18_Sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat i protez naczyniowych oraz innego sprzętu medycznego 16-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 21.02.2018
Wyjaśnienia 22.02.2018
Wyjaśnienia 23.02.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

9/18 Świadczenie usług pocztowych 13-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

pow. 30 tys. euro

Usługi

08/18_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 08-02-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienia 27.02.2018
Wyjaśnienia 05.03.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

06/18_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 06-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia 1 z 08.02.2018
JEDZ – załącznik do wyjaśnień 1
Wyjaśnienia 2
Wyjasnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Informacja
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Sprostowanie dot. Informacji z art. 86, ust. 5 Pzp.
Informacja – zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych – Zadanie nr 31

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/18_wykonywanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw karetek oraz samochodów służbowych 05-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

05/18_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 31-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 09.02.2018
Wyjaśnienia 21.02.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Wynajem pomieszczenia o powierzchni 14,90 m/2 z przeznaczeniem na działalność handlową-sprzedaż prasy_sprawa nr 01/18 18-01-2018

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wynajem

04/18_sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych manualnej i maszynowej, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran, skóry, błon śluzowych i mycia ciała 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ _nowy termin składania ofert 26.01.2018r.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

03/18 Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego dla Oddziału Wewnętrznego II 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Aktualne formularze cenowe
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

02/18_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 15-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

102/18_Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ 11-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 16.01.2018
Zbiorcze zestawienie ofert
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/18_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 10-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

101/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpital przy ul. Toruńskiej” 05-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana terminu 3
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

usługa