Tytuł Data Dokumenty Tagi
6/21_Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów, krążków do antybiogramów, testów identyfikacyjnych, odczynników, barwników mikroskopowych i drobnego sprzętu jednorazowego, używanych w ZMK 05-03-2021

Informacja

Dostawy

pow. 130 000 PLN

04/21_Usługa kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 17-02-2021

Informacja

Usługi

01/21_wynajem powierzchni 2,00 m² znajdującej się na II kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79, z przeznaczeniem pod dystrybutory z ciepłymi napojami 17-02-2021

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik ( INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU)

Wynajem

03/21_ „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” 11-02-2021

INFORMACJA

Usługi

02/21_Zakup urządzeń w ramach projektu „Program rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu” – etap III 11-02-2021

Informacja

Dostawy

01/21_Świadczenie usługi dostarczania posiłków do Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 09-02-2021

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
SIWZ
Wyjaśnienia z dnia 11.02.2021r
Wyjaśnienia 2 z dnia 12 lutego 2021r.
Zał. do wyjaśnień – Lista wydanych posiłków
Zał. do wyjaśnień – Jadłospisy
Regulamin ZFŚS
Aneksy nr 1-10
Aneksy nr 11-24
Aneksy nr 25-31
Aneksy do Regulaminu Pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin Premiowania
Aneksy Reul. Wynagradzania
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Zmiana – numer konta do wadium- WAŻNE !
Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
Zestawienie_ofert_art.222ust5
ODWOŁANIE
Informacja o odwołaniu
Informacja o przystąpieniu Wykonawcy do odwołania
Przystąpienie do odwołania

pow. 130 000 PLN

Usłga