Tytuł Data Dokumenty Tagi
3/20 Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 14-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

pow. 30 tys. euro

Usługi

2/20_Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 08-01-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

1/20_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 02-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 09.01.2020
Wyjaśnienia 10.01.2020
Wyjaśnienia 13.01.2020
Wyjaśnienia 15.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020_BIS
Wyjaśnienia 21.01.2020
Wyjaśnienia 21.01.2020 BIS
Wyjaśnienia 22.01.2020

Dostawy

pow. 30 tys. euro