Tytuł Data Dokumenty Tagi
59/22 Dostawa infrastruktury informatycznej wg wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie wymagań potwierdzających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 16-11-2022

Informacja

Dostawy

57/22 Odzież jednorazowa, prześcieradła, serwety włókninowe i sterylne obłożenia chirurgiczne 09-11-2022

Link informacja sprawa 57 22

dostawa

58/22_Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych z nieodpłatnym użyczeniem fakoemulsyfikatora do wiktreotomii 09-11-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania (od dnia 14.11.22)

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

56/22 Sukcesywne dostawy odczynników do badania ogólnego moczu i wykonywania badań w zakresie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wraz z dzierżawą sprzętu 03-11-2022

Informacja

Dostawy

55/22 Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 02-11-2022

Informacja link sprawa 55 22

dostawa

54/22 Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu do hemodializy, zestawów do plazmaferezy i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych aparatem Multifiltrate CI-CA oraz aparatem Prismaflex 28-10-2022

Informacja

Dostawy

53/22 Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowy sprzęt do monitorów i respiratorów – II 20-10-2022

Informacja

Dostawy

118/22 DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH 19-10-2022

118/22 SWZ DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH
118/22 Informacja o ofertach 31.10.2022
118/22 Wynik wybór najkorzystniejszej oferty 03.11.22

Doatawa

52/22 Odzież jednorazowa prześcieradła serwety włókninowe i sterylne obłożenia chirurgiczne 17-10-2022

informacja_sprawa_52_22

dostawa

51/22_Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi, retikulocytów oraz cytozy w płynach z jam ciała wraz z dzierżawą trzech analizatorów hematologicznych 14-10-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

117/22 Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 07-10-2022

SWZ
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Wynik

poniżej 130 000 PLN

Usługi

SWZ_DRUKIMEDYSZNIE116_2022 23-09-2022

SWZ_DRUKIMEDYSZNIE116_2022
informacja116_22
zestawienie złożonych ofert
uniewaznie_wybor_oferty_116_22
uniewaznienie_czynnoszi_oferty_13_10_22
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚĆI BADANIA I OCENY OFERT 17.10.2022

dostawa poniżej 130 000

115/22 Bielizna operacyjna 22-09-2022

SWZ_ bielizna operacyjna WRZESZIEn
Wyjasnienia_115_22_(nowy_termin_składania_ofert 07.10.2022)

Informacja_o_ofertach_115_22
WYNIK_115_22_(wybór najkorzystniejsej_oferty_ta_informacjia_o_orzuceniu oferty

Doatawa

49/22_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 20-09-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

50/22 Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7” 19-09-2022

Informacja

Roboty Budowlane

114/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. Modernizacja budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap” 15-09-2022

SWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

113/22 Usługa wdrożenia wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie wymagań potwierdzających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 14-09-2022

SWZ
Zalacznik nr 8 – Umowa pomiedzy WSZ w Kaliszu a NFZ – WOW w Poznaniu z dnia 25 lipca 2022 r
Zalacznik nr 9 – Zarzadzenie Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r
Wyjasnienia nr 1
Zbiorcze zestawienie zlozonych ofert
Wynik

poniżej 130 000 PLN

Usługi

112/22 dostawa druków medycznych i administracyjnych 13-09-2022

SWZ
ZESTAWIENIE OFERT
wynik112_22

dostawa poniżej 130 000

49/22 Obuwie robocze i ochronne dla pracowników 07-09-2022

Informacja

Dostawy

48/22 Artykuły papiernicze 07-09-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawy

47/22 Odzież robocza i ochronna dla pracowników 06-09-2022

Informacja

Dostawy

46/22_Sukcesywne dostawy narzędzi elektrochirurgicznych LigaSure jednorazowego użytku, retraktorów ran, staplerów jednorazowego użytku, wyrobów jednorazowych do pompy ssąco-płuczącej Multi Flow Plus oraz insuflatora CO₂ firmy Aesculap 05-09-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

111/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 29-08-2022

SWZ
Wynik postępowania

usługa

110/22 Usługa wdrożenia wymagań wynikających z Ustawy z dnia 05.07.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie wymagań potwierdzających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 26-08-2022

SWZ
Zalacznik nr 8 – Umowa pomiedzy WSZ w Kaliszu a NFZ – WOW w Poznaniu z dnia 25 lipca 2022 r
Zalacznik nr 9 – Zarzadzenie Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Uniewaznienie postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

Usługi

109/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 25-08-2022

SWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

45/22_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 23-08-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

Pow. 130 tys. netto

44/22_Modernizacja budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap” 19-08-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

robota budowlana

43/22_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, przedniokomorowych oraz kontaktowych 03-08-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

Pow. 130 tys. PLN

42/22_Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 02-08-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Roboty Budowlane

37/22_Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up oraz systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej 29-07-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawy

41/22_„Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 „ 28-07-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Roboty Budowlane

40/22_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 27-07-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

39/22 Zakup aparatury i sprzętu medycznego 25-07-2022

Informacja

Dostawy

38_Sukcesywne dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej 22-07-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

108/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 11-07-2022

SWZ
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

36/22_Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów” 04-07-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

usłgi

34/22_Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów, krążków do antybiogramów, testów identyfikacyjnych, odczynników, barwników mikroskopowych i drobnego sprzętu jednorazowego używanych w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej 22-06-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

35/22_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 17-06-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania (od dnia 22.07.22)

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

33/22_Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 09-06-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

robota budowlana

32/22 Środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – część III 03-06-2022

Informacja
Informacja zgodna z art. 222 ust. 4

Dostawy

31/22 Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowy sprzęt do monitorów i respiratorów 03-06-2022

Informacja

Dostawa pow. progu unijnego

30/22_Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz modułu preanalitycznego-sortera 03-06-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

29/22_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 26-05-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania (od dnia 27.06.22)

Dostawy

pow. 130 000 PLN

28/22 Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii 23-05-2022

Informacja

Dostawy

107/22_Sukcesywne dostawy naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. a’18,9L 18-05-2022

Zapytanie ofertowe
Informacja o unieważnieniu postępowania

dostawa poniżej 130 000

106/22_Dostawa materacy i szafek przyłóżkowych 11-05-2022

Zapytanie ofertowe – SWZ
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Zestawienie ofert
WYNIK

dostawa

poniżej 130 000

27/22 Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego 11-05-2022

Informacja

Dostawy

25/22_Wykonywanie obsługi serwisowej aparatów do hemodializy oraz aparatu do technik ciągłych produkcji firmy Fresenius Medical Care 25-04-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 130 tys. netto

Usługi

26/22 Środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – część II 21-04-2022

Informacja

Dostawy

24/22 Sukcesywne dostawy odczynników do badań koagulologicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów, jak również odczynników do badań parametrów krytycznych do aparatów będących własnością Zamawiającego 12-04-2022

Informacja

Dostawy

23/22_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 12-04-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

105/22_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap 30-03-2022

SWZ
Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert: 08-04-2022r.)
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

22/22 Środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – część I 30-03-2022

Informacja

Dostawy

21/22_Sukcesywne dostawy naczyń sanitarnych jednorazowych z pulpy celulozowej 28-03-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawy

104/22_Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych 23-03-2022

Informacja o wszczęciu postępowania
Zapytanie ofertowe
Zmiana terminu
Unieważnienie postępowania

Dostawy

Poniżej 130 tys. PLN

20/22 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego 23-03-2022

Informacja

Dostawy

19/22_Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 22-03-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 130 tys. PLN

usługa

103/22_Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych 18-03-2022

SWZ
Informacja o złożonych ofertach
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

18/22_sukcesywne dostawy zestawów do implantacji pęczka Hisa 14-03-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

17/22 Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci i dorosłych 10-03-2022

Informacja

Dostawy

15/22_Sukcesywne dostawy naczyń sanitarnych jednorazowych z pulpy celulozowej 03-03-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania (UNIEWAŻNIONE)

Dostawy

12/22 Zakup infrastruktury informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 03-03-2022

Informacja

Dostawy

13/22_Sukcesywne dostawy leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 28-02-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

16/22_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 25-02-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

14/22_Dostawa urządzeń do telemonitoringu dla pacjentów 24-02-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

dostawa

Pow. 130 tys. netto

102/22_Dostawy odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Patomorfologii 17-02-2022

SWZ
I-Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 01-03-2022r.)
II-Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 03-03-2022r.)
Zestawienie ofert
Wynik postępowania
Informacja o unieważnienu postępowania w zakresie zadania nr 8

dostawa poniżej 130 000

PLN

11/22 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 16-02-2022

Informacja

Dostawy

9/22_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 16-02-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

04/22_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 16-02-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawy

Pow. 130 tys. PLN

10/22_Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” 15-02-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Usługi

101/22_Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do Laparoskopii i Hysteroscopii firmy Richard Wolf 10-02-2022

SWZ – Zapytane Ofertowe
SWZ – Zaytanie Ofertowe – word
Zestawienie ofert
Informacja o wyborze oferty

Dostawy

pon. 130 tys. PLN

08/22_sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, ostrzy do pił oscylacyjnych, obłożeń jednorazowych do endoprotezoplastyki oraz zamkniętego systemu do autotransfuzji krwi 09-02-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawy

07/22_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych produkcji Pixel Technology 08-02-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 130 tys. netto PLN

Usłga

05/22 sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 28-01-2022

Informacja

Dostawy

02/22 Usługa na przygotowanie posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, z produktów własnych, na bazie kuchni Zamawiającego 25-01-2022

Informacja

Usługi

03/22_„Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu” 21-01-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Usługi

01/22_Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 13-01-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania (postępowanie zostało unieważnione)

Usługi