Tytuł Data Dokumenty Tagi
21/20_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 31-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/20_sukcesywne dostawy preparatów myjących, dezynfekcyjnych i antyseptycznych 24-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia -nowy termin składania i otwarcia ofert 08-04-2020
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Nowy Formularz Ofertowy
JEDZ
Klucz publiczny

Dostawy

18/20_Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 19-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i zmiana siwz
Formularz Ofertowy – aktualny
Klucz Publiczny
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
JEDZ
Zmiana ogłoszenia 3
Wyjasnienia 2

dostawa

pow. 30 tys. euro

17/20_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych II 10-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/20_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, jednorazowych narzędzi laparoskopowych, łat naczyniowych dzianych, protez naczyniowych, siatek do przepuklin oraz płytek i śrub dla zabiegów Chirurgii Szczękowej 05-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 18-03-2020)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

15/20_Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 04-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert
Formularze Cenowe do wyjaśnień – aktywne
Wyjaśnienia 2
Formularz Ofertowy – aktualny
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Zmiana ogłoszenia

dostawa

pow. 30 tys. euro

14/20_Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 04-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Unieważnienie postępowania

pow. 30 tys. euro

usługa

13/20_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 28-02-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/20_Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 28-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 05.03.2020
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

02/20_wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,00 m² znajdujących się na II kondygnacji budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 24-02-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

11/20_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 19-02-2020

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.03.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

10/20_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych 13-02-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

9/20_Świadczenie usług pocztowych 12-02-2020

Ogłoszenie
Wyjaśnienia oraz zmiana ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.02.2020r.)
Edytowalny Formularz Ofertowy-po zmianach
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

usługa

8/20_Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, dzierżawy rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 11-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21-02-2020r.)
Aktualny Formularz Ofertowy (1)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

01/20_Wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,00 m² znajdujących się na II kondygnacji budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 04-02-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik Konkursu

Wynajem pomieszczeń

6/20_dostawa odzieży roboczej dla członków zespołu ratownictwa medycznego oraz personelu technicznego. 03-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
I-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin otwarcia ofert 14-02-2020)
II-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

5/20_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 23-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK
Wynik-Zmiana w zakresie zdania nr 7

Dostawy

4/20_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 23-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

3/20 Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 14-01-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana (nowy termin składania ofert 21-02-2020) przed publikacją
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana 2 SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Unieważnienie postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

2/20_Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 08-01-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

1/20_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 02-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 09.01.2020
Wyjaśnienia 10.01.2020
Wyjaśnienia 13.01.2020
Wyjaśnienia 15.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020_BIS
Wyjaśnienia 21.01.2020
Wyjaśnienia 21.01.2020 BIS
Wyjaśnienia 22.01.2020
Wyjaśnienia 28.01.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Korekta informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 11 lutego 2020 roku
Zestawienie ofert dodatkowych
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro