Tytuł Data Dokumenty Tagi
29/22_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 26-05-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania (od dnia 27.06.22)

Dostawy

pow. 130 000 PLN

28/22 Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii 23-05-2022

Informacja

Dostawy

107/22_Sukcesywne dostawy naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. a’18,9L 18-05-2022

Zapytanie ofertowe
Informacja o unieważnieniu postępowania

dostawa poniżej 130 000

106/22_Dostawa materacy i szafek przyłóżkowych 11-05-2022

Zapytanie ofertowe – SWZ
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Zestawienie ofert
WYNIK

dostawa

poniżej 130 000

27/22 Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego 11-05-2022

Informacja

Dostawy

25/22_Wykonywanie obsługi serwisowej aparatów do hemodializy oraz aparatu do technik ciągłych produkcji firmy Fresenius Medical Care 25-04-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 130 tys. netto

Usługi

26/22 Środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – część II 21-04-2022

Informacja

Dostawy

24/22 Sukcesywne dostawy odczynników do badań koagulologicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów, jak również odczynników do badań parametrów krytycznych do aparatów będących własnością Zamawiającego 12-04-2022

Informacja

Dostawy

23/22_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 12-04-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

105/22_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap 30-03-2022

SWZ
Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert: 08-04-2022r.)
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

22/22 Środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – część I 30-03-2022

Informacja

Dostawy

21/22_Sukcesywne dostawy naczyń sanitarnych jednorazowych z pulpy celulozowej 28-03-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawy

104/22_Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych 23-03-2022

Informacja o wszczęciu postępowania
Zapytanie ofertowe
Zmiana terminu
Unieważnienie postępowania

Dostawy

Poniżej 130 tys. PLN

20/22 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego 23-03-2022

Informacja

Dostawy

19/22_Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 22-03-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 130 tys. PLN

usługa

103/22_Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych 18-03-2022

SWZ
Informacja o złożonych ofertach
Wynik postępowania

usługa poniżej 130 000 PLN.

18/22_sukcesywne dostawy zestawów do implantacji pęczka Hisa 14-03-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

17/22 Pieluchomajtki jednorazowe dla dzieci i dorosłych 10-03-2022

Informacja

Dostawy

15/22_Sukcesywne dostawy naczyń sanitarnych jednorazowych z pulpy celulozowej 03-03-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania (UNIEWAŻNIONE)

Dostawy

12/22 Zakup infrastruktury informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 03-03-2022

Informacja

Dostawy

13/22_Sukcesywne dostawy leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 28-02-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

16/22_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 25-02-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawy

pow. 130 000 PLN

14/22_Dostawa urządzeń do telemonitoringu dla pacjentów 24-02-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

dostawa

Pow. 130 tys. netto

102/22_Dostawy odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Patomorfologii 17-02-2022

SWZ
I-Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 01-03-2022r.)
II-Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 03-03-2022r.)
Zestawienie ofert
Wynik postępowania
Informacja o unieważnienu postępowania w zakresie zadania nr 8

dostawa poniżej 130 000

PLN

11/22 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 16-02-2022

Informacja

Dostawy

9/22_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 16-02-2022

INFORMACJA – link do prowadzonego postępowania

Dostawa pow. progu unijnego

Dostawy

04/22_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 16-02-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Dostawy

Pow. 130 tys. PLN

10/22_Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” 15-02-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Usługi

101/22_Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do Laparoskopii i Hysteroscopii firmy Richard Wolf 10-02-2022

SWZ – Zapytane Ofertowe
SWZ – Zaytanie Ofertowe – word
Zestawienie ofert
Informacja o wyborze oferty

Dostawy

pon. 130 tys. PLN

08/22_sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, ostrzy do pił oscylacyjnych, obłożeń jednorazowych do endoprotezoplastyki oraz zamkniętego systemu do autotransfuzji krwi 09-02-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Dostawy

07/22_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych produkcji Pixel Technology 08-02-2022

Informacja o stronie prowadzonego postępowania

Pow. 130 tys. netto PLN

Usłga

05/22 sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 28-01-2022

Informacja

Dostawy

02/22 Usługa na przygotowanie posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, z produktów własnych, na bazie kuchni Zamawiającego 25-01-2022

Informacja

Usługi

03/22_„Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu” 21-01-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania

Usługi

01/22_Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 13-01-2022

INFORMACJA-link do prowadzonego postępowania (postępowanie zostało unieważnione)

Usługi