Tytuł Data Dokumenty Tagi
78/20_Sukcesywne dostawy implantów i akcesoriów stosowanych w ortopedii 27-11-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny

Dostawy

pow. 30 tys. euro

110/20_Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Patomorfologii 23-11-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Klucz Publiczny
Wyjaśnienia

Dostawy

Pon. 30 tys. euro

77/20_Zakup urządzeń w ramach projektu „Program rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu” 20-11-2020

SIWZ
Ogłoszenie
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana ogłoszenia 1
Wyjaśnienia 1(uwaga-zmiana terminu składania i otwarcia ofert)
Załącznik 1 do wyjaśnień
Załącznik 2 do wyjaśnień
Załącznik 3 do wyjaśnień

Dostawy

109/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” 18-11-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (termin składania ofert 26-11-2020)
SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania

usłgi

76/20_„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” – część 5 (diatermia chirurgiczna) 16-11-2020

SIWZ
Ogłoszenie
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja – zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp

Dostawy

74/20_Sukcesywny wywóz odpadów komunalnych stałych oraz segregowanych 05-11-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania ( INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU)

Usługi

73/20_Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych 04-11-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
JEDZ
Klucz Publiczny
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp.

Dostawy

pow. 30 tys. euro

72/20_Dostawa aparatu USG z możliwością echokardiografii w ramach realizacji zadania: „Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020” 04-11-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
JEDZ
Wyjaśnienia nr 1
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik

Dostawy

71/20_Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych 30-10-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia – termin składania
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.11.2020
Wyjaśnienia 10.11.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

68/20_Dostawa aparatu RTG z ramieniem C w ramach realizacji zadania: „Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020” 28-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia nr 1
Wyjasnienia 2
Wyjaśnienia 3 (UWAGA zmiana terminu składania ofert)
Zmiana ogłoszenia nr 1 (przed publikacją)
Zmiana ogłoszenia nr 2 (przed publikacją)
Zmiana ogłoszenia nr 1 i 2 (po publikacji)
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik

Dostawy

70/20_Zakup stołu operacyjnego 28-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Unieważnienie postępowania

Dostawy

69/20_Robota budowlana w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” 27-10-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
załącznik do siwz PFU
Wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 13-11-2020)
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Roboty Budowlane

67/20_Dostawa aparatu RTG z ramieniem C w ramach realizacji zadania: „Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020” 22-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Unieważnienie postępowania

Dostawy

66/20_Doposażenie w aparaturę medyczną pracowni szpitalnych i Bloku Operacyjnego 22-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 04-11-2020)
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik

Dostawy

65/20_„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” – część 4 22-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana ogłoszenia 1
Wyjaśnienia nr 1
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik

Dostawy

64/20_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 21-10-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – termin
SIWZ
Formularz cenowy
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 19.11.2020
Aktualny formularz cenowy
Aktualny formularz ofertowy
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

108/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ” 19-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

63/20_Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, implantów do osteosyntezy oraz obłożeń jednorazowych do endoprotezoplastyki 12-10-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 20.10.2020
Wyjaśnienia 28.10.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

61/20_Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 05-10-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Załączniki nr. 1, 2, 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik Plan higieny</a>
Informacja o wniesieniu odwołania
Informacja – zmiana SIWZ
Odpowiedź na odwołanie
Przystąpienie wykonawcy do odwołania
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp.
UNIEWAŻNIENIE

pow. 30 tys. euro

Usługi

62/20_„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” ” w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Dostawa ambulansu typu C 01-10-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Klucz Publiczny
JEDZ
Wyjaśnienia
Formularz Ofertowy (2) – aktywny
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

60/20_Sukcesywne dostawy dializatorów wysokoprzepływowych z błoną syntetyczną 30-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp.
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

59/20_Sukcesywne dostawy akcesorii – sterylizacja, rękawy foliowo-papierowe, włóknina, testy do sterylizacji plazmą, rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji plazmą. Jednorazowy sprzęt medyczny. 25-09-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – termin
Zmiana ogłoszenia – termin
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
JEDZ
Klucz Publiczny
Wyjaśnienia
Zmiana terminu otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Zestawienie ofert
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

58/20_„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” – część 3 18-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana ogłoszenia – 1
Informacja – zm. terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Inf. o unieważnieniu postępowania – Zad. 1,4,6,8
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

107/20_Sukcesywne dostawy elementów trokarów do Laparoskopu 17-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz Publiczny
Zestawienie ofert
Wynik

Dostawy

Pon. 30 tys. euro

57/20_„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią korona wirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Dostawa ambulansu typu C. 15-09-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
JEDZ
Klucz Publiczny
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Aktualny Formularz Ofertowy (1) – aktywny
Wyjaśnienia 4
UNIEWAŻNIENIE

dostawa

pow

56/20_Rozbudowa posiadanego systemu RCP (Rejestracja Czasu Pracy) oraz urządzenia do systemu telewizji dozorowej 09-09-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Informacja dot. JEDZ
Klucz Publiczny
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik – Zadanie Nr 1
Wynik – Zadanie Nr 2

dostawa

pow. 30 tys. euro

55/20_Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego – Kaliski Ośrodek Sercowo – Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 09-09-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana terminu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

usłgi

54/20_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 04-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 11.09.2020
Projekt umowy użyczenia
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

53/20_„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” – chłodnia laboratoryjna, zamgławiacze 03-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana ogłoszenia – 1
Zmiana ogłoszenia – 2
Wyjasnienia 1 – zm. terminu składania ofert
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik

Dostawy

51/20_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens 02-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjasnienia 1 – zm. terminu składania ofert
Nowe formularze – dot. wyjaśnień 1
Zmiana ogłoszenia – 1
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik dla zad. 1 i 2
Wynik dla zad. 3 i 4

Usługi

52/20_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ 01-09-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do siwz (Projekty, STWiOR, Przedmiary)
JEDZ
Klucz publiczny
I-Zmiana ogłoszenia
II-Zmiana ogłoszenia
III-Zmiana ogłoszenia
IV-Zmiana ogłoszenia
I-Zmiana treści SIWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 30-09-2020)
II-Zmiana treści SIWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 12-10-2020)
III-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 16-10-2020)
AKTUALNE PRZEDMIARY ROBÓT ORAZ RYSUNKI
IV-Zmiana treści SIWZ (nowy termin składania i otwarcia ofert 19-10-2020)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Roboty Budowlane

50/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 27-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

usługa

106/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 7 26-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

49/20_Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią korona wirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II 26-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjasnienia 1 – zm. terminu składania ofert
Nowe formularze ofertowe – dot. wyjaśnień 1
Wyjasnienia 2
Zmiana ogłoszenia – 1
Informacja – zm. terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia – 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

48/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 18-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania (UNIEWAŻNIENIE)

usłgi

47/20_Sukcesywne dostawy rękawic medycznych oraz jednorazowego sprzętu medycznego 18-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 1
Wyjasnienia 2
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

7/20_wynajem pomieszczenia o powierzchni 15,00 m² położonego na III kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na sklep medyczny 17-08-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_postępowania

Wynajem pomieszczenia

105/20_Sukcesywne dostawy: Druki medyczne i administracyjne 12-08-2020

SIWZ
Ogłoszenie
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 pzp
Wynik

Dostawy

46/20_Sukcesywne dostawy: Artykuły papiernicze, tonery i tusze do drukarek 10-08-2020

SIWZ
OGŁOSZENIE
JEDZ
KLUCZ PUBLICZNY
Zmiana SIWZ_1
Zmiana ogłoszenia_1
Wyjaśnienia 1
Nowy formularz ofertowy dla zad. nr 1 (19.08.2020r.)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 pzp
Wynik postępowania

Dostawy

104/20_Sukcesywne dostawy protez naczyniowych podwójnie welurowanych srebrnych oraz wykonanych z ePTFE 07-08-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
siwz
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 19-08-2020)
Klucz publiczny
Wynik_postępowania (UNIEWAŻNIENIE)

dostawa poniżej 30 tys euro

45/20_Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 05-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do siwz (Projekt, STWiOR, Przedmiar)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Roboty Budowlane

44/20_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy 05-08-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana (nowy termin składania i otwarcia ofert 10-09-2020)
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 17.08.2020
Zmiana SIWZ 21.08.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

43/20_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 05-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 11.08.2020
Wyjaśnienia 19.08.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

42/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” 04-08-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik postępowania-unieważnienie

Usługi

41/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” 23-07-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik postępowania-unieważnienie

Usługi

40/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 21-07-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania (UNIEWAŻNIENIE)

usłgi

6/20_dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność handlową 21-07-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

Wynajem pomieszczenia

5/20_wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi bankowe 21-07-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

Wynajem pomieszczenia

4/20_wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep medyczny 21-07-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

Wynajem pomieszczenia

3/20_wynajem pomieszczeń na aptekę ogólnodostępną 21-07-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

Wynajem pomieszczeń

37/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 09-07-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania (UNIEWAŻNIENIE)

Usługi

39/20_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens 08-07-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana (nowy termin składania ofert 18-08-2020) przed publikacją
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 18.08.2020r.)
NOWY ZAŁĄCZNIK NR 3- WYKAZ WYKONANYCH USŁG
Wynik postępowania-unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

38/20_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, kardiowerterów oraz zestawów do krioablacji. 08-07-2020

SIWZ
Ogłoszenie
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 22.07.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

103/20_Świadczenie usługi w zakresie transportu personelu medycznego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta 26-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

36/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 25-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania (UNIEWAŻNIENIE)

usłgi

102/20_„Świadczenie usługi w zakresie transportu personelu medycznego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta” 17-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania (pozastępowanie UNIEWAŻNIONE)

poniżej 30 tys. euro usługi

35/20_Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 10-06-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana przed publikacja
Ogłoszenie-Zmiana_2_ przed publikacja (nowy termin składania i otwarcia ofert_27.07.2020
SIWZ
Zmiana SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

34/20_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran 10-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp-KOREKTA
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

33/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 10-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania (postępowanie UNIEWAŻNIONE)

Usługi

32/20_Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 02-06-2020

Ogłoszenie
I-Zmiana ogłoszenia
II-Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 16-06-2020)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 24-06-2020)
Aktualny Formularz: Ofertowy, CENOWY_zadanie nr 1 oraz NOWO UTWORZONY FORMULARZ CENOWY_ZADANIE NR 8
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

31/20_Sukcesywne dostawy zestawów do protekcji dystalnej, cewników prowadzących bezkoszulkowych oraz cewników aspiracyjnych 02-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

30/20_Sukcesywne dostawy pojemników na materiał do badań histopatologicznych, pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, papierów rejestracyjnych EKG, KTG oraz żeli 21-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Klucz Publiczny
JEDZ
Zmiana terminu
Wyjaśnienia 02.06.2020
Wyjaśnienia 02.06.2020 wersja poprawiona
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp-KOREKTA
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

29/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ” 18-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Załączniki od 7 do 9
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Usługi

101/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego (Etap I)” 15-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zestawienie ofert
WYNIK

Pon. 30 tys. euro

Usługi

28/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 14-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

27/20_Robota budowlana w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” 12-05-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana
SIWZ
Zmiana SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ-ZMIANA
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik postępowania-unieważnienie

robota budowlana

26/20_sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym 08-05-2020

>Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 21-05-2020)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

25/20_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 05-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 15.05.2020
Wyjaśnienia 15.05.2020 BIS
Wyjaśnienia 18.05.2020
Wyjaśnienia 19.05.2020
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 20.05.2020
Wyjaśnienia 20.05.2020 BIS
Wyjaśnienia 21.05.2020
Wyjaśnienia 21.05.2020 BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania
Zmiana wyniku postępowania w zakresie zadania nr 11
Zmiana wyniku postępowania w zakresie zadania nr 28

Dostawy

pow. 30 tys. euro

24/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 „ 24-04-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

23/20_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 21-04-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 30.04.2020
Wyjaśnienia 06.05.2020
Wyjaśnienia 07.05.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/20_Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego (Etap I) 07-04-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia- nowy termin składania i otwarcia ofert 28-04-2020
Zmiana ogłoszenia- nowy termin składania i otwarcia ofert 05-05-2020
SIWZ
Zmiana SIWZ
Załączniki nr 7-9_projekt,STWiORB,przedmiar
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

robota budowlana

21/20_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 31-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 17.04.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/20_sukcesywne dostawy preparatów myjących, dezynfekcyjnych i antyseptycznych 24-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia -nowy termin składania i otwarcia ofert 08-04-2020
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Nowy Formularz Ofertowy
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

18/20_Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 19-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i zmiana siwz
Formularz Ofertowy – aktualny
Klucz Publiczny
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
JEDZ
Zmiana ogłoszenia 3
Wyjasnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

17/20_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych II 10-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/20_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, jednorazowych narzędzi laparoskopowych, łat naczyniowych dzianych, protez naczyniowych, siatek do przepuklin oraz płytek i śrub dla zabiegów Chirurgii Szczękowej 05-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 18-03-2020)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

15/20_Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 04-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert
Formularze Cenowe do wyjaśnień – aktywne
Wyjaśnienia 2
Formularz Ofertowy – aktualny
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Zmiana ogłoszenia
WYNIK
Zmiana wyniku w zakresie Zadania Nr 11

dostawa

pow. 30 tys. euro

14/20_Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 04-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Unieważnienie postępowania

pow. 30 tys. euro

usługa

13/20_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 28-02-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/20_Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 28-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 05.03.2020
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

02/20_wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,00 m² znajdujących się na II kondygnacji budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 24-02-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

11/20_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 19-02-2020

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.03.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

10/20_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych 13-02-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

9/20_Świadczenie usług pocztowych 12-02-2020

Ogłoszenie
Wyjaśnienia oraz zmiana ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.02.2020r.)
Edytowalny Formularz Ofertowy-po zmianach
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

usługa

8/20_Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, dzierżawy rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 11-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21-02-2020r.)
Aktualny Formularz Ofertowy (1)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

01/20_Wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,00 m² znajdujących się na II kondygnacji budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 04-02-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik Konkursu

Wynajem pomieszczeń

6/20_dostawa odzieży roboczej dla członków zespołu ratownictwa medycznego oraz personelu technicznego. 03-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
I-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin otwarcia ofert 14-02-2020)
II-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

5/20_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 23-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK
Wynik-Zmiana w zakresie zdania nr 7

Dostawy

4/20_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 23-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

3/20 Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 14-01-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana (nowy termin składania ofert 21-02-2020) przed publikacją
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana 2 SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Unieważnienie postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

2/20_Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 08-01-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

1/20_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 02-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 09.01.2020
Wyjaśnienia 10.01.2020
Wyjaśnienia 13.01.2020
Wyjaśnienia 15.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020_BIS
Wyjaśnienia 21.01.2020
Wyjaśnienia 21.01.2020 BIS
Wyjaśnienia 22.01.2020
Wyjaśnienia 28.01.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Korekta informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 11 lutego 2020 roku
Zestawienie ofert dodatkowych
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro