Tytuł Data Dokumenty Tagi
61/19_sukcesywne dostawy paliw płynnych: benzyny bezołowiowej (Pb 95) i oleju napędowego (ON) 20-11-2019

Ogłoszenie
SIWZ

Dostawy

62/19_Sukcesywne dostawy implantów i akcesoriów stosowanych w ortopedii 19-11-2019

Ogłoszenie
SIWZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

60/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatów do hemodializy oraz aparatu do technik ciągłych produkcji firmy Fresenius Medical Care 14-11-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia

pow. 30 tys. euro

Usługi

58/19_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych- leków onkologicznych oraz leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C 12-11-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

Dostawy

pow. 30 tys. euro

59/19_Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala 08-11-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 13.11.2019
Załącznik do wyjaśnień (ZIP)
Wyjaśnienia 13.11.2019 BIS
Załącznik do wyjaśnień BIS (ZIP)
Zmiana ogłoszenia – termin
Wyjaśnienia 19.11.2019
Wyjaśnienia 19.11.2019 BIS
Załącznik do wyjaśnień 19.11.2019 BIS (ZIP)
Wyjaśnienia 19.11.2019 BIS BIS

pow. 30 tys. euro

Usługi

57/19_Doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (Oddział Udarowy) część 2 07-11-2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana (nowy termin składania ofert 18-11-2019)
SIWZ
Zmiana SIWZ
Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ (zmiana terminu otwarcia ofert na 18.11.2019 r.)
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

109/19_Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Patomorfologii 06-11-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana głoszenia (nowy termin składania ofert 19-11-2019r.)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.

poniżej 30 tys. euro dostawy

108/19 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do Laparoskopii i Hysteroskopii 05-11-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zestawienie ofert
WYNIK

dostawa poniżej 30 tys euro

56/19_Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 30-10-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Formularz Ofertowy po zmianie – aktywny

pow

USLU

107/19_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 28-10-2019

Ogłoszenie
I-Zmiana ogłoszenia
II-Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 08-11-2019r.)
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Aktualny Wykaz Osób
Zmiana treści siwz
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

55/19_Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych 23-10-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

54/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów 16-10-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 24.10.2019
Wyjaśnienia 25.10.2019
Wyjaśnienia 29.10.2019
Wyjaśnienia 29.10.2019 BIS
Wyjaśnienia 30.10.2019
Wyjaśnienia 30.10.2019 BIS
Wyjaśnienia 07.11.2019
ZMIANA odpowiedzi z dnia 29.10.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

53/19_Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania InfoMedica i AMMS, dostawa licencji oraz rozszerzenie licencji posiadanych modułów 11-10-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia – termin
Zmiana zapisów SIWZ
Wyjaśnienia 22.10.2019
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

52/19_Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 10-10-2019

Ogłoszenie
SIWZ
załącznik_nr_7_do_15_Projekty_STWiOR_Przedmiary
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

robota budowlana

51/19_Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych, sprzętu do nawigacji Stelth Station oraz sond śródoperacyjnych 10-10-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 17.10.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

50/19 Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej 09-10-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia -przed publikacją
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zmiana SIWZ- zmiana wysokości wadium
Wyjaśnienia nr 1
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 14- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

49/19_Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 7 01-10-2019

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp- SPROSTOWANIE
Wynik_postępowania

dostawa

48/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw systemów holterowskich wraz z rejestratorami oraz zestawu do badań wysiłkowych 27-09-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

47/19_Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych 24-09-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – termin
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia 02.10.2019
Wyjaśnienia 07.10.2019r.
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

46/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pomp infuzyjnych produkcji firmy Kwapisz 20-09-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

45/19 Doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (Oddział Udarowy) 18-09-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2 oraz zmiana odpowiedzi na pytanie nr 3 zamieszczonej w wyjaśnieniach
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

44/19_Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 18-09-2019

Ogłoszenie
I-zmiana ogłoszenia
II_zmiana ogłoszenia
III_zmiana ogłoszenia
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania (Unieważnienie)

dostawa

43/19 Dostawy ambulansów 17-09-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia-przed publikacją
Zmiana ogłoszenia 2-przed
publikacją

Zmiana ogłoszenia 2-po publikacji
Zmiana ogłoszenia 3-przed publikacją (nowy termin składania ofert 21-10-2019)
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Zmiana SIWZ
Edytowalny Formularz Ofertowy (2) dla Zadania nr 1- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2 oraz zmiana SIWZ
Edytowalny Formularz Ofertowy (1) dla Zadania nr 1- po zmianach
Wyjaśnienia nr 3
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

41/19_Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych 12-09-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 17.09.2019
Wyjaśnienia 23.09.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

42/19_Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 12-09-2019

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

40/19_Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do w zabiegach operacyjnych zaćmy i zabiegach okulistycznych oraz części zużywalnych do Autoklawu kasetowego Statim 7000 03-09-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

105/19_powinno być:106/19_Zakup wideogastroskopu i oprogramowania komputerowego dla Pracowni Endoskopowej 03-09-2019

Ogłoszenie
I-Zmiana ogłoszenia
II-Zmiana ogłoszenia -nowy termin składania ofert 25-09-2019r.
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 20-09-2019r.)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Aktualny Formularz Ofertowy (1)-(2)
Wynik_postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

39/19_Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment 01A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 02-09-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści siwz
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Unieważnienie postępowania

dostawa

38/19_Dostawa ambulanus sanitarnego typu A2 09-08-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

37/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy 02-08-2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – poprawione
SIWZ
Wyjaśnienia 06.08.2019
Wyjaśnienia 09.08.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

36/19 sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego 26-07-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 06.08.2019 r.)
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1
Edytowalny Formularz Cenowy (3) dla Zadania nr 2- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

105/19 Sukcesywne dostawy elementów trokarów do Laparoskopu 23-07-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zestawienie ofert
WYNIK

dostawa poniżej 30 tys euro

104/19 Sukcesywne dostawy elementów trokarów do Laparoskopu 15-07-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

usługa poniżej 30 tys. euro

03/19_wynajem powierzchni 2,00 m² holu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdującego się w Budynku Technicznym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu, z przeznaczeniem na automat z przekąskami oraz automat z zimnymi i ciepłymi napojami 12-07-2019

Ogłoszenie
WARUNKI KONKURSU
Wynik_postępowania

Wynajem powierzchni

02/19_wynajem pomieszczenia o powierzchni 15,00 m² położonego na III kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na sklep medyczny 11-07-2019

Ogłoszenie
WARUNKI KONKURSU
Wynik_postępowania

Wynajem pomieszczenia

35/19_Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych 04-07-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

103/19 Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I i Oddział Gastroenterologiczny ( kondygnacja 10 segment C)” 01-07-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 10.07.2019 r.)
SIWZ
Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ (zmiana terminu i otwarcia ofert na 10.07.2019 r.)
Zestawienie ofert
WYNIK

usługa poniżej 30 tys. euro

33/19_Zakup i sukcesywne dostawy bielizny szpitalnej 28-06-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania_w zakresie zadania_nr_2 i 3
Wynik_postępowania_w zakresie zadania_nr_1

Dostawy

34/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 28-06-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 04.07.2019
Wyjaśnienia 05.07.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

32/19 Zakup i sukcesywne dostawy bielizny operacyjnej 26-06-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1
Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2) -po zmianach
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

31/19_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych 25-06-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – przed publikacją
JEDZ</
Klucz publiczny</aSIWZ
SIWZ
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjasnienia 24.07.2019
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

30/19_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz kardiowerterów 12-06-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjasnienia 28.06.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

29/19_świadczenie usługi pralniczej bielizny szpitalnej i operacyjnej oraz odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem 12-06-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Aktualny Formularz Ofertowy
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

102/19 Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych 06-06-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1
Zestawienie ofert
WYNIK

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

28/19_sukcesywne dostawy drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 30-05-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

27/19_świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z wykorzystaniem technologii RFID wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem 10-05-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz wynajmowanej bielizny szpitalnej i operacyjnej
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_ankieta_jakości_usługi
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Unieważnienie postępowania

usługa

101/19 Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 29-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zestawienie ofert
WYNIK
WYNIK- Korekta

usługa poniżej 30 tys. euro

26/19_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 24-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 08.05.2019 roku
JEDZ_ZMIANA_17.05.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – oferta dodatkowa
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

25/19_Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów 19-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Formularz Cenowy (1) aktualany – aktywny
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK w zazkresie Zadań nr 2 i 3
WYNIK – Zadanie nr 1
Unieważnienie wyniku – Zadanie nr 1
WYNIK – Zadanie nr 1
Wynik Zadanie Nr 1

Dostawy

pow. 30 tys. euro

24/19 Usługa w zakresie utrzymania terenów zielonych i terenów utwardzonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i przy ul Toruńskiej 7 17-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

usługa

23/19_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli 16-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 30-04-2019r.).
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 30-04-2019r.)
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

22/19_Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku C Szpitala” 11-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 7 do siwz
Załącznik Nr 8 do siwz
Załącznik Nr 9 do siwz
Załącznik Nr 10 do siwz
Załącznik Nr 11 do siwz
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

21/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pomp infuzyjnych i stacji dokujących produkcji firm: Medima, Kwapisz oraz Ascor 08-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia</a
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Sprostowanie wyniku – dot. odrzucenia

pow. 30 tys. euro

Usługi

20/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 04-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 24.04.2019
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 16.04.2019
Wyjaśnienia 18.04.2019
Wyjaśnienia 23.04.2019
Wyjaśnienia 24.04.2019
Wyjaśnienia 24.04.2019 (A)
Wyjaśnienia 25.04.2019
Wyjaśnienia 25.04.2019 (A)
Wyjaśnienia 25.04.2019 (B)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

19/19_Sukcesywne dostawy elektrod oraz osprzętu do aparatów elektrochirurgicznych 04-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 15-04-2019r.).
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Zmiana treści siwz
Aktualny_załącznik_nr_1_do_siwz
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

18/19 Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 01-04-2019

Ogłoszenie
Zmiana Ogłoszenia
SIWZ
Dokumentacja
Przedmiar
Zmiana Treści SIWZ
Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Roboty Budowlane

16/19 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I i Oddział Gastroenterologiczny ( kondygnacja 10 segment C) 01-04-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja
Przedmiar
Wyjaśnienia 04.04.2019
Zmiana Treści SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Roboty Budowlane

17/19_świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z wykorzystaniem technologii RFID wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem 28-03-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści siwz
Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_wykaz wynajmowanej bielizny szpitalnej i operacyjnej
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_ankieta_jakości_usługi
JEDZ
Klucz publiczny
Uniważnienie postepowania

Usługi

wynajem 1,00 m² powierzchni znajdującej się w budynku głównym szpitala przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu, z przeznaczeniem pod automat snakowy do sprzedaży przekąsek i zdrowej żywności 20-03-2019

Ogłoszenie
WARUNKI KONKURSU
WYNIK

Wynajem powierzchni

15/19_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych 18-03-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 22.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

14/19_Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO 08-03-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – termin
SIWZ
Wyjaśnienia 18.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/19_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 27-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
JEDZ
Wyjaśnienia 13.03.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

13/19_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, jednorazowych narzędzi laparoskopowych, łat naczyniowych dzianych, protez naczyniowych, siatek do przepuklin oraz płytek i śrub dla zabiegów Chirurgii Szczękowej 26-02-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Zmiana terminu
Zmiana terminu 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Zestawienie ofert dodatkowych
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

11/19_Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 21-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 06-03-2019r.)
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert na 06-03-2019r.)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych_10/19 20-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 26.02.2019
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow

09/19_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 07-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

08/19 Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 06-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw kardiomonitorów produkcji firmy Emtel 04-02-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana Formularz Cenowy (1)
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

6/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi 25-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 30.01.2019
Zmiana Formularza – zadanie nr 7
Wyjaśnienia 31.01.2019
Wyjaśnienia 01.02.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

04/19_Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych 25-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Unieważnienie wyniku
Zmiana wyniku
Sprostowanie wyniku

Dostawy

pow. 30 tys. euro

05/19_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran 24-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.02.2019
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 19- po zmianach
Edytowalny Formularz Cenowy dla Zadania nr 34- po zmianach
Wyjaśnienia 13.02.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Sprostowanie „Informacji zgodnej z art.86 ust.5 ustawy Pzp”
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

03/19_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 11-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

2/19_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 09-01-2019

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 22.01.19
Wyjaśnienia 28.01.19
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

01/19 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 04-01-2019

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 17.01.2019 r.)
SIWZ
Wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana SIWZ
Formularz Ofertowy – po zmianach
Załącznik nr 8- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- po zmianach
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi