Tytuł Data Dokumenty Tagi
114/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 20-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

112/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont schodów z obu stron wejścia głównego Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 12-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik_nr_6_do_SIWZ (zdjęcia schodów objętych remontem)
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

113/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 12-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

50/18_Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych, badań morfologii krwi, badań moczu wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej 09-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ

Dostawy

pow. 30 tys. euro

49/18_Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 09-09-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Zmiana SIWZ – wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Wyjaśnienia 9
Wyjaśnienia 10
Wyjaśnienia 11
Wyjaśnienia 12
Edytowalny Formularz Ofertowy (7) – po zmianach
Wyjaśnienia 13
Wyjasnienia 14

Dostawy

pow. 30 tys. euro

48-18_Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 27-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Roboty Budowlane

47/18_Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 17-08-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Dokumentacja – Załączniki nr 7 – 21 do SIWZ
Przedmiary robót – Załączniki nr 22 – 24 do SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

111/18_„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D )” 17-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

46/18_Dostawa ambulansu typu C 16-08-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
WYJAŚNIENIA
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

110/18_Opracowanie programu naprawczego dla W.Sz.Z w Kaliszu 10-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

44_Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up oraz dzierżawę systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej 10-08-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

dostawa

45/18_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D ) 09-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_22 (m.in.Projekty Wykonawcze, STWiOR. Przedmiary Robót)
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

roboty budowlana

43/18_Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych 03-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 7.08.2018
Wyjaśnienia 9.08.2018
Wyjaśnienia 10.08.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

42/18 Sukcesywne dostawy wykładzin, listew przypodłogowych, elementów wykończeniowych olistowania, wyrobów hutniczych, materiałów budowlanych, artykułów malarskich i budowlanych, soli, produktów do uzdatniania wody , zestawów testowych do badania wody 26-07-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Unieważnienie zadania nr 3
Unieważnienie postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

41/18_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 24-07-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
JEDZ
Informacja
Wyjaśnienia 31.07.2018
Wyjaśnienia 1.08.2018
Wyjaśnienia 2.08.2018
Wyjaśnienia 3.08.2018
Wyjaśnienia 7.08.2018
Wyjaśnienia 8.08.2018
Wyjaśnienia 10.08.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

40/18_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh 24-07-2018

Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.

pow. 30 tys. euro

Usługi

109/18_Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji pracy szpitala i benchmarkingu na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 20-07-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja 23.07.2018r.
Załącznik do informacji z dnia 23.07.2018r. – Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego
Zestawienie ofert
WYNIK

Pon. 30 tys. euro

Usługi

39/18 Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy 11-07-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 12.07.2018
Wyjaśnienia 18.07.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Sprostowanie Informacji zgodnej z art.86, ust 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

108/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 09-07-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

38/18_Usługi pomocy prawnej w zakresie prowadzonej przez zamawiającego działalności 09-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – edytowalne
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Informacja o udzieleniu zamówienia

pow. 30 tys. euro

Usługi

107/18 Sukcesywne dostawy elementów trokarów do laparoskopu 04-07-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Wyjaśnienia 06.07.2018
Wyjaśnienia 09.07.2018
Wynik

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

106_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 (ETAP II, III, IV)” 29-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

36/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną – stoły rehabilitacyjne 26-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – przed publikacją
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

105/18_Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT” (Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. 22-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

37/18 Materiały zużywalne w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych 22-06-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Wyjaśnienia 25.06.2018
Wyjaśnienia 26.06.2018
Wyjaśnienia 29.06.2018
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

35/18_Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.: „Remont schodów z obu stron wejścia głównego Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” oraz wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 20-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Anulowanie wyniku dot. Zadania nr 2 z dnia 29.06.2018r.
Wynik – Zadanie nr 2

pow. 30 tys. euro

Usługi

34/18_Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 18-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_14 (Projekt budowlany, STWiOR, Przedmiar Robót)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Roboty Budowlane

33/18_ Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych-leków onkologicznych 18-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana ogłoszenia- przed publikacją
Wyjaśnienia 09.07.2018
Wyjaśnienia 11.07.2018
Zmiana ogłoszenia- po publikacji
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

32/18_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D ) 13-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7 do 21 (Projekty wykonawcze,Projekty budowlane, STWiOR, Przedmiary Robót)
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert; 04-07-2018
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
zał_do_wyjasnień_Schemat_Instalacji_DSO
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Roboty Budowlane

104/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną: Elektrokardiograf – szt. 1 12-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
WYNIK

dostawa

Poniżej 30 tys. euro

31/18_Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 (ETAP II, III, IV) 11-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_13 (Projekt Wykonawczy, STWiOR. Przedmiar Robót)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

robota budowlana

30/18_Sukcesywne dostawy artykułów technicznych i produktów chemicznych 06-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie 12.06.2018
Wyjaśnienia 13.06.2018
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

28/18_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz kardiowerterów 26-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 14.06.2018
Wyjaśnienia 18.06.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

29/19_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych 26-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 05.06.2018r.
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

103/18_„sukcesywne dostawy zestawów do nefrostomii dwustopniowej” 18-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

27/18_Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 16-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_15 (Projekt Wykonawczy, STWiOR. Przedmiar Robót)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Roboty Budowlane

26/18_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu AlleRad produkcji firmy Pixel Technology Sp. z o.o. 08-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

25/18_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 02-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 14.05.2018
Wyjaśnienia 21.05.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

24/18_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu AlleRad produkcji firmy Pixel Technology Sp. z o.o. 21-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 25.04.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

23/18 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatuyczneg 13-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/18_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 13-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz Cenowy
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

21/18_Sukcesywne dostawy odczynników do badań koagulologicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów, jak również odczynników do badań parametrów krytycznych do aparatów będących własnością Zamawiającego 10-04-2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 7.05.2018
Wyjaśnienia 8.05.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/18 Usługi pomocy prawnej 05-04-2018

SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

19/18_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Adaptacja pomieszczeń w budynku „B” Szpitala w celu utworzenia Pododziału Psychogeriatrycznego oraz Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku „C” Szpitala” 05-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja_dot._zadania_nr_1
Dokumentacja_dot._zadania_nr_2
Zmiana treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu zadania nr 2
Wynik postępowania w zakresie zadania nr 1

usługa

18/18_Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej. 31-03-2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Informacja o zmianie ogłoszenia 07.05.2018
Zmiana ogłoszenia 07.05.2018
SIWZ
JEDZ
Formularz Cenowy
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ 07.05.2018
Zmiana Formularza Cenowego 07.05.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

17/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną 28-03-2018

Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 1
Informacja o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 2
Informacja o zmianie ogłoszenia 3
Informacja o zmianie ogłoszenia 4
Zmiana ogłoszenia 3+4
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 1 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 2 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 3 z 19.04.2018
Wyjaśnienia 4 z 20.04.2018
Wyjaśnienia 5 z 20.04.2018r.
Wyjaśnienia 6 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 7 z 23.04.2018r.
Wyjasnienia 8 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 9 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 10 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 11 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 – korekta dot. pytania nr 15
Wyjaśnienia 13 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 14 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 15 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 16 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 – korekta dot. nr FO
Wyjaśnienia 18 z 26.04.2018r.
Wyjaśnienia 19 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 20 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 21 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 22 z 02.05.2018r.
Wyjaśnienia 23 z 07.05.2018r.
Wyjaśnienia 24 z 09.05.2018r. – zmiana terminu
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dopt. Zadań nr 5 i 14
WYNIK II

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/18 Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów 16-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dla zadania nr 2 i zadania nr 3
WYNIK dla zadania 1
Wynik dla zadania 4
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – Zadanie nr 4
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – zadanie nr 4 15.06.2018r.
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – zadanie nr 4 24.07.2018

Dostawy

pow. 30 tys. euro

15/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 14-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

14/18_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników na materiał do badań histopatologicznych, pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli 13-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana treści SIWZ – nowy termin składania ofert 28.03.2018r.
Formularz Cenowy (4) po modyfikacji
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

13/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpitala przy ul. Toruńskiej” 09-03-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana siwz 2
Zmiana siwz 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

11/18_Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 06-03-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 7 – Projekt budowlany
Załącznik nr 8 – STWiORB /architektura/
Załącznik nr 9 – STWiORB / b. elektryczna/
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót /b. elektryczna/
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót /architektura/
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

12/18_Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego 06-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

10/18_Sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat i protez naczyniowych oraz innego sprzętu medycznego 16-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 21.02.2018
Wyjaśnienia 22.02.2018
Wyjaśnienia 23.02.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

9/18 Świadczenie usług pocztowych 13-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

pow. 30 tys. euro

Usługi

08/18_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 08-02-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienia 27.02.2018
Wyjaśnienia 05.03.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

06/18_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 06-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia 1 z 08.02.2018
JEDZ – załącznik do wyjaśnień 1
Wyjaśnienia 2
Wyjasnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Informacja
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Sprostowanie dot. Informacji z art. 86, ust. 5 Pzp.
Informacja – zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych – Zadanie nr 31
WYNIK
Korekta wyniku

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/18_wykonywanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw karetek oraz samochodów służbowych 05-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

05/18_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 31-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 09.02.2018
Wyjaśnienia 21.02.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Wynajem pomieszczenia o powierzchni 14,90 m/2 z przeznaczeniem na działalność handlową-sprzedaż prasy_sprawa nr 01/18 18-01-2018

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wynajem

04/18_sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych manualnej i maszynowej, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran, skóry, błon śluzowych i mycia ciała 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ _nowy termin składania ofert 26.01.2018r.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

03/18 Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego dla Oddziału Wewnętrznego II 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Aktualne formularze cenowe
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

02/18_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 15-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

102/18_Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ 11-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 16.01.2018
Zbiorcze zestawienie ofert
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/18_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 10-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

101/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpital przy ul. Toruńskiej” 05-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana terminu 3
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

usługa