Tytuł Data Dokumenty Tagi
37/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 09-07-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

Usługi

39/20_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens 08-07-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

pow. 30 tys. euro

Usługi

38/20_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, kardiowerterów oraz zestawów do krioablacji. 08-07-2020

SIWZ
Ogłoszenie
JEDZ
Klucz publiczny

Dostawy

pow. 30 tys. euro

103/20_Świadczenie usługi w zakresie transportu personelu medycznego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta 26-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

36/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 25-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania (UNIEWAŻNIENIE)

usłgi

102/20_„Świadczenie usługi w zakresie transportu personelu medycznego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta” 17-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Klucz publiczny
Wynik_postępowania (pozastępowanie UNIEWAŻNIONE)

poniżej 30 tys. euro usługi

35/20_Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 10-06-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana przed publikacja
Ogłoszenie-Zmiana_2_ przed publikacja (nowy termin składania i otwarcia ofert_27.07.2020
SIWZ
Zmiana SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny

pow. 30 tys. euro

Usługi

34/20_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran 10-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2

Dostawy

pow. 30 tys. euro

33/20_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 10-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania (postępowanie UNIEWAŻNIONE)

Usługi

32/20_Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 02-06-2020

Ogłoszenie
I-Zmiana ogłoszenia
II-Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 16-06-2020)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 24-06-2020)
Aktualny Formularz: Ofertowy, CENOWY_zadanie nr 1 oraz NOWO UTWORZONY FORMULARZ CENOWY_ZADANIE NR 8
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

31/20_Sukcesywne dostawy zestawów do protekcji dystalnej, cewników prowadzących bezkoszulkowych oraz cewników aspiracyjnych 02-06-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

30/20_Sukcesywne dostawy pojemników na materiał do badań histopatologicznych, pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, papierów rejestracyjnych EKG, KTG oraz żeli 21-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Klucz Publiczny
JEDZ
Zmiana terminu
Wyjaśnienia 02.06.2020
Wyjaśnienia 02.06.2020 wersja poprawiona
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp-KOREKTA

Dostawy

pow. 30 tys. euro

29/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ” 18-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Załączniki od 7 do 9
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Usługi

101/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego (Etap I)” 15-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Zestawienie ofert
WYNIK

Pon. 30 tys. euro

Usługi

28/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 14-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

27/20_Robota budowlana w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” 12-05-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana
SIWZ
Zmiana SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ-ZMIANA
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Wynik postępowania-unieważnienie

robota budowlana

26/20_sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym 08-05-2020

>Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 21-05-2020)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

25/20_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 05-05-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 15.05.2020
Wyjaśnienia 15.05.2020 BIS
Wyjaśnienia 18.05.2020
Wyjaśnienia 19.05.2020
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 20.05.2020
Wyjaśnienia 20.05.2020 BIS
Wyjaśnienia 21.05.2020
Wyjaśnienia 21.05.2020 BIS
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania
Zmiana wyniku postępowania w zakresie zadania nr 11

Dostawy

pow. 30 tys. euro

24/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 „ 24-04-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

23/20_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 21-04-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 30.04.2020
Wyjaśnienia 06.05.2020
Wyjaśnienia 07.05.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/20_Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego (Etap I) 07-04-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia- nowy termin składania i otwarcia ofert 28-04-2020
Zmiana ogłoszenia- nowy termin składania i otwarcia ofert 05-05-2020
SIWZ
Zmiana SIWZ
Załączniki nr 7-9_projekt,STWiORB,przedmiar
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

robota budowlana

21/20_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 31-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 17.04.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/20_sukcesywne dostawy preparatów myjących, dezynfekcyjnych i antyseptycznych 24-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia -nowy termin składania i otwarcia ofert 08-04-2020
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Nowy Formularz Ofertowy
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

18/20_Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych 19-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i zmiana siwz
Formularz Ofertowy – aktualny
Klucz Publiczny
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
JEDZ
Zmiana ogłoszenia 3
Wyjasnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

17/20_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych II 10-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/20_Sukcesywne dostawy staplerów jednorazowego użytku, jednorazowych narzędzi laparoskopowych, łat naczyniowych dzianych, protez naczyniowych, siatek do przepuklin oraz płytek i śrub dla zabiegów Chirurgii Szczękowej 05-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 18-03-2020)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

15/20_Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych 04-03-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert
Formularze Cenowe do wyjaśnień – aktywne
Wyjaśnienia 2
Formularz Ofertowy – aktualny
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Zmiana ogłoszenia
WYNIK
Zmiana wyniku w zakresie Zadania Nr 11

dostawa

pow. 30 tys. euro

14/20_Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 04-03-2020

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia
Unieważnienie postępowania

pow. 30 tys. euro

usługa

13/20_Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych 28-02-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 2
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

12/20_Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 28-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 05.03.2020
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

02/20_wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,00 m² znajdujących się na II kondygnacji budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 24-02-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik_ (Unieważnienie)

11/20_Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów 19-02-2020

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 05.03.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

10/20_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych 13-02-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

9/20_Świadczenie usług pocztowych 12-02-2020

Ogłoszenie
Wyjaśnienia oraz zmiana ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.02.2020r.)
Edytowalny Formularz Ofertowy-po zmianach
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

usługa

8/20_Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, dzierżawy rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 11-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21-02-2020r.)
Aktualny Formularz Ofertowy (1)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

01/20_Wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,00 m² znajdujących się na II kondygnacji budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną 04-02-2020

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
Wynik Konkursu

Wynajem pomieszczeń

6/20_dostawa odzieży roboczej dla członków zespołu ratownictwa medycznego oraz personelu technicznego. 03-02-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
I-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin otwarcia ofert 14-02-2020)
II-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

5/20_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 23-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK
Wynik-Zmiana w zakresie zdania nr 7

Dostawy

4/20_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 23-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

3/20 Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 14-01-2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-Zmiana (nowy termin składania ofert 21-02-2020) przed publikacją
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana 2 SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Unieważnienie postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

2/20_Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych 08-01-2020

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

1/20_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 02-01-2020

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze cenowe
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 09.01.2020
Wyjaśnienia 10.01.2020
Wyjaśnienia 13.01.2020
Wyjaśnienia 15.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020
Wyjaśnienia 17.01.2020_BIS
Wyjaśnienia 21.01.2020
Wyjaśnienia 21.01.2020 BIS
Wyjaśnienia 22.01.2020
Wyjaśnienia 28.01.2020
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Korekta informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 11 lutego 2020 roku
Zestawienie ofert dodatkowych
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro