Tytuł Data Dokumenty Tagi
Wynajem pomieszczenia o powierzchni 20,00 m² położonego na II kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na usługi bankowe 12-11-2018

Ogłoszenie
WARUNKI KONKURSU

58/18_Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”: analizator parametrów krytycznych oraz tonometr 05-11-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

121_Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych 02-11-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 14-11-2018)
Wynik_postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

120/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie wydzielenia pożarowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej klatek schodowych A-D i B-C w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79” 24-10-2018

Ogłoszenie
SIWZ
WYNIK

Poniżej 30 tys. euro

usługa

57/18_SzW/8/2018_Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. 18-10-2018

Informacja

Dostawy

56/18_sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 18-10-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – TERMIN
JEDZ
SIWZ
Zmiana SIWZ – termin składania ofert
Wyjaśnienia 30.10.2018
Wyjaśnienia 05.11.2018
Zmiana Formularza Ofertowego

Dostawy

pow. 30 tys. euro

55/18_świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem z wykorzystaniem technologii RFID 17-10-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_wykaz wynajmowanej bielizny szpitalnej i operacyjnej
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_ankieta_jakości_usługi
JEDZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Zmiana treści SIWZ

Usługi

119/18_Pełnienie Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7″ 13-10-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Pon. 30 tys. euro

Usługi

54/18_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów 10-10-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienia 22.10.2018
Wyjaśnienia 24.10.2018
Wyjaśnienia 24.10.2018 BIS
Zmienione formularze do powyższych wyjaśnień
Wyjaśnienia 29.10.2018
Wyjasnienia 30.10.2018
Wyjaśnienia 31.10.2018 – zmiana odpowiedzi z dnia 24.10.2018 BIS.

Dostawy

pow. 30 tys. euro

118/18_Wykonywanie przeglądów technicznych oraz kompleksowych napraw karetek oraz holowanie pojazdów firmy Mercedes 06-10-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

52/18_Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej 06-10-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
SIWZ- ZMIANA
SIWZ-ZMIANA 2
Edytowalny Formularz Cenowy dla zadania nr 26- po zmianach
Edytowalny Formularz Cenowy dla zadania nr 31- po zmianach
Wyjaśnienia nr 1
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Wyjaśnienia nr 5
Wyjaśnienia nr 6
Wyjaśnienia nr 7
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp

Dostawy

pow. 30 tys. euro

53/18_Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie wydzielenia pożarowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej klatek schodowych A-D i B-C w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 05-10-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

117/18_Sukcesywne dostawy odczynników oraz wyrobów jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Histopatologii 04-10-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin 18-10-2018r..
Zmiana ogłoszenia (nowy termin 19-10-2018r..
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
Wynik_postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

51/18_Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych 01-10-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin 15-10-2018r).
SIWZ
I-Wyjaśnienie treści SIWZ
II-Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

115/18_Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT” (Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 25-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

usługa

114/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 20-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zestawienie ofert
WYNIK

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

112/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont schodów z obu stron wejścia głównego Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 12-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik_nr_6_do_SIWZ (zdjęcia schodów objętych remontem)
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

113/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 12-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

50/18_Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych, badań morfologii krwi, badań moczu wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej 09-09-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Edytowalny Formularz Ofertowy (1)- po zmianach
Wyjaśnienia nr 4
Wyjaśnienia nr 5
Wyjaśnienia nr 6
Wyjaśnienia nr 7
Wyjaśnienia nr 8
Edytowalny Formularz Cenowy (1)- po zmianach
Wyjaśnienia nr 1- zmiana odp. na pytanie nr 5
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia nr 9
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

49/18_Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 09-09-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia z 12.10.2018r.
Zmiana ogłoszenia – opublikowana
SIWZ
JEDZ
Zmiana SIWZ – wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Wyjaśnienia 9
Wyjaśnienia 10
Wyjaśnienia 11
Wyjaśnienia 12
Edytowalny Formularz Ofertowy (7) – po zmianach
Wyjaśnienia 13
Wyjasnienia 14
Wyjaśnienia 15
Wyjaśnienia 16
Wyjaśnienia 17
Wyjaśnienia 18
Wyjaśnienia 19
Wyjaśnienia 20
Edytowalny Formularz Ofertowy (4)
Wyjaśnienia 21
Wyjaśnienia 22
Wyjaśnienia 23
Wyjaśnienia 24
Wyjaśnienia 25
Wyjaśnienia 26
Wyjaśnienia 27
Wyjaśnienia 28
Wyjaśnienia 29
Wyjaśnienia 30
Wyjasnienia 31
Wyjaśnienia 32
Wyjaśnienia 33
Wyjaśnienia 34
Wyjaśnienia 35
Edytowalny Formularz Ofertowy (7)
Wyjaśnienia 36
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik I
Sprostowanie wyniku I dot. Zadania nr 14
WYNIK II
Sprostowanie wyniku II

Dostawy

pow. 30 tys. euro

48-18_Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 27-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Roboty Budowlane

47/18_Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 17-08-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Dokumentacja – Załączniki nr 7 – 21 do SIWZ
Przedmiary robót – Załączniki nr 22 – 24 do SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

111/18_„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D )” 17-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

46/18_Dostawa ambulansu typu C 16-08-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
WYJAŚNIENIA
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

dostawa

pow. 30 tys. euro

110/18_Opracowanie programu naprawczego dla W.Sz.Z w Kaliszu 10-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

44_Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up oraz dzierżawę systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej 10-08-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

45/18_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D ) 09-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_22 (m.in.Projekty Wykonawcze, STWiOR. Przedmiary Robót)
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

roboty budowlana

43/18_Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych 03-08-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 7.08.2018
Wyjaśnienia 9.08.2018
Wyjaśnienia 10.08.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

42/18 Sukcesywne dostawy wykładzin, listew przypodłogowych, elementów wykończeniowych olistowania, wyrobów hutniczych, materiałów budowlanych, artykułów malarskich i budowlanych, soli, produktów do uzdatniania wody , zestawów testowych do badania wody 26-07-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Unieważnienie zadania nr 3
Unieważnienie postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

41/18_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 24-07-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Formularze Cenowe
JEDZ
Informacja
Wyjaśnienia 31.07.2018
Wyjaśnienia 1.08.2018
Wyjaśnienia 2.08.2018
Wyjaśnienia 3.08.2018
Wyjaśnienia 7.08.2018
Wyjaśnienia 8.08.2018
Wyjaśnienia 10.08.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania
Sprostowanie wyniku postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

40/18_Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh 24-07-2018

Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

109/18_Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji pracy szpitala i benchmarkingu na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 20-07-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja 23.07.2018r.
Załącznik do informacji z dnia 23.07.2018r. – Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego
Zestawienie ofert
WYNIK

Pon. 30 tys. euro

Usługi

39/18 Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy 11-07-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 12.07.2018
Wyjaśnienia 18.07.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Sprostowanie Informacji zgodnej z art.86, ust 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

108/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 09-07-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

usługa poniżej 30 tys. euro

38/18_Usługi pomocy prawnej w zakresie prowadzonej przez zamawiającego działalności 09-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – edytowalne
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Informacja o udzieleniu zamówienia

pow. 30 tys. euro

Usługi

107/18 Sukcesywne dostawy elementów trokarów do laparoskopu 04-07-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Wyjaśnienia 06.07.2018
Wyjaśnienia 09.07.2018
Wynik

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

106_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 (ETAP II, III, IV)” 29-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

poniżej 30 tys. euro usługi

36/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną – stoły rehabilitacyjne 26-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia – przed publikacją
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

dostawa

105/18_Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT” (Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. 22-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

Usługi

37/18 Materiały zużywalne w zabiegach operacji zaćmy i zabiegach okulistycznych 22-06-2018

SIWZ
Ogłoszenie
Wyjaśnienia 25.06.2018
Wyjaśnienia 26.06.2018
Wyjaśnienia 29.06.2018
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

35/18_Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.: „Remont schodów z obu stron wejścia głównego Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” oraz wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” 20-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK
Anulowanie wyniku dot. Zadania nr 2 z dnia 29.06.2018r.
Wynik – Zadanie nr 2

pow. 30 tys. euro

Usługi

34/18_Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 18-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_14 (Projekt budowlany, STWiOR, Przedmiar Robót)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Roboty Budowlane

33/18_ Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych-leków onkologicznych 18-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Zmiana ogłoszenia- przed publikacją
Wyjaśnienia 09.07.2018
Wyjaśnienia 11.07.2018
Zmiana ogłoszenia- po publikacji
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

32/18_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D ) 13-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7 do 21 (Projekty wykonawcze,Projekty budowlane, STWiOR, Przedmiary Robót)
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert; 04-07-2018
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
zał_do_wyjasnień_Schemat_Instalacji_DSO
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Roboty Budowlane

104/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną: Elektrokardiograf – szt. 1 12-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
WYNIK

dostawa

Poniżej 30 tys. euro

31/18_Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 (ETAP II, III, IV) 11-06-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_13 (Projekt Wykonawczy, STWiOR. Przedmiar Robót)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

robota budowlana

30/18_Sukcesywne dostawy artykułów technicznych i produktów chemicznych 06-06-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienie 12.06.2018
Wyjaśnienia 13.06.2018
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

Dostawy

pow. 30 tys. euro

28/18_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz kardiowerterów 26-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 14.06.2018
Wyjaśnienia 18.06.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

29/19_Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych 26-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 05.06.2018r.
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

103/18_„sukcesywne dostawy zestawów do nefrostomii dwustopniowej” 18-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik_postępowania

dostawa poniżej 30 tys euro

27/18_Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 16-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 7_15 (Projekt Wykonawczy, STWiOR. Przedmiar Robót)
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Roboty Budowlane

26/18_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu AlleRad produkcji firmy Pixel Technology Sp. z o.o. 08-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana SIWZ
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

25/18_Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych 02-05-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 14.05.2018
Wyjaśnienia 21.05.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

24/18_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu AlleRad produkcji firmy Pixel Technology Sp. z o.o. 21-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 25.04.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

pow. 30 tys. euro

Usługi

23/18 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatuyczneg 13-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

22/18_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 13-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz Cenowy
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

21/18_Sukcesywne dostawy odczynników do badań koagulologicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów, jak również odczynników do badań parametrów krytycznych do aparatów będących własnością Zamawiającego 10-04-2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 7.05.2018
Wyjaśnienia 8.05.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

20/18 Usługi pomocy prawnej 05-04-2018

SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Unieważnienie

pow. 30 tys. euro

Usługi

19/18_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Adaptacja pomieszczeń w budynku „B” Szpitala w celu utworzenia Pododziału Psychogeriatrycznego oraz Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku „C” Szpitala” 05-04-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja_dot._zadania_nr_1
Dokumentacja_dot._zadania_nr_2
Zmiana treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu zadania nr 2
Wynik postępowania w zakresie zadania nr 1

usługa

18/18_Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej. 31-03-2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Informacja o zmianie ogłoszenia 07.05.2018
Zmiana ogłoszenia 07.05.2018
SIWZ
JEDZ
Formularz Cenowy
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ 07.05.2018
Zmiana Formularza Cenowego 07.05.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

17/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną 28-03-2018

Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 1
Informacja o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 2
Informacja o zmianie ogłoszenia 3
Informacja o zmianie ogłoszenia 4
Zmiana ogłoszenia 3+4
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 1 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 2 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 3 z 19.04.2018
Wyjaśnienia 4 z 20.04.2018
Wyjaśnienia 5 z 20.04.2018r.
Wyjaśnienia 6 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 7 z 23.04.2018r.
Wyjasnienia 8 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 9 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 10 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 11 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 – korekta dot. pytania nr 15
Wyjaśnienia 13 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 14 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 15 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 16 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 – korekta dot. nr FO
Wyjaśnienia 18 z 26.04.2018r.
Wyjaśnienia 19 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 20 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 21 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 22 z 02.05.2018r.
Wyjaśnienia 23 z 07.05.2018r.
Wyjaśnienia 24 z 09.05.2018r. – zmiana terminu
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dopt. Zadań nr 5 i 14
WYNIK II

Dostawy

pow. 30 tys. euro

16/18 Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów 16-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dla zadania nr 2 i zadania nr 3
WYNIK dla zadania 1
Wynik dla zadania 4
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – Zadanie nr 4
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – zadanie nr 4 15.06.2018r.
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4
Wynik postępowania – zadanie nr 4 24.07.2018

Dostawy

pow. 30 tys. euro

15/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” 14-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

14/18_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników na materiał do badań histopatologicznych, pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli 13-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana treści SIWZ – nowy termin składania ofert 28.03.2018r.
Formularz Cenowy (4) po modyfikacji
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

13/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpitala przy ul. Toruńskiej” 09-03-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana siwz 2
Zmiana siwz 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

Usługi

11/18_Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 06-03-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 7 – Projekt budowlany
Załącznik nr 8 – STWiORB /architektura/
Załącznik nr 9 – STWiORB / b. elektryczna/
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót /b. elektryczna/
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót /architektura/
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

pow. 30 tys. euro

robota budowlana

12/18_Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego 06-03-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

10/18_Sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat i protez naczyniowych oraz innego sprzętu medycznego 16-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 21.02.2018
Wyjaśnienia 22.02.2018
Wyjaśnienia 23.02.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

9/18 Świadczenie usług pocztowych 13-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Wynik

pow. 30 tys. euro

Usługi

08/18_Sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych 08-02-2018

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
Wyjaśnienia 27.02.2018
Wyjaśnienia 05.03.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

06/18_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 06-02-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
Wyjaśnienia 1 z 08.02.2018
JEDZ – załącznik do wyjaśnień 1
Wyjaśnienia 2
Wyjasnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Informacja
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
Sprostowanie dot. Informacji z art. 86, ust. 5 Pzp.
Informacja – zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych – Zadanie nr 31
WYNIK
Korekta wyniku

Dostawy

pow. 30 tys. euro

07/18_wykonywanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw karetek oraz samochodów służbowych 05-02-2018

Ogłoszenie
SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Usługi

05/18_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 31-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 09.02.2018
Wyjaśnienia 21.02.2018
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania

Dostawy

pow. 30 tys. euro

Wynajem pomieszczenia o powierzchni 14,90 m/2 z przeznaczeniem na działalność handlową-sprzedaż prasy_sprawa nr 01/18 18-01-2018

Ogłoszenie
Warunki Konkursu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wynajem

04/18_sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych manualnej i maszynowej, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran, skóry, błon śluzowych i mycia ciała 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ _nowy termin składania ofert 26.01.2018r.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

Dostawy

03/18 Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego dla Oddziału Wewnętrznego II 15-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Aktualne formularze cenowe
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

02/18_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji 15-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

pow. 30 tys. euro

102/18_Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ 11-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 16.01.2018
Zbiorcze zestawienie ofert
Wynik postępowania

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

01/18_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 10-01-2018

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Dostawy

Poniżej 30 tys. euro

101/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego A Szpital przy ul. Toruńskiej” 05-01-2018

Ogłoszenie
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana terminu 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana terminu 3
Unieważnienie

Poniżej 30 tys. euro

usługa