Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – Koordynator

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – Koordynator

Anna Napierała – pielęgniarka koordynująca pracę Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

tel. 62 765 16 543
e-mail: wieczorynka@szpital.kalisz.pl

Kompetencje i doświadczenie zawodowe:
– specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego
– licencjat pielęgniarstwa

Przebieg pracy:
04.2014-obecnie – koordynator Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w Kaliszu
1989-2014 – Szpitalny Oddział Ratunkowy (dawniej Oddział Przyjęć i Pomocy Doraźnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kaliszu)
1987-1989 – Oddział Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: lek. Bożena Cieślak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Z-ca Kierownika: lek. Małgorzata Kuś-Malinowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Z-ca Kierownika: lek Ewa Mystkowska-Grenda specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział Anestezjologii z Salą Intensywnego Nadzoru
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Wolf – pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Pododdział Anestezjologii z Salą Intensywnego Nadzoru – mgr Renata Włodarczyk, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Asystenci

18 lekarzy w tym 17 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

lek. rez. Piotr Guźniczak – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. rez. Kamil Konieczny – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. rez. Marcin Nowicki – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. rez. Maciej Tomczak – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Bożena Cieślak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Maksymilian Jaworski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Roman Guza – anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Petro Kava – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Kuś-Malinowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jadwiga Lewandowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewa Mystkowska-Grenda – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Waldemar Iwańczuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dariusz Pilarski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Anna Chrzanowska-Gawrońska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Grzegorek – bez specjalizacji
lek. Jadwiga Wroniecka-Wesołowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Maciej Gajdzik – anestezjologia i intensywna terapia
lek. Maciej Janczewski – anestezjologia i intensywna terapia
lek. Bogusława Kmieciak-Batorska – anestezjologia i intensywna terapia
lek. Beata Dębowska-Grabara – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Roman Miśkiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Bęgier – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Mariusz Pietrowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kadrę pielęgniarską stanowi 65 pielęgniarek.

 

 

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik: lek. Krzysztof Królak

Z-ca Kierownika: lek. Wojciech Czuba – specjalista chirurgii dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Pilarska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego

Asystenci Oddziału:

lek. Dariusz Szambelan – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Radosław Rudolf – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Wiktor Wilimborek – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Grażyna Dorożyńska – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Jan Kapszewicz – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Anna Kotynia – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Ewa Grzelak-Bugaj – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

Kadra pielęgniarska to 14 pielęgniarek.

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Bogusz, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jarosław Kasperczak, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Kaczmarek, licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

lek. Dariusz Mrowiński – specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Andrzej Proszowski – specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Bogusław Szczepaniak – specjalista chirurg
lek. Tadeusz Zaleski – specjalista chirurg
lek. Rafał Malczewski – chirurg
lek. Dorota Skubiszewska – specjalista chirurg
lek. Agnieszka Kroszczyńska – lekarz medycyny
lek. Dariusz Banach – lekarz medycyny
lek. Miłosz Konieczny – lekarz rezydent

Kadrę pielęgniarską stanowi 28 pielęgniarek.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

 

Kierownik: dr n. med. Marek Sierakowski – specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca Kierownika:
lek. Krzysztof Drewnicki – specjalista chirurgii ogólnej
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Irena Rutkowska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Asystenci:
lek.
Sławomir Kaczmarek – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Piotr Zaremba
– specjalista chirurgii ogólnej
lek.
Paweł Derbich – specjalista chirurgii ogólnej
lek.
Jacek Biernacki– specjalista chirurgii ogólnej
lek. Łukasz Migdalski – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Zbigniew Chróścicki – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Marcin Lisiecki – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Maciej Ziółkowski – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Kadra pielęgniarska to 16 pielęgniarek.

 

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Z-ca Kierownika – lek. stom. Przemysław Janiszuk, specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci Oddziału:
dr n. med. Maciej Stagraczyński, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Dominik Stolarczyk, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Marek Rataj, specjalista chirurgii stomatologicznej

Rezydenci:
lek. stom. Joanna Kaniewska
lek. stom. Zofia Krawczyk
lek. stom. Michał Mikulski
lek. stom. Katarzyna Szablewska-Siebert
lek. stom. Monika Wójcik

Kadrę pielęgniarską stanowi osiem pielęgniarek.

Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych

Kierownik: dr n. med. Piotr Suda Specjalista chorób dziecięcych
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Dziamska

Asystenci:
lek. Anna Głowinkowska – starszy asystent, specjalista pediatra
dr n. med. Joanna Matysiak – specjalista pediatra
lek. Anna Bartolik – lek.rezydent w trakcie specjalizacji
lek.Justyna Domagała- lek.rezydent w trakcie specjalizacji
lek.Agnieszka Karolewska – lek.rezydent w trakcie specjalizacji
lek.Aleksandra Nadybska-Pogorzelec- lek. rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Joanna Niedzielska – lek. rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Joanna Suda-Janik- lek. rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Irena Grzeluszka – bez specjalizacji
lek. Joanna Podhalańska-Wardęga – 1 st. pediatria, 1 st. chirurgia dziecięca

Kadra pielęgniarska to 15 pielęgniarek.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych II

 

Oddział Chorób Wewnętrznych II


Kierownik
: lek. Sławomir Waszczyński – specjalista chorób wewnętrznych
Z-ca Kierownika: lek. Grzegorz Kędzia – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Michalina Górna – pielęgniarstwo zachowawcze

Asystenci:
lek. Jan Skibiński – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marzena Michalak-Matuła – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Karol Skalski – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Karolina Piestrzyńska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marcin Tarczyński– specjalista chorób wewnętrznych
lek. Jakub Krzeszewski – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. Sławomir Kawala – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. Anna Mosińska-Silna – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. Ewelina Łożyńska-Podsadna – lekarz w trakcie specjalizacji

Kadra pielęgniarska to 32 pielęgniarki.

Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii

Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii

 

Kierownik: dr n. med. Jerzy Michałowski, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Barbara Marszałek

Asystenci:
lek. Marcin Maślak – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Agnieszka Długiewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Krystian Humieja – specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Adam Domke – w trakcie specjalizacji
lek. Kinga Ciomek – młodszy asystent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Krzysztof Maślak – młodszy asystent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Kaźmierczak – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Kadrę pielęgniarską stanowi 35 pielęgniarek.

 

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

 
Kierownik: lek Agata Szymańska, specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Grabarczyk – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Asystenci:
lek. Bożena Kazimierczak – specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii
lek. Piotr Podgórny – specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii
lek. Agata Prus – specjalista pediatrii

Kadra pielęgniarska to 11 pielęgniarek.