Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł Czaja

 Personel lekarski:

Zastępca Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński – specjalista kardiolog
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jan Peruga – specjalista kardiolog
lek. Paweł Zygulski – specjalista kardiolog
lek. Rafał Bartliński – specjalista kardiolog
lek. Sylwia Pisarek-Chruścicka – specjalista kardiolog
lek. Grażyna Borej-Nowicka – specjalista kardiolog
lek. Jarosław Frątczak – specjalista kardiolog
lek. Paweł Suchecki – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Andrzej Fic- specjalista chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Greberska –  lekarz chorób wewnętrznych
lek. Dariusz Karbowy – rezydent
lek. Justyna Krzewińska – rezydent
lek. Agata Serwecińska – rezydent
lek. Dariusz Wojciechowski – rezydent
lek. Wiktor Tokarski – rezydent

Rehabilitantka:
mgr Alina Naskręcka

Sekretarka Oddziału:
Beata Musielak

Personel pielęgniarski, odc. A:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alina Wesołowska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: Magdalena Danikowska
Ewa Bugajna
mgr Urszula Balcerzak
Marzena Wojtczak
Joanna Wojtkowiak
Lidia Deka
Anna Włodarska
Jadwiga Musielak
Małgorzata Felińska
Wanda Lesień
Waldemar Karolak
mgr Marta Janczewska
mgr Marta Włodarczyk
mgr Barbara Bączyk
Beata Stępniak
Aneta Sikora
Dorota Gradkowska
Danuta Gadomska
Grażyna Dymalska

Personel pielęgniarski, odc. D:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alina Poźniak
mgr Jadwiga Soińska
Anna Nieborak
lic. Renata Bryja
Elżbieta Kozłowska
Beata Pawlak
lic. Dorota Ostrychalska
lic. Grażyna Pomykała
lic. Aneta Nawrocka
mgr Magdalena Kurkowska
Monika Jakóbek
mgr Agnieszka Węgierska
Elżbieta Sobczak
mgr Agata Graczyńska
lic. Patrycja Łazarek
Marzena Pikulska

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ


Kierownik
: dr n. med. Włodzimierz Ratajewski, specjalista chorób wewnętrznych specjalista nefrolog
Z-ca Kierownika: lek. Teresa Radny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
Pielęgniarka Oddziałowa: Mariola Łajs – specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania

Asystenci:
lek. Ewa Rojecka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
lek. Piotr Jagiełło – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog

Kadra pielęgniarska to 20 pielęgniarek.

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny


Kierownik Oddziału
: lek. Wiesław Skowroński – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii, I stopień neurologii
Z-ca Kierownika: lek. Krzysztof Szczęsny – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa : mgr Sylwia Gałęzewska-Bijak – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Asystenci:
prof. zw. dr hab. n. med. Heliodor A. Kasprzak – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii
dr n. med. Aleksander Sinkiewicz – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii
dr n. med. Jarosław Poleszczuk – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii
lek. Wojciech Orczyk – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii
lek. Jakub Soboń – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

Fizjoterapeuci:
mgr Anna Włodarczyk
mgr Jacek Kaczmarek

Kadra pielęgniarska to 19 pielęgniarek.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym


Kierownik
: dr n. med. Andrzej Swatko – specjalista neurolog
Z-ca Kierownika: lek. Danuta Strohm – specjalista neurolog

lek. Marta Dziedzic – specjalista neurolog
lek. Łukasz Goździewicz – specjalista neurolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
lek. Witold Pawelczak – specjalista neurolog
lek. Magdalena Gwóźdź-Doroczyńska – specjalista neurolog
lek. Barbara Kaźmierczak
lek. Grzegorz Aleksiejuk

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna – specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania
Kadrę pielęgniarską stanowi 25 pielęgniarek.

 

Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych


Kierownik
: Katarzyna Burchart-Adamczyk, specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Bieniaszek

Asystenci Oddziału:

lek. Katarzyna Bernacka-Andrzejewska – specjalista chorób zakaźnych
lek. Magdalena Czajkowska – specjalista chorób zakaźnych

Lekarze dyżurni Oddziału:
dr n. med. Kamila Wójcik – specjalista chorób zakaźnych
lek. Agnieszka Dębowska-Serwińska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Agnieszka Przybylska-Wróblewska – specjalista chorób wewnętrznych

Kadrę pielęgniarską stanowi 10 pielęgniarek.

 

Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny


Kierownik
: lek. Jacek Urbaniak
Z-ca Kierownika: lek. Izabela Łuczak
Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Piaskowska

St. asystent – Jolanta Zielnik
St. asystent – Magdalena Kuczyńska
Lek. rezydent – Joanna Wcisłek-Stawowska
Lek. rezydent – Iwona Szczepanek-Młynarz
Lekarz – Kamila Szymańska

Kadrę pielęgniarską stanowi 12 pielęgniarek.

 

 

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Kierownik: dr n. med. Jerzy Manasterski – specjalista otolaryngolog
Z-ca Kierownika: lek. Marek Meler – specjalista otolaryngolog
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Kotecka – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Asystenci:
lek. Adam Krawczyński – specjalista otolaryngolog
lek. Magdalena Czajczyńska – rezydent
lek. Marta Kisielewska – rezydent

Kadra pielęgniarska to 13 pielęgniarek.

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka


Kierownik
: lek. Aleksandra Połońska-Kiszewska – specjalista neonatolog
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Grodzka – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Asystenci:
lek. Anna Jędraszek – specjalista neonatolog, specjalista pediatra
lek. Jan Korach – specjalista neonatolog
lek. Bogumiła Stańska – specjalista neonatolog
lek. Małgorzata Świerk-Guźniczak – specjalista neonatolog
lek. Halina Dembska – specjalista pediatra
lek. Krzysztof Hajdo – specjalista kardiolog
lek. Magdalena Suda-Całus – rezydent

Kadra pielęgniarska to 27 pielęgniarek i 8 położnych.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej


Kierownik
: prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak, specjalista położnictwa i ginekologii,
specjalista ginekologii onkologicznej
Z-cy Kierownika Oddziału:
dr hab. n. med. Magdalena Michalska – specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Paweł Podhalański – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa: Agata Wojtczak – Położna licencjonowana, specjalistka pielęgniarstwo okołoporodowe
Z-ca Położnej Oddziałowej – Położnictwo – Izabella Bartczak – położna licencjonowana
Z-ca Położnej Oddziałowej – Ginekologia – mgr Mirella Stępień

Lekarze świadczący usługi:
dr n. med. Jarosław Hajdo – specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Krzysztof Mostek – specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Sylwia Frątczak-Żarnecka – w trakcie specjalizacji
lek. Andrzej Lisiewicz – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Andrzej Olczak – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Elżbieta Strzegiecka – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Bogdan Zięba – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Jakub Borycki – w trakcie specjalizacji

Kadra położnych to 65 osób.

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny

Kierownik: lek. Rafał Żelanowski – specjalista psychiatra
Zastępca Kierownika: lek. Michał Grzelak – specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Halina Przybyło

Asystenci:
lek. Dominika Szymańska – specjalista psychiatra
lek. Justyna Iwaszko – specjalista psychiatra
lek. Izabela Kurek – specjalista psychiatra
lek. Tomasz Błaszczyk – specjalista psychiatra
lek. Karol Mazurowski – specjalista psychiatra
lek. Agnieszka Skrzęta – specjalista psychiatra
lek. Tomasz Furmaniuk – w trakcie specjalizacji
lek. Agnieszka Raczyńska – w trakcie specjalizacji

Psychologowie:
mgr Monika Pawlak Gorzelańczyk
mgr Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz

Kadra pielęgniarska to 16 pielęgniarek.