Dążymy do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy warunków pracy pracownikom Szpitala.