Dyrektor – Radosław Kołaciński

Olga Michalska – Sałata – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Danuta Brykowska – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Anna Juszczak – Naczelna Pielęgniarka