Strona udostępnia mechanizmy ułatwiające poruszanie się po niej.
Podstawowe materiały uzupełniono o nagranie lektora.
Strona umożliwia powiększenie czcionki oraz zwiększenie kontrastu strony:
Pod odnośnikiem „Dostępność” znajduje się menu umożliwiające dostosowanie wielkości czcionki i kontrastu strony.