Podstawową treść strony uzupełniono o nagranie lektora języka migowego.