Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: lek. Bożena Cieślak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Z-ca Kierownika: lek. Małgorzata Kuś-Malinowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Z-ca Kierownika: lek Ewa Mystkowska-Grenda specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział Anestezjologii z Salą Intensywnego Nadzoru
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Wolf – pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Pododdział Anestezjologii z Salą Intensywnego Nadzoru – mgr Renata Włodarczyk, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Asystenci

18 lekarzy w tym 17 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

lek. rez. Piotr Guźniczak – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. rez. Kamil Konieczny – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. rez. Marcin Nowicki – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. rez. Maciej Tomczak – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Bożena Cieślak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Maksymilian Jaworski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Roman Guza – anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Petro Kava – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Kuś-Malinowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jadwiga Lewandowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewa Mystkowska-Grenda – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Waldemar Iwańczuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dariusz Pilarski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Anna Chrzanowska-Gawrońska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Grzegorek – bez specjalizacji
lek. Jadwiga Wroniecka-Wesołowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Maciej Gajdzik – anestezjologia i intensywna terapia
lek. Maciej Janczewski – anestezjologia i intensywna terapia
lek. Bogusława Kmieciak-Batorska – anestezjologia i intensywna terapia
lek. Beata Dębowska-Grabara – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Roman Miśkiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Bęgier – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Mariusz Pietrowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kadrę pielęgniarską stanowi 65 pielęgniarek.