Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik – lek. Bożena Cieślak
Pielęgniarka Oddziałowa: Anita Latańska
Telefony: Punkt Pielęgniarski – +48 (62) 765 17 67, +48 (62) 765 17 68

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej. Personel Oddziału wykonuje rocznie ok. 8,5 tysiąca znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej (w tym protezowanie dużych naczyń tętniczych), neurotraumatologii i neurochirurgii naczyń, chirurgii szczękowej, laryngologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii dziecięcej oraz położnictwa i ginekologii.

Personel oddziału to 18 lekarzy, w tym trzy osoby z 1 stopniem specjalizacji i trzy osoby szkolące się. Kadra pielęgniarska składa się z 65 osób.