Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik: lek. Krzysztof Królak

Z-ca Kierownika: lek. Wojciech Czuba – specjalista chirurgii dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Pilarska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego

Asystenci Oddziału:

lek. Dariusz Szambelan – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Radosław Rudolf – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Wiktor Wilimborek – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Grażyna Dorożyńska – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Jan Kapszewicz – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Anna Kotynia – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Ewa Grzelak-Bugaj – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

Kadra pielęgniarska to 14 pielęgniarek.