Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Bogusz, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Zastępca Kierownika: dr n. med. Jarosław Kasperczak, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Kaczmarek, licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

lek. Dariusz Mrowiński – specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Andrzej Proszowski – specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Bogusław Szczepaniak – specjalista chirurg
lek. Tadeusz Zaleski – specjalista chirurg
lek. Rafał Malczewski – chirurg
lek. Dorota Skubiszewska – specjalista chirurg
lek. Agnieszka Kroszczyńska – lekarz medycyny
lek. Dariusz Banach – lekarz medycyny
lek. Miłosz Konieczny – lekarz rezydent

Kadrę pielęgniarską stanowi 28 pielęgniarek.