Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Bogusz
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Sadłowska

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1717
Punkt Pielęgniarski Odcinek B: +48 (62) 765 1727
Sekretariat: +48 (62) 765 1729

 

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przeprowadzane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym radykalne operacje resekcyjne trzustki, żołądka i dalszej części przełyku, jelita grubego i odbytnicy, wszystkie operacje tarczycy, operacje guzów zaotrzewnowych i guzów nadnerczy. Wykonujemy także operacje w przebiegu kamicy żółciowej, w tym operacje małoinwazyjne (laparoskopowe -jako pierwszy ośrodek w Południowej Wielkopolsce).

W oddziale wykonywane są wszelkie operacje w zakresie chirurgii naczyniowej, takie jak operacje rekonstrukcyjne w obrębie dużych naczyń, aorty i tętnic biodrowych, tętnic kończyn dolnych i tętnic odchodzących od łuku aorty. Oddział pełni ciągły ostry dyżur w zakresie chirurgii naczyń dla subregionu Południowa Wielkopolska, lecząc ostre schorzenia naczyniowe tj. pęknięte tętniaki aorty brzusznej, ostre niedokrwienia kończyn dolnych i jelit, a także wykonując operacje rekonstrukcyjne w urazach naczyniowych, także u dzieci. Wytwarzane są przetoki tętniczo-żylne dla celów leczenia nerkozastępczego, wykonywane operacje żylaków kończyn dolnych.

Od 2005 roku Oddział, jako drugi ośrodek w Wielkopolsce i jeden z nielicznych w kraju, zaczął leczyć tętniaki aorty brzusznej i piersiowej sposobem endowaskularnym (małoinwazyjnym).

Od 2012 roku leczymy niedrożność i zwężenia tętnic kończyn dolnych oraz szyjnych metodą endowaskularną (małoinwazyjną).

 

Oddział wyposażony jest w 45 łóżek w salach 1, 2 i 3-osobowych.

 

Godziny odwiedzin:

– w dni robocze: 14.00-17.00
– soboty, niedziele i święta: 12.00-17.00

 

Przyjęcia planowe odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu w oddziale.