Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

 

Kierownik: dr n. med. Marek Sierakowski – specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca Kierownika:
lek. Krzysztof Drewnicki – specjalista chirurgii ogólnej
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Irena Rutkowska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Asystenci:
lek.
Sławomir Kaczmarek – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Piotr Zaremba
– specjalista chirurgii ogólnej
lek.
Paweł Derbich – specjalista chirurgii ogólnej
lek.
Jacek Biernacki– specjalista chirurgii ogólnej
lek. Łukasz Migdalski – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Zbigniew Chróścicki – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Marcin Lisiecki – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Maciej Ziółkowski – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Kadra pielęgniarska to 16 pielęgniarek.