Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Z-ca Kierownika – lek. stom. Przemysław Janiszuk, specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci Oddziału:
dr n. med. Maciej Stagraczyński, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Dominik Stolarczyk, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Marek Rataj, specjalista chirurgii stomatologicznej

Rezydenci:
lek. stom. Joanna Kaniewska
lek. stom. Zofia Krawczyk
lek. stom. Michał Mikulski
lek. stom. Katarzyna Szablewska-Siebert
lek. stom. Monika Wójcik

Kadrę pielęgniarską stanowi osiem pielęgniarek.