ODDZIAŁ
CHIRURGII SZCZĘKOWO TWARZOWEJKierownik
:
lek. dent.Barbara
Drobniewska – Nowicka


specjalista chirurgii szczękowej


Pielęgniarka
Oddziałowa :
mgr
Elżbieta Kałużna

Specjalistka
z organizacji i zarządzania


Z-ca
Kierownika

lek. dent. Przemysław Janiszuk

specjalista
chirurgii stomatologicznejAsystenci
OddziałuStarszy
asystent
– dr n
.med. Maciej Stagraczyński


specjalista chirurgii stomatologicznej


Starszy
asystent-
lek.
stom. Dominik Stolarczyk


specjalista chirurgii stomatologicznejLekarze
rezydenci:

lek. dent
Jakub Kozubski- w trakcie specjalizacji

lek.dent
.Zofia Krawczyk- w trakcie specjalizacji

lek.dent
Katarzyna Szablewska-Siebert – w trakcie specjalizacji

lek. dent.
Agnieszka Trzcinka – w trakcie specjalizacji
Kadra
pielęgniarska to 9 pielęgniarek