Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Kałużna

Telefony:
Dyżurka: +48 (62) 765 1827/1828
Sekretariat: +48 (62) 765 1826

 

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Kaliszu jest (poza Kliniką UM w Poznaniu), jedynym oddziałem tego typu w całej Wielkopolsce.

W oddziale leczone są przypadki od najdrobniejszych, tj. dłutowania i resekcji zębów, chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, do bardzo skomplikowanych. Leczymy złamania w obrębie kości twarzoczaszki, operujemy drobne nowotwory twarzy, szyi i jamy ustnej, zatoki szczękowe. Wykonujemy rekonstrukcję warg oraz zabiegi wysoko specjalistyczne, takie jak rekonstrukcje dna oczodołu przy złamaniach zespołów jarzmowo-szczękowo-oczodołowych.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chirurgii Stomatologicznej. Wyspecjalizowaliśmy już 17 lekarzy, a kolejnych sześciu jest obecnie w trakcie specjalizacji.

 

Godziny odwiedzin:

12.00-18.00