Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Kałużna

Telefony:
Dyżurka: +48 (62) 765 1827/1828
Sekretariat: +48 (62) 765 1826

 

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Kaliszu jest (poza Kliniką UM w Poznaniu), jedynym oddziałem tego typu w całej Wielkopolsce.

W oddziale leczone są przypadki od najdrobniejszych, tj. dłutowania i resekcji zębów, chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, do bardzo skomplikowanych. Leczymy złamania w obrębie kości twarzoczaszki, operujemy drobne nowotwory twarzy, szyi i jamy ustnej, zatoki szczękowe. Wykonujemy rekonstrukcję warg oraz zabiegi wysoko specjalistyczne, takie jak rekonstrukcje dna oczodołu przy złamaniach zespołów jarzmowo-szczękowo-oczodołowych.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chirurgii Stomatologicznej. Wyspecjalizowaliśmy już 17 lekarzy, a kolejnych sześciu jest obecnie w trakcie specjalizacji.

 

Godziny odwiedzin:

12.00-18.00

 

Personel lekarski:

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-Nowicka, specjalista chirurgii szczękowej
Z-ca Kierownika – lek. stom. Przemysław Janiszuk, specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci Oddziału:
dr n. med. Maciej Stagraczyński, specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Dominik Stolarczyk, specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Marek Rataj, specjalista chirurgii stomatologicznej

Kadrę pielęgniarską stanowi osiem pielęgniarek.