Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii

 

Kierownik: dr n. med. Jerzy Michałowski, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Barbara Marszałek

Asystenci:
lek. Marcin Maślak – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Agnieszka Długiewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Krystian Humieja – specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Adam Domke – w trakcie specjalizacji
lek. Kinga Ciomek – młodszy asystent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Krzysztof Maślak – młodszy asystent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Kaźmierczak – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Kadrę pielęgniarską stanowi 35 pielęgniarek.