Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Kierownik Oddziału: lek. Grzegorz Kędzia
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Owczarek

Oddział chorób wewnętrznych I zajmuje dwa segmenty, w których – w salach dwu- i trzyosobowych jest przygotowanych 70 łóżek dla pacjentów opieki stacjonarnej..
Dwie trzyosobowe sale (po jednej w każdym segmencie) są wyposażone w specjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru umożliwiający nieinwazyjne monitorowanie funkcji życiowych pacjentów oraz leczenie internistycznych stanów zagrożenia życia.

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorób wewnętrznych:
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu krążenia,
– chorób układu oddechowego,
– chorób układu wewnątrzwydzielniczego,
a także:
– diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego
oraz diagnostyką onkologiczną i chorób układu krwiotwórczego

W ramach oddziału działa Pracownia Endoskopowa wykonująca badania endoskopowe przewodu pokarmowego.