Oddział Chorób Wewnętrznych II


Kierownik
: lek. Sławomir Waszczyński – specjalista chorób wewnętrznych
Z-ca Kierownika: lek. Grzegorz Kędzia – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Michalina Górna – pielęgniarstwo zachowawcze

Asystenci:
lek. Jan Skibiński – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marzena Michalak-Matuła – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Karol Skalski – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Karolina Piestrzyńska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marcin Tarczyński– specjalista chorób wewnętrznych
lek. Jakub Krzeszewski – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. Sławomir Kawala – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. Anna Mosińska-Silna – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. Ewelina Łożyńska-Podsadna – lekarz w trakcie specjalizacji

Kadra pielęgniarska to 32 pielęgniarki.