Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Wykwalifikowany personel lekarsko – pielęgniarski świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnowania pacjentów.