Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Kierownik Oddziału: lek. Sławomir Waszczyński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Angelika Molka

Wykwalifikowany personel lekarsko – pielęgniarski świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnowania pacjentów.