Oddział Gastroenterologiczny

Kierownik Oddziału – dr n. med. Jerzy Michałowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Marszałek