Oddział Gastroenterologiczny

Kierownik Oddziału – dr n. med. Jerzy Michałowski
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Barbara Marszałek