Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

 
Kierownik: lek Agata Szymańska, specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Grabarczyk – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Asystenci:
lek. Bożena Kazimierczak – specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii
lek. Piotr Podgórny – specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii
lek. Agata Prus – specjalista pediatrii

Kadra pielęgniarska to 11 pielęgniarek.