Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Kierownik Oddziału: lek. Piotr Podgórny
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Grabarczyk
tel. sekretariat oddziału 62 765 17 01
tel. dyżurka pielęgniarek 62 765 17 07

Oddział dysponuje 16 łóżkami. Pracownia endoskopowa wyposażona jest m.in. w dwa wideogastrofiberoskopy, jeden kolonoskop, aparat do 24 godzinnej pH-metrii, manometr.

Opieka nad pacjentami w poszczególnych salach należy do lekarzy wyznaczonych na ustalony okres przez kierownika. W dni wolne od pracy za całość oddziału odpowiada lekarz dyżurny, pełniący dyżur również w Oddziale Chorób Dziecięcych.