Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł Czaja
Zastępca Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński
Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek A: Aneta Sikora
Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek D: Alina Poźniak

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1757
Punkt Pielęgniarski Odcinek D: +48 (62) 765 1787
Sekretariat: +48 (62) 765 1754

 

Nasz zespół to doświadczeni lekarze zapewniający naszym pacjentom profesjonalną całodobową opiekę.

Oferowane zabiegi:

• Kompleksowa diagnostyka i terapia w zakresie kardiologii inwazyjnej
• Zabiegi koronarografii i koronaroplastyka wieńcowa z użyciem stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania tętnic wieńcowych metodami ultrasonograficznymi IVUS, FFR
• Możliwość leczenia inwazyjnego zwężeń tętnic obwodowych (szyjnych, biodrowych oraz tętnic kończyn dolnych)
• Nowoczesne leczenie świeżego zawału serca metodami kardiologii inwazyjnej w systemie całodobowego dyżuru hemodynamicznego.
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiostymulatorów
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiowerterów i defibrylatorów (AICD)
• Implantacja oraz kontrola i programowanie układów resynchronizujących (CRT-D, CRT-P)
• Implantacja pętlowych rejestratorów zdarzeń
• Kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna
• Echo serca
• EKG metodą HOLTERA
• Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
• Testy pionizacyjne
• Stymulacja przezprzełykową lewego przedsionka
• Holter ciśnieniowy
• Ambulatoryjne porady kardiochirurgiczne i kardiologiczne w ramach oddziałowej poradni kardiologicznej
• Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą zabiegów ablacji

Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do kompleksowej, inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, miedzy innymi: angiograf AXIOM ARTIS FC firmy Siemens, ultrasonograf wewnątrz-wieńcowy firmy Boston-Scientific, nowoczesne echokardiografy, zestaw holterowski Oxford.

 

Godziny odwiedzin: 14.00 – 17.00

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

Przyjęcia planowe odbywają się w godzinach porannych w Izbie Przyjęć Planowych, która mieści się na II piętrze, segment B. Pacjent zgłasza się na czczo, z całą dokumentacją medyczną, w szczególności z kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego, wynikami badań dodatkowych, informacją o przyjmowanych lekach.

 

Personel lekarski:

Zastępca Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński – specjalista kardiolog
dr n. med. Jan Peruga – specjalista kardiolog
lek. Paweł Zygulski – specjalista kardiolog
lek. Rafał Bartliński – specjalista kardiolog
lek. Sylwia Pisarek-Chruścicka – specjalista kardiolog
lek. Grażyna Borej-Nowicka – specjalista kardiolog
lek. Jarosław Frątczak – specjalista kardiolog
lek. Paweł Suchecki – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Andrzej Fic- specjalista chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Greberska –  lekarz chorób wewnętrznych
lek. Dariusz Karbowy – rezydent
lek. Justyna Krzewińska – rezydent
lek. Agata Serwecińska – rezydent
lek. Dariusz Wojciechowski – rezydent
lek. Wiktor Tokarski – rezydent

Rehabilitantka:
mgr Alina Naskręcka

Sekretarka Oddziału:
Beata Musielak

Personel pielęgniarski, odc. A:

Pielęgniarka Oddziałowa: Aneta Sikora
Magdalena Danikowska
Ewa Bugajna
mgr Urszula Balcerzak
Marzena Wojtczak
Joanna Wojtkowiak
Lidia Deka
Anna Włodarska
Jadwiga Musielak
Małgorzata Felińska
Wanda Lesień
Waldemar Karolak
mgr Marta Janczewska
mgr Marta Włodarczyk
mgr Barbara Bączyk
Beata Stępniak
Aneta Sikora
Dorota Gradkowska
Danuta Gadomska
Grażyna Dymalska

Personel pielęgniarski, odc. D:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alina Poźniak
mgr Jadwiga Soińska
Anna Nieborak
lic. Renata Bryja
Elżbieta Kozłowska
Beata Pawlak
lic. Dorota Ostrychalska
lic. Grażyna Pomykała
lic. Aneta Nawrocka
mgr Magdalena Kurkowska
Monika Jakóbek
mgr Agnieszka Węgierska
Elżbieta Sobczak
mgr Agata Graczyńska
lic. Patrycja Łazarek
Marzena Pikulska