Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł Czaja
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aneta Sikora

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1757
Punkt Pielęgniarski Odcinek D: +48 (62) 765 1787
Sekretariat: +48 (62) 765 1754

 

Nasz zespół to doświadczeni lekarze zapewniający naszym pacjentom profesjonalną całodobową opiekę.

Oferowane zabiegi:

• Kompleksowa diagnostyka i terapia w zakresie kardiologii inwazyjnej
• Zabiegi koronarografii i koronaroplastyka wieńcowa z użyciem stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania tętnic wieńcowych metodami ultrasonograficznymi IVUS, FFR
• Możliwość leczenia inwazyjnego zwężeń tętnic obwodowych (szyjnych, biodrowych oraz tętnic kończyn dolnych)
• Nowoczesne leczenie świeżego zawału serca metodami kardiologii inwazyjnej w systemie całodobowego dyżuru hemodynamicznego.
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiostymulatorów
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiowerterów i defibrylatorów (AICD)
• Implantacja oraz kontrola i programowanie układów resynchronizujących (CRT-D, CRT-P)
• Implantacja pętlowych rejestratorów zdarzeń
• Kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna
• Echo serca
• EKG metodą HOLTERA
• Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
• Testy pionizacyjne
• Stymulacja przezprzełykową lewego przedsionka
• Holter ciśnieniowy
• Ambulatoryjne porady kardiochirurgiczne i kardiologiczne w ramach oddziałowej poradni kardiologicznej
• Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą zabiegów ablacji

Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do kompleksowej, inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, miedzy innymi: angiograf AXIOM ARTIS FC firmy Siemens, ultrasonograf wewnątrz-wieńcowy firmy Boston-Scientific, nowoczesne echokardiografy, zestaw holterowski Oxford.

 

Godziny odwiedzin: 14.00 – 17.00

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

Przyjęcia planowe odbywają się w godzinach porannych w Izbie Przyjęć Planowych, która mieści się na II piętrze, segment B. Pacjent zgłasza się na czczo, z całą dokumentacją medyczną, w szczególności z kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego, wynikami badań dodatkowych, informacją o przyjmowanych lekach.