Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Kierownik Oddziału: dr n. med. Włodzimierz Ratajewski
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Violetta Kraszkiewicz

Pacjenci ze schorzeniami nerek zakwalifikowani do leczenia zachowawczego i nerkozastępczego.

Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, diagnostyka pacjenta przed przeszczepem nerki, powikłań hemodializoterapii i dializoterapii otrzewnowej, przygotowanie do leczenia nerkozastępczego.

W ramach szpitala oddział współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi.

Poza szpitalem – z Pulmonologią i Chirurgią Transplantacyjną.

Stacja Dializ udziela całodobowych wysokospecjalistycznych procedur z zakresu wykonywania dializ.

Zabiegi hemodializ i dializ otrzewnowych. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek.

Szatnia dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci otrzymują posiłki regeneracyjne.
Usługi w zakresie dowozu pacjentów na dializy i z powrotem świadczy Pogotowie Ratunkowe.