Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Kierownik: lek. Witold Pawelczak
Zastępca Kierownika: lek. Danuta Strohm
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna

Telefony:
Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765 1847/48
Sekretariat: +48 (62) 765 1841

 

Oddział Neurologiczny świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze chorób mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych w zakresie:

– Stanów nagłych zagrożenia życia:

• udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny
• ostre polineuropatie zapalne
• przełomy miasteniczne
• stany padaczkowe

– Diagnostyki i leczenia zachowawczego:

• zmian nowotworowych układu nerwowego
• zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
• chorób naczyniowych układu nerwowego
• chorób układu nerwowo-mięśniowego (w zakresie podstawowym)
• chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)
• chorób zwyrodnieniowych oun m.in. choroba Parkinsona, otępienie
• padaczki
• bólów i zawrotów głowy
• chorób nerwów obwodowych i nerwów czaszkowych
• stanów po urazach głowy

W ramach Oddziału funkcjonuje:

• Pododdział Udarowy
• Pracownia EEG

 

Godziny odwiedzin

Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów od godz. 14.00 do godz. 18.00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową lub dyżurną.

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne są: skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych przyjmowani są bez skierowania) i dowód osobisty oraz dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w oddziale lub innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych.

Pacjenci przyjmowani na Oddział Neurologiczny powinni zabrać ze sobą: przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik), zapas bielizny osobistej, koszulę nocną lub piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne.

 

Personel lekarski:

dr n. med. Andrzej Swatko – specjalista neurolog
lek. Danuta Strohm – specjalista neurolog

lek. Marta Dziedzic – specjalista neurolog
lek. Łukasz Goździewicz – specjalista neurolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
lek. Witold Pawelczak – specjalista neurolog
lek. Magdalena Gwóźdź-Doroczyńska – specjalista neurolog
lek. Barbara Kaźmierczak
lek. Grzegorz Aleksiejuk

 

Personel pielęgniarski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna – specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania
Kadrę pielęgniarską stanowi 25 pielęgniarek.