Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych

Kierownik: lek. Katarzyna Burchart-Adamczyk, specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Bieniaszek

Telefon: Punkt Pielęgniarski +48 (62) 757 9194

 

Oddział Chorób Zakaźnych świadczy całodobowe usługi z zakresu chorób zakaźnych. Przyjmujemy pacjentów powyżej 18 roku życia. Oddział wyposażony jest w 20 łóżek w salach 1 i 2-łóżkowych. Oddział prowadzi leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w ramach programów lekowych.

Przy Oddziale zlokalizowane są Poradnia Chorób Zakaźnych oraz Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych. Oddział prowadzi współpracę z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym w Poznaniu oraz Oddziałem Transplantologii w Szczecinie.