Oddział Okulistyczny


Kierownik
: lek. Jacek Urbaniak
Z-ca Kierownika: lek. Izabela Łuczak
Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Piaskowska

St. asystent – Jolanta Zielnik
St. asystent – Magdalena Kuczyńska
Lek. rezydent – Joanna Wcisłek-Stawowska
Lek. rezydent – Iwona Szczepanek-Młynarz
Lekarz – Kamila Szymańska

Kadrę pielęgniarską stanowi 12 pielęgniarek.