ODDZIAŁ
OKULISTYCZNY


Kierownik
:
lek. Jacek
Urbaniak


specjalista okulista


Z-ca
Kierownika
: lek.
Izabela Łuczak

specjalista
okulistaPielęgniarka
Oddziałowa :

Halina Piaskowska


Asystenci

St.
Asystent – lek. Jolanta Zielnik – specjalista okulista

St.
Asystent- lek. Magdalena Kuczyńska- specjalista okulista

Lek.
rezydent – Agnieszka Kowalska- w trakcie specjalizacji z okulistyki

Lek.
rezydent – Iwona Szczepanek-Młynarz – w trakcie specjalizacji z
okulistyki

Lek.
rezydent – Joanna Szymczak- w trakcie specjalizacji z okulistyki

Lek..
rezydent – JoannaWcisłek-Stawowska – w trakcie specjalizacji z
okulistyki


Kadra
pielęgniarska to 12 pielęgniarek.