Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

Kierownik: lek. Jacek Urbaniak
Zastępca Kierownika: lek. Izabela Łuczak
Pielęgniarka Oddziałowa: Izabela Kasprzycka

Telefon: Punkt Pielęgniarski +48 (62) 765 1817, (62) 765 1818

 

Usługi:

– operacja usunięcia zaćmy metodą fakoemulsifikacji ultradźwiękowej
– operacje przeciwjaskrowe (trabekulektomia, irydektomia)
– operacyjne leczenia zeza
– iniekcje doszklistkowe
– naszycie błony owodniowej w chorobach rogówki
– drobne zabiegi okulistyczne (skrzydlik, gradówka, kępki żółte, operacje plastyczne powiek)

Oddział dysponuje 10 łóżkami w salach 2 i 3-osobowych z osobnymi węzłami sanitarnymi.

 

Godziny odwiedzin

Codziennie w godzinach 13.00 – 19.00.

 

Personel

Kierownik: lek. Jacek Urbaniak
Z-ca Kierownika: lek. Izabela Łuczak
Pielęgniarka Oddziałowa: Izabela Kasprzycka

St. asystent – Jolanta Zielnik
St. asystent – Magdalena Kuczyńska
Lek. rezydent – Joanna Wcisłek-Stawowska
Lek. rezydent – Iwona Szczepanek-Młynarz
Lekarz – Kamila Szymańska

Kadrę pielęgniarską stanowi 12 pielęgniarek.