Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Manasterski
Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Kotecka

Oddział Otolaryngologiczny świadczy usługi z zakresu otolaryngologii, które obejmują:

1. Diagnostykę chorób uszu, narządów równowagi, nosa gardła i krtani

2. Zabiegi onkologiczne dotyczące guzów jamy ustnej, gardła, krtani, jam nosa, szczęki, ślinianek, szyi, skóry twarzy

3. Endoskopowe operacje zatok przynosowych (FESS)

4. Zabiegi operacyjne w zespole bezdechu sennego i chrapania

5. Operacje przegrody nosa i migdałków podniebiennych

6. Operacje ucha środkowego w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia

7. Leczenie zdarzeń naglących takich jak: krwawienia z nosa, duszność krtaniowa, ciała obce gardła i przełyku, nagła głuchota, zawroty głowy, urazy nosa

8. Operacje plastyczne odstających małżowin usznych