ODDZIAŁ
PSYCHIATRYCZNY
Kierownik:
lek. Rafał Żelanowski – specjalista psychiatra


Zastępca
Kierownika:
lek. Michał Grzelak – specjalista psychiatra


Pielęgniarka
Oddziałowa:
mgr Halina Przybyło


Asystenci:


lek. Dominika Szymańska – specjalista psychiatra


lek. Justyna Iwaszko – specjalista psychiatra


lek. Izabela Kurek – specjalista psychiatra


lek. Tomasz Błaszczyk – specjalista psychiatra


lek. Karol Mazurowski – specjalista psychiatra


lek. Agnieszka Skrzęta – specjalista psychiatra


lek. Tomasz Furmaniuk – w trakcie specjalizacji


lek. Agnieszka Raczyńska – w trakcie specjalizacjiPsychologowie

mgr
Monika Pawlak Gorzelańczyk- psycholog.

mgr
Bibianna Muszyńska – Czerewkiewicz


Kadra
pielęgniarska to 16 pielęgniarek.