Oddział Psychiatryczny

Kierownik: lek. Rafał Żelanowski – specjalista psychiatra
Zastępca Kierownika: lek. Michał Grzelak – specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Halina Przybyło

Asystenci:
lek. Dominika Szymańska – specjalista psychiatra
lek. Justyna Iwaszko – specjalista psychiatra
lek. Izabela Kurek – specjalista psychiatra
lek. Tomasz Błaszczyk – specjalista psychiatra
lek. Karol Mazurowski – specjalista psychiatra
lek. Agnieszka Skrzęta – specjalista psychiatra
lek. Tomasz Furmaniuk – w trakcie specjalizacji
lek. Agnieszka Raczyńska – w trakcie specjalizacji

Psychologowie:
mgr Monika Pawlak Gorzelańczyk
mgr Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz

Kadra pielęgniarska to 16 pielęgniarek.