Oddział Reumatologiczny

Oddział Reumatologiczny

Kierownik: lek. Maria Bartosik-Twardowska
Zastępca Kierownika: lek. Halina Mencel
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Różewicz

Telefony:
Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765 1927
Sekretariat: +48 (62) 765 1922

 

Oddział Reumatologiczny w zakresie leczenia szpitalnego udziela całodobowych świadczeń z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej dla pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi, takimi jak:

– choroby zapalne stawów obwodowych i kręgosłupa w tym reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
– choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa,
– układowe choroby tkanki łącznej
– choroby mięśni, maziówki, ścięgien i innych tkanek miękkich
– zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej – osteoporoza.

Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych, konsultacji lekarzy specjalistów, szerokiej gamy zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

 

Świadczenia dodatkowe:

Oprócz standardowych metod leczenia w oddziale stosowane jest leczenie przy użyciu leków biologicznych w ramach Programów Terapeutycznych NFZ.

W ramach szpitala, oddział współpracuje z Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym w zakresie zabiegów reumoortopedycznych i endoprotezoplastyki stawów oraz Oddziałem Neurochirurgicznym w zakresie stabilizacji kręgosłupa szyjnego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Asystenci Oddziału Reumatologicznego poza pracą w oddziale przyjmują pacjentów w przyszpitalnej Poradni Reumatologicznej.

Oddział współpracuje z Klinikami Reumatologicznymi Profesora M. Puszczewicza i Profesora W. Samborskiego w Poznaniu.

 

Personel lekarski:

Kierownik: lek. Maria Bartosik-Twardowska – specjalista reumatolog, I stopień chorób wewnętrznych
Z-ca Kierownika: lek. Halina Mencel – specjalista reumatolog, I stopień chorób wewnętrznych
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Różewicz

Asystenci:

– lek. Grzegorz Zdunek – specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych
– lek. Radosław Biela – specjalista reumatolog
– lek. Justyna Klajber – specjalista chorób wewnętrznych
– lek. Ewa Ziemniarska-Figaj – specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z reumatologii

Kadrę pielęgniarską stanowi 8 pielęgniarek.