Oddział Udarowy

Kierownik Oddziału: lek. Marta Dziedzic
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Marciniak