Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Kierownik: dr n. med. Ireneusz Urbaniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa: Katarzyna Banaszkiewicz – Surowa

Telefon: +48(62) 765 18 77

 

Liczba łóżek: 35, w tym 5 łóżek septycznych.

Oddział to sale 2 i 3 osobowe z oddzielnym węzłem sanitarnym (całkowicie odnowiony w 2010 roku).

Każda sala wyposażona w system telewizyjny, nowoczesne łóżka ortopedyczne i system szybkiego powiadamiania personelu medycznego.

Jedna sala pełni funkcję sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego, wyposażona jest w sprzęt do monitorowania parametrów życiowych (kardiomonitory, pulsoksymetry) i sprzęt od prowadzenia ciągłej terapii przeciwbólowej.

Osiągnięcia:

W 2013 roku oddział był organizatorem połączonego posiedzenia naukowego oddziałów poznańskiego i łódzkiego PTOiTR w Gołuchowie.

W 2004 roku w ramach Dni Ortopedycznych plakat z Oddziału zajął II miejsce w sesji plakatowej.

W 2015 roku oddział był organizatorem 36 Dni Ortopedycznych.

Asystenci oddziału biorą czynny udział konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, odbywają staże szkoleniowe w odrodkach krajowych i zagranicznych (Niemcy, USA).

 

Oddział jako jedyny w Południowej Wielkopolsce pełni 24-godzinny, stacjonarny ostry dyżur urazowy.

W Oddziale rocznie wykonuje się ok. 1500 zabiegów, w tym ok. 300 endoprotez stawu biodrowego i 100 endoprotez stawu kolanowego.

Pobyt w Oddziale w wybranych przypadkach staramy się skrócić do minimum (pobyt 1-dniowy).

Z Oddziałem współpracuje Por. Ortopedyczna Przyszpitalna oraz Por. Preluksacyjna.

W Oddziale prowadzone są zajęcia ze studentami PWSZ w Kaliszu.

Oddział współpracuje z wieloma ośrodkami klinicznym w tym z Kliniką Ortopedii w Poznaniu i Kliniką CMKP w Otwocku.

Usługi:

– alloplastyka pierwotna stawu biodrowego – endoprotezy całkowite, bezcementowe, cementowe, bi-polarne, połowicze.

– alloplastyka pierwotna stawu kolanowego – endoprotezy całkowite i jednoprzedziałowe.

– alloplastyka rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego (wymiana zużytych endoprotez stawów na nowe).

– artoroskopia stawów:

Staw kolanowy: urazy stawu kolanowego, szycie łąkotek, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, zabiegi naprawcze na chrząstce stawowej, synowektomie.

Staw barkowy: urazy stawu barkowego, rekonstrukcja obrąbka stawowego, rekonstrukcja stożka rotatorów, odbarczenie przestrzeni podbarkowej z akromioplastyką.

– Traumatologia narządu ruchu:

– Opieka nad pacjentami z urazami wielonarządowymi – współpracujemy na tym polu z innymi oddziałami szpitalnym (SOR, Oddz. Neurochirurgii, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Urologii, Chirurgii Dziecięcej, Okulistyki, Laryngologii i Intensywnej Terapii),

– leczenie operacyjne i zachowawcze złamań w obrębie narządu ruchu (złamania kości długich, złamania miednicy, złamania śródstawowe,

– złamania patologiczne w przebiegu nowotworów i przerzutów do kości złamania,

– złamania okołoprotezowe po alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego,

– zespolenia śródszpikowe, stabilizatory zewnętrzne (Dynastab, Synthes, BHH, Zespol), płytki typu LCP kątowo-stabilne, DHS, DCS, system LISS, systemy integracja i BMP,

– leczenie operacyjne i zachowawcze zwichnięć stawów,

– leczenie urazów ręki (szycie ścięgien, nerwów, naczyń),

– leczenie operacyjne urazów mięśni ścięgien, nerwów i naczyń,

– leczenie operacyjne powikłań urazów (zaburzenia zrostu kostnego, stawy rzekome, destabilizacje zespoleń),

– operacyjne leczenie zapaleń kości i stawów,

– leczenie operacyjne korekcyjne zniekształceń stóp (haluksy, palce młotkowate) i rąk (przykurcz Dupuytrena, zapalenia pochewek ścięgnistych, zniekształcenia w przebiegu RZS, epikondylity).

– operacyjne leczenie zespołów uciskowych nerwów obwodowych (zespół kanału nadgarstka, kanału Gayona, rowka nerwu łokciowego, kanału stępu, metatarsalgii Mortona).

– diagnostyka nowotworów narządu ruchu,

– przeszczepy skórne w przebiegu pourazowych ubytków skóry.

Stosujemy w leczeniu metody biologiczne: komórki macierzyste, czynniki wzrostu.

 

Kadra:

Kierownik:

dr n. med. Ireneusz Urbaniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Z-ca Kierownika:

lek. Maciej Jakubek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa:

Katarzyna Banaszkiewicz – Surowa

Starsi asystenci/specjaliści:

– dr n. med. Jakub Madejczyk

– dr n. med. Andrzej Przybylski

lek. Tomasz Gawlak

– lek. Krzysztof Sieradzki

– lek. Artur Zagwojski

– lek. Piotr Wojciechowski

– lek. Paweł Krzymianowski

 

Starsi asystenci/rezydenci:

– lek. Tomasz Dekert

– lek. Patryk Szymański

Rehabilitanci:

mgr rehabilitacji Sława Wleklak

mgr fizjoterapii Tomasz Lis

Personel pielęgniarski:

Łącznie w Oddziale pracuje 19 pielęgniarek. Trzy z nich są magistrami pielęgniarstwa i mają specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego.