Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

odwołuje konkurs ofert nr K-9/2016 dotyczący świadczeń zdrowotnych realizowanych

 

przez techników elektroradiologii:

  • w Pracowni Hemodynamiki;

 

przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:

  • w Zakresie Ratownictwa Medycznego w zespołach wyjazdowych “S” i “P”,
  • w zespołach transportu sanitarnego,
  • w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • w zakresie zabezpieczenia medycznego: imprez masowych, zawodów sportowych
    i innych zgromadzeń, itp.;

 

przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu:

  • na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

 

Prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny zastrzeżono w ogłoszeniu.