Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni Kierownika Działu Służb Pracowniczych oraz HR. Wymagane wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, pozostałe warunki zatrudnienia na życzenie zainteresowanego do wglądu w Dziale Służb Pracowniczych.

Termin składania ofert do dnia 30 listopada 2019 r.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79