Kalisz  02.07.2021 r.

Dotyczy konkursu ofert  K-11/2021 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-11/2021- Ogłoszenie
z dnia 17.06.2021 r.
 

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-11/2021 z dnia 17.06.2021 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Oddziale Neurochirurgicznym – przekłada termin składania ofert do dnia
6 lipca 2021 r.