Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni:

  • lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
  • lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii,
  • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
    z Bankiem Krwi – mile widziane uprawnienia w zakresie immunologii transfuzjologicznej,
  • pielęgniarki lub diagnostów laboratoryjnych do punktu pobierania krwi,
  • pielęgniarki do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (również w ramach umów cywilno-prawnych). Wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego
    z pielęgniarstwa systemu ratownictwa, tj. pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologicznego, pediatrycznego i chirurgicznego.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79